Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedecká jeseň vyvrcholí Týždňom vedy a techniky 2017

Marta Bartošovičová

Interaktívna výstava Veda netradične

Týždeň vedy a techniky 2017 sa uskutoční pod mottom: „Spoznávaj, pochop, rozvíjaj“. Účastníci 14. ročníka TVT sa prostredníctvom stoviek popularizačných podujatí po celom Slovensku budú môcť bližšie oboznámiť s vedou, spoznávať ju a pochopiť, ale aj ďalej rozvíjať svoj záujem o vedu a techniku.  V dňoch 6. – 12. novembra 2017 sa v rámci tohto významného podujatia uskutoční množstvo prednášok a workshopov, festivaly a rôzne  súťaže s vedecko-technickým zameraním.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR pripravilo v rámci TVT 2017 v Bratislave už tradične viacero zaujímavých podujatí.

Slávnostné otvorenie 14. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční v pondelok 6. novembra 2017 v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov fotografickej a výtvarnej súťaže

Mladí a talentovaní žiaci a študenti, budúci výtvarníci a fotografi si v Zážitkovom centre vedy Aurelium prevezmú 6. novembra 2017 diplomy a vecné ceny. Tohoročná výtvarná súťaž bola na tému: „Ako recyklujem“. Zameranie fotografickej súťaže znelo: „Voda a veda“. Cieľom oboch súťaží je v rámci popularizácie vedy a techniky na Slovensku zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu, techniku a vedecké bádanie.

Utorok s geológiou v CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravilo na utorok 7. novembra 2017 pre verejnosť podujatie Utorok s geológiou na tému Cesta od stredu Zeme, alebo čo bolo, je a bude v geologickej mozaike našej planéty.

Geológ a vedecký pracovník RNDr. Ján Madarás, PhD., vedúci Geologického odboru Ústavu vied o Zemi SAV, vo svojej prednáške napríklad objasní, prečo sa kontinenty a moria menia, prečo mapa Zeme nebola rovnaká ako dnes, prečo sú niekde zemetrasenia a sopky, hory a údolia alebo len „nudná“ rovina, alebo aj to, čo ostane po človeku.

Podujatia v priestoroch výstaviska INCHEBA

V dňoch 9. a 10. novembra 2017 sa v priestoroch výstaviska INCHEBA uskutočnia ďalšie dve z hlavných podujatí.

Interaktívna výstava Veda netradične ponúkne návštevníkom množstvo zaujímavých exponátov zo sveta vedy a techniky. Vedu zažijete doslova „naživo“, ak sa pristavíte v niektorom z vystavujúcich stánkov.

Na výstavisku INCHEBA sa v tých istých dňoch uskutoční aj Festival vedy a techniky AMAVET 2017. Tento ročník je pre AMAVET výnimočný, keďže oslavuje 20. výročie svojho vzniku. Dvadsať rokov však nemá len AMAVET, ale je to zároveň aj maximálny vek súťažiacich. To znamená, že najstarší účastníci blížiaceho sa festivalu sa narodili v roku, kedy vznikla súťažná prehliadka vedeckovýskumných a technických projektov žiakov.

Cena za vedu a techniku

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bude galavečer pri príležitosti odovzdávania Ceny za vedu a techniku, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 9. novembra 2017.

TVT 2017 - banner

Počas Týždňa vedy a techniky sa bude konať na Slovensku približne 400 podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky.

Prehľad všetkých podujatí nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia TVT.

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a jeho Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Spoluorganizátorom Týždňa vedy a techniky je AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku.

 

Informácie poskytlo: Oddelenie propagácie vedy a techniky NCP VaT pri CVTI SR

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky