Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Nitre budú súťažiť mladí tvorcovia

Martina Pitlová

výstava Mladý tvorca

Priestoru pre mladých ľudí, kde by mohli odprezentovať svoju vlastnú kreativitu, nikdy nie je dosť. Výstavisko Agrokomplex bude v dňoch 26. 4. – 28. 4. 2016 na svojej pôde hostiť výstavu Mladý tvorca, ktorú organizuje Ministerstvo hospodárstva SR, ako jeden zo subjektov koordinujúcich odborné vzdelávanie a prípravu žiakov pre odvetvia, vo svojej pôsobnosti na celoštátnej úrovni.

Záujem o odborné vzdelávanie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky organizuje už 24. ročník výstavy Mladý tvorca 2016, s cieľom pokračovať v propagácii stredoškolského odborného vzdelávania a podporovať tvorbu partnerstiev stredných škôl so zamestnávateľskou sférou. Ďalším cieľom tejto celoštátnej prezentačnej výstavy je zvýšiť záujem žiakov základných škôl, ktorí sa rozhodujú o voľbe svojho budúceho povolania a ich rodičov o stredoškolské odborné vzdelávanie a duálny systém odborného vzdelávania.

Prepojenie štúdia a praxe

Podujatie sa bude konať spoločne s JOB-EXPO 2016, XVII. Európskymi dňami pracovných príležitostí a s prehliadkou ľudových umeleckých remesiel. Spojenie podujatí podľa organizátora vytvára jedinečnú možnosť stredným školám, spolupracujúcim zamestnávateľom a zväzom efektívnejšie propagovať prepájanie systému vzdelávania a praxe, možnosťou vystavovať v spoločných, resp. v prepojených expozíciách. Výstava Mladý tvorca je určená žiakom a rodičom, ktorí navštevujú 7., 8., až 9. ročník základnej školy. Žiaci tak majú jedinečnú možnosť vybrať si svoje budúce povolanie na základe požiadaviek trhu a porovnať si úroveň jednotlivých stredných škôl v odbore, ktorý by mohol byť ich budúcim povolaním. Rovnako by podujatie malo upriamiť pozornosť na možnosti v oblasti podnikania mladých.

mladí na výstave Mladý tvorca

Výhra s portálom Veda na dosah

Na výstave Mladý tvorca sa s prezentačným stánkom predstaví aj Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, vďaka ktorému sa budete môcť dozvedieť viac o popularizácii vedy a techniky na Slovensku. Taktiež sa budete môcť zapojiť do súťažného kvízu s  portálom Veda na dosah a vyhrať zaujímavé vedecko-populárne knihy.

Súťaže

V rámci výstavy Mladý tvorca sú vyhlásené viaceré súťaže. Pre žiakov stredných škôl je určená súťaž „Top výrobok“. V súťaži o Cenu ministra hospodárstva SR „Za inováciu a technickú tvorivosť“ zabojujú pedagogický zamestnanci stredných škôl. Napokon budú ocenené stredné odborné školy, ale aj zamestnávatelia, ktorí najintenzívnejšie spolupracujú so strednými odbornými školami, v súťaži o Cenu ministra hospodárstva SR „Najlepšia spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v školskom roku 2004/2015“.

Sprievodné podujatia

Výstava je sprevádzaná množstvom ďalších podujatí, ako napr. seminárom pre výchovných poradcov zo základných škôl „Výchovný poradca – sprievodca svetom povolaní“, prednáškami venovanými problematike duševného vlastníctva – „Ako si chrániť nápady“, prezentáciou policajných a požiarnych zložiek, ukážkami profesionálneho výcviku bojových psov, či kampaňou „Ľudia nie sú na predaj“. Nad výstavou prevzal záštitu prezident SR a bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vstup na podujatie a parkovanie pre návštevníkov, ako aj vystavovateľov je voľný. 

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Foto: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky