Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VEDA NA VLNÁCH

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto, Zdroj: www.pixabay.com

Môže byť veda na vlnách? Šírenie, resp. vysielanie zvukovej správy – komunikátu za pomoci rádiových vĺn priamo k širokej verejnosti prostredníctvom rozhlasu nie je v súčasnosti nič mimoriadne.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), NEULOGY, a. s. a BIC Bratislava, s. r. o. vyhlásili súťaž, ktorá prebieha od 9. mája 2016 do 10. októbra 2016 a je určená pre univerzitné a vysokoškolské rádiá/rozhlasy, pod názvom VEDA NA VLNÁCH. Súťaž je súčasťou výstupov projektu REinEU2016, (Re-Industrialisation of the EU 2016) a ponúka jedinečnú príležitosť univerzitným a vysokoškolským rádiám a rozhlasom predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy, výskumu a inovácií.

Súťaž ponúka priestor, aby študenti vysokých škôl a univerzít prezentovali svoj vzťah k vede, a v neposlednom rade aj svoje nadanie a schopnosť popularizovať vedeckú prácu vrátane jej výsledkov.

Témou súťaže je vytvorenie nahrávky relácie o slovenskej vede, výskume a inováciách vo formáte: interview, reportáž, beseda a diskusia, publicistické pásmo, rozhlasová hra, rozhlasové rozprávanie, zostrih s moderovaným opisom, alebo fíčer. Ak ste si práve spomenuli, že obdobnou nahrávkou už disponujete, môžete ju zaslať do súťaže, avšak podmienkou je, že nesmie byť staršia ako jeden rok.

Súťaže sa môžu zúčastniť autorské kolektívy, ktoré sú členmi klubu univerzitného rádia, vysokoškolského internátneho rozhlasového štúdia (IRŠ). Pravidlom pritom je, že za jeden klub môžu byť zaslané maximálne dve nahrávky.

Čo môžete vyhrať?

Prvé miesto – teambuildingová akcia (typ adrenalínový zážitok pre 10-tich členov klubu univerzitného rádia/IRŠ), poukaz na nákup technického vybavenia v hodnote 200 Eur. Druhé miesto – poukaz pre nákup technického vybavenia v hodnote 150 Eur. Tretie miesto – poukaz pre nákup technického vybavenia v hodnote 100 Eur. Všetci výhercovia taktiež získajú voľný vstup na konferenciu REinEU2016 (26. – 28. október 2016), spolu so vstupom na tlačovú konferenciu, workshop s profesionálnym moderátorom, technikom, zvukárom a dramaturgom, vedenú predstaviteľmi verejnoprávneho rozhlasu.

Aktuálne informácie o súťaži získate prostredníctvom e-mailu: reineu2016@neulogy.com, na tel. č. +421 911 766 311 alebo na www.reineu2016.eu

Objavte slovenskú vedu, výskum a inovácie. Prezentujte ich výsledky širokej študentskej komunite, a to prostredníctvom zaujímavej nahrávky.

Spracovala: Bibiana Kubašková, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: REinEU2016

Ilustračné foto: www.pixabay.com

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky