Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Prahe sa koná Konferencia o synergiách vo financovaní výskumu a inovácií v Európe

VEDA NA DOSAH

Súčinnosť vedeckých tímov a krajín pri výskume môže urýchliť napredovanie spoločnosti.

Vedci rôznych národností pracujúci na výskume. Zdroj: iStockphoto.com.

Ilustračné foto. Zdroj. iStockphoto.com

Konferencia o synergiách vo financovaní výskumu a inovácií v Európe sa začala včera 7. júla v čase obeda a dnes 8. júla pokračuje. Koná sa v Prahe v rámci českého predsedníctva v Rade Európskej únie a má byť vlajkovou loďou českého predsedníctva.

Dvojdňová konferencia vychádza z existujúcich príkladov osvedčených postupov a výmeny skúseností a zároveň poskytuje fórum na vysokej úrovni na diskusiu o nedostatkoch pri vytváraní synergií a ich zavádzaní do praxe.

Na konferenciu možno prísť osobne, ale dá sa aj pripojiť on-line. Zaregistrovať sa môžete prostredníctvom nasledujúceho linku: Webová stránka konferencie a registrácia.

Výsledky konferencie sa budú prezentovať v podobe Pražskej deklarácie o synergiách vo financovaní výskumu a inovácií v Európe.

Námety na podporu Známky excelentnosti

Európska komisia zverejnila 5. júla 2022 praktické a používateľsky prívetivé usmernenie o nových príležitostiach na maximalizáciu synergií medzi programami Horizont Európa a Európskym fondom regionálneho rozvoja. Dokument obsahuje právne a implementačné podrobnosti o všetkých nových príležitostiach na dosiahnutie operačných synergií vrátane Známky excelentnosti (SoE), transferu, kumulatívneho financovania, spolufinancovaných a inštitucionalizovaných partnerstiev, teamingu a synergií smerom nahor/nadol spolu s výskumno-inovačnými misiami EÚ.

Verejné inštitúcie, ktoré majú v úmysle podporiť držiteľov Známky excelentnosti, tu môžu nájsť námety aj príklady na svoje činnosti.

Dokument (draft)

Na nasledujúcom linku nájdete kontakty na Slovensku pre program Horizont Európa.

 

Zdroj: ERA portál:

https://eraportal.sk/podujatia/conference-on-synergies-in-the-research-and-innovation-funding-in-europe-2/?heu=1;

https://eraportal.sk/aktuality/prirucka-o-synergiach-medzi-horizontom-europa-a-europskym-fondom-regionalneho-rozvoja/?heu=1

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky