Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Inkubátore TUKE si svoje miesto získali inovatívne startupy

VEDA NA DOSAH

prezentácia start-upov

Fyzioterapeuticky orientovaný projekt, ktorého cieľom je skvalitniť proces diagnostiky problémov chrbtice či BodyFix.io – projekt ponúkajúci riešenie špeciálnej klávesnice pre hendikepovaných ľudí. Ďalej tiež Klávesnica HandCubeKeys, projekt zameraný na tvorbu decentralizovaných IoT riešení, ale aj Enterprise IoTNET, projekt zameraný na vývoj inovatívnych hier pre mobilné zariadenia – HRAI či projekt TuLiMark, ktorého cieľom je vývoj špeciálnych turistických značiek pre oblasť pasívnej navigácie.

Všetky tieto inovatívne start-upy porota odporučila zaradiť do ďalšej fázy podnikateľskej akcelerácie start-upov v rámci Inkubátora Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Hodnotenie projektov, ktorým končí pôsobenie v Startup centre TUKE v rámci polročnej akceleračnej pred-inkubačnej fázy, prebehlo 24. januára 2018. Organizovala ho TUKE v spolupráci s partnermi – agentúrou Slovak Business Agency (SBA) a spoločnosťou SAAB AB v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, Technickej univerzity v Košiciach.

Vo svojich vystúpeniach start-upy predstavili hodnotiacej porote pokrok v rozvoji svojich inovatívnych projektov, podnikateľské plány, doterajšie úspechy, ako aj plány do budúcnosti.

O postupujúcich start-upoch rozhodla hodnotiaca komisia pod vedením predsedu komisie, rektora TUKE, prof. Ing. Stanislava Kmeťa. Členmi komisie boli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – Ing. K. Zeleníková, (Slovak Business Agency), Ing. J. D. Vojtko (FPT Slovakia), Ing. J. Girman (T-Systems Slovakia) a zástupcovia TUKE – prof. Ing. A. Čižmár, CSc., prorektor pre inovácie a transfer technológií, doc. Ing. František Jakab, PhD. – riaditeľ UVP TECHNICOM, Ing. M. Chovanec, PhD. – riaditeľ UVT, doc. Ing. A. Lavrin, CSc. a Ing. M. Blizco.

hodnotiaca komisia

Inkubátor TUKE a Startup centrum TUKE sú kľúčovými komponentmi ekosystému akcelerácie podnikania, transferu technológií a inovácií na TUKE v rámci štruktúry Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Ich cieľom je poskytnúť pred-inkubačné a inkubačné prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik a rozvoj malých a stredných „Hi-Tech“ firiem resp. „Start-up a Spin-off“ firiem najmä na báze relevantných výsledkov výskumu a vývoja realizovaného v rámci výskumných a inovačných aktivít TUKE. TUKE má záujem prostredníctvom uvedeného ekosystému akcelerácie podnikania na báze UVP TEHCNICOM výrazne podporiť oblasť inovácií a technologického transferu kvalitným odborným poradenstvom, ako aj dostupnou špičkovou výskumnou infraštruktúrou.

TUKE patrí k lídrom v oblasti inžiniersky orientovaného vzdelávania na Slovensku, s výraznými záujmom o inovatívne prístupy, o vybudovanie ekosystému inovatívneho podnikania a transferu technológií. Prelomovým sa pre TUKE stal rok 2014 – kedy boli naštartované aktivity v oblasti podpory start-upov iniciované TUKE. Na základe iniciatívy TUKE bolo v apríli 2014 otvorené Startup centrum TUKE a v roku 2016 Inkubátor TUKE, ktoré sú v súčasnosti súčasťou organizačnej štruktúry ekosystému akcelerácie podnikania v UVP TECHNICOM.

Startup centrum TUKE a Inkubátor TUKE ponúkajú start-upom podporu v rôznej podobe podľa ich aktuálnych potrieb. Ide predovšetkým o možnosť pre vybrané start-upy využívať nielen priestory v UVP TECHNICOM, ale aj potrebné výskumno-vývojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na TUKE. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov, ako aj expertnú a mentorskú podporu. Výber start-upov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“, ktorú vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach.

Od roku 2014 sa do súťaže sa zapojilo viac ako 90 inovatívnych projektov a celkovo 45 perspektívnych start-upov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt. Aktuálne pôsobí v ekosystéme akcelerácie podnikania TUKE 25 start-upov. Patria k nim napríklad CropTech – víťazi Startup awards (v kategórii „Spoločnosť“), Fitliner Training – finalisti súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2016, VIZUALIZACKY – víťazi súťaže Business Idea 2014 Tatra banky, Chargebrella – víťazi Business Idea 2016, IoTNET – „Najlepší projekt“ na medzinárodnom IBM Hackathon 2017, 1. miesta v slovenskom a 2. miesta v európskom kole medzinárodnej súťaže Cisco StartUp Creathon 2016, HRAI – víťaz kategórie Informačné technológie, mobilné technológie a web v súťaži Slovak University Startup Cup 2017, víťaz v súťaži Nadácie Tatra banka – Business Idea 2017.

Viacerým z nich sa počas pôsobenia v ekosystéme akcelerácie podnikania TUKE podarilo získať podporu investorov a uviesť na trh viacero úspešných produktov v oblasti softvérových, aj hardvérových riešení.

 

Zdroj informácií a fotografií: Startup centrum TUKE

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky