Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výskum financovaný zo zdrojov EÚ formuje vašu budúcnosť

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie: Vedeli ste, že …? Výskum financovaný zo zdrojov EÚ formuje vašu budúcnosť?

Veda a technológia sa dotýkajú takmer každej oblasti nášho každodenného života: či už v potravinách, ktoré jeme, liekoch, ktoré užívame, a zdravotnej starostlivosti, ktorej sa nám dostáva, pri doprave, komunikácii, ochrane životného prostredia, pri práci či zábave – zoznam je nekonečný! Preto Európska únia každý rok pomáha vedeckým pracovníkom, výskumníkom a inovátorom z celej Európy spolupracovať. Pretože ak budeme spolupracovať, dosiahneme toho viac. EÚ v súčasnosti financuje tisícky aktívnych projektov, do ktorých sú zapojení vedci, technológovia a inžinieri. Brožúrka Vedeli ste, že …? Výskum financovaný zo zdrojov EÚ formuje vašu budúcnosť? obsahuje len niekoľko príkladov toho, ako ich práca ovplyvňuje naše každodenné životy, z ktorých pár príkladov vyberáme:

Vedeli ste, že…

JE TO BEZPEČNÉ?

… projekt financovaný zo zdrojov EÚ vyvinul vaky odolné proti výbuchu, ktoré zvýšia bezpečnosť letectva?

Vďaka financovaniu zo zdrojov EÚ sa podarilo vyvinúť prvú ľahkú technológiu schopnú zadržať ničiacu silu vybuchujúcej bomby skrytej v batožinovom priestore lietadiel. Vaky odolné proti výbuchom sú dostatočne pevné, aby odolali explózii a neroztrhli sa. Obstáli v prísnych bezpečnostných skúškach a sú pripravené na namontovanie do batožinových priestorov a kabín v lietadlách na prepravu cestujúcich. Viac o projekte FLY-BAG2 sa dozviete na stránke: https://cordis.europa.eu/project/rcn/104541/reporting/en

AKO VYPESTOVAŤ KOŽU

… vďaka finančným prostriedkom EÚ prelomový výskum rastlín zachránil život malého chlapca?

Medzinárodná skupina vedcov zachránila život sedemročného chlapca trpiaceho ťažkou genetickou chorobou kože. Vedeckému tímu sa podarilo nahradiť takmer všetku jeho poškodenú kožu geneticky modifikovanou kožou, ktorú vypestovali v laboratóriu. Postup vychádza z prelomového výskumu financovaného zo zdrojov EÚ zameraného na rastlinnú DNA, teda molekulárny kód, ktorý podmieňuje vlastnosti všetkých foriem života. Prevratný objav v regeneratívnej medicíne. Viac o projekte NOVABREED sa dozviete na stránke: https://cordis.europa.eu/project/rcn/104030/factsheet/en

SILNEJŠIE SRDCE

… finančné zdroje EÚ prispeli ku skonštruovaniu trvácnej ľudskej srdcovej chlopne, ktorá rastie spolu s pacientom?

Výmena srdcovej chlopne je náročná operácia, po ktorej je veľká pravdepodobnosť potreby ďalšieho chirurgického zákroku. Dôvodom sú obmedzenia mechanických náhradných chlopní aj chlopní zo zvieracích zdrojov. Projekt financovaný zo zdrojov EÚ testoval nový prístup, pri ktorom sa využívajú darované ľudské srdcové chlopne zbavené materiálu, ktorý by mohol vyvolať reakciu imunitného systému pacienta. Doteraz sa tento prístup využil pri 121 pacientoch a existujú dôkazy prispôsobivého rastu pri deťoch. Viac o projekte ESPOIR sa dozviete na stránke:http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?artid=46056

RÝCHLEJŠIA DIAGNOSTIKA

… revolučné zariadenie na zistenie prítomnosti baktérií získalo cenu EÚ za inováciu?

Prelomová zdravotnícka pomôcka, ktorá dokáže diagnostikovať bakteriálnu infekciu za menej než desať minút v jedinej kvapke krvi, získala cenu programu EÚ „Horizont“ za inováciu dotovanú sumou 1 milión EUR. Systém „MINICARE HNL“ zníži množstvo predpísaných antibiotík, a teda pomôže riešiť už celosvetový zdravotnícky problém stúpajúcej rezistencie voči nim. Viac o cene Horizont za lepšie využívanie antibiotík sa dozviete na stránke: https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/press/2017/20170207-philips-and-diagnostics-development-win-european-union-horizon-prize-better-use-of-antibiotics.html

Predkladáme vám túto publikáciu, ktorá obsahuje 20 zaujímavých projektov, hradených vďaka finančným prostriedkom z EÚ. Stiahnuť si ju môžete na stránke EÚ Bookshop.

 

Spracovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a fotozdroj: Vedeli ste, že …? Výskum financovaný zo zdrojov EÚ formuje vašu budúcnosť?

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky