Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci budú vyučovať na školách až do prázdnin

VEDA NA DOSAH

Projekt Slovenskej akadémie vied Roadshow mladých vedcov po školách úspešne odštartoval na jeseň uplynulého roka. Mladí vedeckí pracovníci už odučili desiatky hodín na stredných školách v rôznych kútoch Slovenska. Najbližší plánovaný výjazd je naplánovaný na začiatok februára na školách v Nitrianskom kraji a v ďalšom mesiaci vycestujú vedci do Košického a Prešovského kraja.

„Myslím si, že toto je jedna z ciest, ako priviesť mladých ľudí k vedeckej práci, ktorá by raz mohla byť pre nich nielen zaujímavá, ale že môže byť aj plnohodnotnou kariérou,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

Jedno z riešení pre odliv mozgov do zahraničia

Akadémia spustila projekt Roadshow mladých vedcov po školách v októbri uplynulého roka. Aj týmto spôsobom sa chce viac približovať k verejnosti, zdôrazňovať potrebu vedeckého bádania pre spoločnosť a učiť žiakov kritickému mysleniu. Mladí vedci zároveň motivujú školákov, aby si pre svoje ďalšie vzdelávanie vyberali oblasti, ktoré ich bavia a sami sú príkladom, že kvalitná veda sa dá robiť aj doma na Slovensku. Predpokladajú, že aj takýmto spôsobom si môžu hľadať svojich budúcich kolegov a zabraňovať tak odlivu mozgov do zahraničia.

„Projekt Mladí vedci na školách je zameraný na generáciu študentov stredných škôl, ktorí sa ešte len rozhodujú o svojej životnej dráhe. Cieľom je predstaviť Slovenskú akadémiu vied ako entitu, ktorá obsahuje špičkových odborníkov s ojedinelým, veľmi širokým záberom špecializácií. Počas jednej vyučovacej hodiny preberá úlohu učiteľa mladý vedecký pracovník niektorého z ústavov SAV. Tento projekt považujem za veľmi dôležitý nástroj zameraný na zvrátenie nepriaznivého trendu odlivu mladých talentovaných ľudí na zahraničné univerzity. Pre mladých študentov sa aj touto cestou otvárajú dvere k špičkovému výskumu na SAV, k osobnému vzdelávaniu a otváraniu širokých obzorov,“ povedal Martin Venhart, člen Predsedníctva SAV, ktorý sa do projektu aktívne zapája.

Vedec nahrádza učiteľa

Odborníci z rôznych oblastí prírodných či spoločenských vied nahrádzajú v rámci projektu na vyučovacej hodine učiteľa, avšak do vzdelávacieho procesu prinášajú prvky interaktivity a vyzdvihujú skúsenosti z praxe. Vyučovanie korešponduje s učebnými osnovami a prispôsobuje sa aktuálnemu dianiu a trendom.

vedci SAV vyučujú počas jednej hodiny

„Projekt mladých vedcov na školách je vynikajúca možnosť ako majú jednotlivé ústavy SAV prezentovať a primárne popularizovať svoju činnosť. Týmto spôsobom môžu prilákať viacero študentov stredných škôl, aby sa rozhodli pre štúdium vedecky zameraných odborov. A to nielen geograficky zameraných odborov akým je aj geoinformatika, o ktorej som prednášal, ale aj iných prírodných, resp. technických odboroch,“ povedal Tomáš Goga z Geografického ústavu SAV, ktorý sa v novembri do projektu zapojil.

 

Informácie poskytla: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Vlado Šimíček, SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky