Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výrobu proteínov a farmaceutík by mala zlacniť potravinárska kvasinka

VEDA NA DOSAH

kvasinka; zdroj: wikipedia

Candida utilis – potravinárska kvasinka. Nie je to tak dávno, čo sa u nej zistilo vhodné použitie na produkciu proteínov, a to aj zložitejších, bez potreby rôznych úprav. Rovnako tak je prínosné jej využitie vo farmaceutickom priemysle. Význam práce s názvom Candida utilis a regulácia expresie jej maltázového génu mutagenézou promótoru spočíva v tom, že by uľahčila a zlacnela výrobu proteínov a farmaceutík, čo by sa odzrkadlilo aj na cene produktu určeného pre konečného spotrebiteľa.

Práci sa venuje kolektív autorov v zložení Adriána Dusíková, Hana Hrutková, Nikola Mojtová, Petra Chaľová, Beáta Pavlíková, Veronika Lišková, Martin Šafranek a Ján Krahulec (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra molekulárnej biológie). „Tým, že sa snažíme o minimalizovanie katabolickej represie glukózou a zároveň o zachovanú citlivosť na maltózu by sa dala kvasinka Candida utilis použiť ako lacný produkčný organizmus. Znamená to, že by kvasinka využívala ako zdroj uhlíka maltózu (ťažšie spracovateľný substrát), namiesto glukózy (najľahšie spracovateľný substrát), i keď by sa glukóza v rastovom médiu vyskytovala,“ vysvetľuje Adriána Dusíková.

Výhoda je podľa nej v tom, že dokáže rásť na veľmi lacných substrátoch, ako sú rôzne odpadové látky – seno, melasa a zároveň je tento organizmus považovaný za GRAS (Generally Recognised as Safe) a tak nepredstavuje zdravotné riziko. „Keďže produkcia proteínov a farmaceutík je celkovo finančne náročná, týmto by sa dosiahlo aspoň čiastočné zníženie ceny produktu (ako pre výrobcov, tak i pre potenciálnych zákazníkov).“

Doteraz sa podľa odborníčky najviac využívala baktéria E. coli, ktorá síce dokáže využívať lacné substráty, ale absentujú u nej postranslačné úpravy. „Na ďalšie porovnanie sa dajú uviesť cicavčie bunky, ktoré disponujú postranslačnými úpravami, ale produkcia v nich je veľmi drahá a konečné výťažky veľmi malé, čo zasa predražuje finálny produkt a lieky produkované takýmito bunkami môžu niekedy stáť aj niekoľko tisíc EUR.“

So svojou prácou sa zapojili do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda.

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

Informácie poskytla: Adriána Dusíková

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kvasinka#/media/File:S_cerevisiae_under_DIC_microscopy.jpg

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky