Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vo vedeckom parku UK bude zriadené Laboratórium pre pokročilé materiály

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok Vedeckého parku UK (Foto: Vladimír Kuric UK)

Na Univerzite Komenského v Bratislave (UK) bude zriadené Laboratórium pre pokročilé materiály (LAMatCU) za 2,5 milióna eur. Pod vedením svetovo uznávanej autority sa jeho výskum zameria na konverziu a uskladňovanie energie. Ide o projekt programu Horizon 2020 (H2020) v rámci schémy ERAChairs, podporujúcej rozširovanie výskumnej excelencie v 15 krajinách EÚ, ktoré sa svojím výskumným výkonom zaraďujú k „nízko inovatívnej“ časti EÚ. UK obstála v tvrdej konkurencii, keďže z 96 návrhov Európska komisia podporí 14.

Ako nás informovala Lenka Miller z oddelenia vzťahov s verejnosťou UK, laboratórium sa bude nachádzať na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK) a vo Vedeckom parku UK. Má ambíciu stať sa výskumno-vývojovým centrom pre špičkový výskum v oblasti nových materiálov. Podľa informácií Lenky Miller, vedúci LAMatCU bude vybraný v otvorenej medzinárodnej súťaži. „Očakávame, že to bude osobnosť, ktorá sa dokáže presadiť v silnej konkurencii pri získavaní grantov podporujúcich excelentný výskum v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA),“ hovorí vedúci projektu prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc., z Univerzity Komenského v Bratislave.

Cieľom projektu je nastavenie trvalo udržateľných podmienok pre výskum v súlade so štandardmi ERA. LAMaTCU pozitívne ovplyvní motiváciu mladých domácich vedcov uskutočňovať výskum v SR a má sa stať aj atraktívnym pracoviskom pre talenty zo zahraničia.

Pre udelenie grantu bolo rozhodujúce, že navrhované interdisciplinárne pracovisko bude pôsobiť v tvorivom vedeckom prostredí s motivujúcim modelom financovania založenom na báze vedeckého a pedagogického výkonu pracovísk na PriF UK. Vychádza z aktivít katedier anorganickej chémie, organickej chémie, fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK v oblasti materiálového výskumu, kde pôsobia dva špičkové tímy identifikované Akreditačnou komisiou SR. Návrh projektu vznikol ako kolektívne dielo pod vedením prof. Jozefa Nogu s významným prispením prof. Ivana Černušáka a technickou pomocou Dr. Lukáša F. Pašteku, ako i Mgr. Zuzany Lisoňovej, vedúcej Oddelenia projektov Rektorátu UK.

Ako zdôraznil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: „Vďaka tomuto jedinečnému projektu budeme môcť na naše pracoviská pritiahnuť ďalších elitných svetových vedcov. UK sa jednoznačne profiluje ako výskumná univerzita s dôrazom na excelentnosť vedy nielen v stredoeurópskom, ale aj európskom a svetovom priestore, o čom svedčia výkony našich špičkových vedcov a tímov, ako aj ich úspešná spolupráca na medzinárodnej úrovni. Patrí k nim aj tím profesora Nogu,“

Toto je už štvrtý projekt programu H2020, ktorý je koordinovaný Univerzitou Komenského v Bratislave. Fakulta matematiky fyziky a informatiky UK vedie twinningový projekt ELEvaTE (tím experimentálnych fyzikov pod vedením prof. Štefana Matejčíka) a sieť FORMILK pre výmenné pobyty Marie Skłodowska-Curie-RISE (tím biofyzikov pod vedením prof. Tibora Hianika). Na PriF UK tiež vďaka individuálnemu grantu Marie Skłodowska-Curie pôsobí Dr. Peter Hrobárik u prof. Jozefa Nogu.

 

Informácie poskytla: Lenka Miller z oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave

Redigovala a spracovala: MI

Budova Vedeckého parku UK, foto: Vladimír Kuric (UK)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky