Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedecko-technologický park v Žiline má aj coworkingový priestor

VEDA NA DOSAH

Banka Žilina

Žilina ako univerzitné mesto na pôde Žilinskej univerzity podporuje tak vedecký výskum, ako aj následné prepojenie tohto výskumu s praxou. Vedecko-technologický park v Žiline aktuálne ponúka aj priestor pre stretávanie či vzdelávanie a pomáha tak inovatívnym myšlienkam dostať sa do komerčného prostredia.

Študenti, mladí ľudia s nápadmi, budúci i súčasní podnikatelia, jednoducho všetci, ktorí majú záujem o prácu na svojich projektoch a zaujíma ich aj podnikanie, môžu nájsť svoje miesto v coworkingovom centre Banka Žilina.

Banka Žilina je súčasťou Vedecko-technologického parku Žilina (VTP Žilina) a jej myšlienka vzišla z činnosti univerzitného inkubátora pôsobiaceho na Žilinskej univerzite.

„Vedecko-technologický park Žilina je pyšný že Banku Žilina má,“ vyjadril sa Juraj Kavecký, riaditeľ VTP Žilina.

Prečo Banka Žilina?

Názov miesta súvisí s históriou budovy. Priestory, v ktorých Banka Žilina aktuálne pôsobí, vždy patrili bankovej inštitúcii. Dokonca tu sídlila ešte Rakúsko – uhorská banka. „Názvom nášho coworkingového priestoru sme chceli vzdať hold historickému odkazu budovy,“ doplnil nám Kavecký.

Čo v Banke Žilina?

Služby, ktoré Banka Žilina poskytuje sú zamerané na aktívne stretávanie sa a vytváranie väzieb pre spoluprácu. K dispozícii je napríklad open – space s kaviarňou, školiaca miestnosť či zasadačka. Tieto miestnosti sú vhodné aj na rôzne vzdelávacie aktivity ako sú prednášky, workshopy či trainning programy. Podujatia tu organizuje nielen Banka Žilina, ale aj všetci tí, ktorí sa potrebujú stretávať, zdieľať svoje skúsenosti či prezentovať svoje myšlienky a nápady.

„V rámci aktivít sa stretávame napríklad s organizovaním lifestylových eventov zameraných na rôzne témy, vzdelávacích podujatí vo forme workshopov a prednášok pre firmy aj verejnosť. Zaujímavé sú však napríklad aj takzvané biznis raňajky či komunitné stretnutia,“ konkretizuje Kavecký.      

Vedecké prostredie sa promuje cez expertov

Hoci je Banka Žilina vnímaná ako coworkingové a podnikateľské centrum, prepájanie s vedou vidí predovšetkým v expertných kapacitách akademického prostredia. „Pokiaľ máme určitý projekt, v ktorom sú potrebné aj výsledky z výskumu upozorňujeme klientov na potenciál, ktorý akademické prostredie má. Ide napríklad o výsledky štúdií či laboratórne vybavenie. V rámci Žilinského kraja sme tvorili aj databázu výskumných pracovísk,“ hovorí Kavecký.  

Taktiež doplnil, že Vedecko-technologický park Žilina sa podieľal na tvorbe Košickej a Žilinskej inovačnej stratégie.

Veda potrebuje podnikateľský sektor a podnikatelia potrebujú inovácie, a aj taký priestor ako je Banka Žilina ich môže spájať a vyzývať na spoločné diskusie.

Autor: Mgr. Eva Vašková

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky