Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Bratislave sa uskutočnil okrúhly stôl o budúcnosti školstva

VEDA NA DOSAH

Symbolicky na deň učiteľov – v sobotu 28. marca 2015 organizoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler okrúhly stôl o budúcnosti školstva.

V troch paneloch – o regionálnom školstve, o vysokom školstve a v politickej diskusii svoj pohľad na budúcnosť slovenského školstva hovorili takmer všetci odborníci – od zástupcov profesijných organizácií pôsobiacich v rezorte, cez riaditeľov škôl, zástupcov zriaďovateľov až po rektorov vysokých škôl, analytikov, členov výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport či bývalých ministrov vnútra.
Na diskusii sa v jednotlivých paneloch zúčastnili napríklad aj bývalí ministri školstva Eugen Jurzyca, Ján Mikolaj či Milan Ftáčnik, ako aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil a ďalšie desiatky odborníkov z oblasti školstva.

Zdroj: MŠVVaŠ SR

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky