Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Užšia spolupráca prinesie univerzitám a akadémii väčšiu silu

Monika Tináková

Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík, rektor Univerzity Komenského Marek Števček a rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikár počas tlačovej konferencii pri príležitosti podpísania memoranda

Tri najsilnejšie slovenské výskumné inštitúcie sa stávajú cennými partnermi v oblasti vedy. Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave 24. júna 2019 podpísali memorandum o spolupráci, ktoré z nich robí partnerov s cieľom robiť špičkovú vedu. Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík, rektor Univerzity Komenského Marek Števček a rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikár sa svojimi podpismi zaviazali, že chcú byť konkurencieschopnou trojicou nielen doma, ale aj v zahraničí.

„Poslaním vedeckého klastra je najmä pozdvihnúť národný i medzinárodný profil jeho členov na účely získania mimoriadne kvalitných študentov, vedcov, odborných zamestnancov a investícií. Chceme posilniť prínos členov pre spoločenský, ekonomický, kultúrny a environmentálny blahobyt a prosperitu krajiny, ale aj rozvinúť možnosti slovenských študentov participovať na celosvetovom vysokoškolskom vzdelávaní, vede a výskume bez ohľadu na ich zázemie,“ uvádza sa v memorande o spolupráci.

Rektor Univerzity Komenského povedal, že podpis memoranda je vyústením niekoľkomesačných snáh troch inštitúcií pričom zmyslom je, aby sme sa z konkurentov stali spojenci.

„Chceme, aby slovenská veda bola konkurencieschopnejšia než doposiaľ a preto sa spájame, aby sme si vzájomne pomáhali,“ povedal rektor Univerzity Komenského Marek Števček.

Celková produkcia týchto troch inštitúcií v oblasti vedy je niekedy až na úrovni 70 % slovenskej produkcie, pokiaľ ide napríklad o karentované publikácie.

„Toto je ohromujúce číslo a je mi cťou, že s pánom rektorom STU a predsedom SAV sme mohli podporiť stimul, aby bola slovenská veda ešte konkurencieschopnejšia a akcieschopnejšia aj smerom do zahraničia,“ dodal Marek Števček. Podľa neho je nesmierne dôležité koordinovať svoje postupy aj vo vzťahu k spoločensky akcentovaným otázkam.

Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave pri podpise memoranda

„Tam, kde budeme cítiť, že je potrebné vyjadriť sa aj k spoločensky silným témam, budeme odteraz všetky svoje vyjadrenia koordinovať. Nepochybujem o tom, že sa vždy zhodneme. Už aj doterajšia skúsenosť hovorí o tom, že sme sa vždy dokázali zhodnúť. Chceme, aby náš hlas znel intenzívnejšie, zreteľnejšie a jasnejšie,“ zdôraznil rektor Univerzity Komenského Marek Števček.

Najväčšia technická univerzita na Slovensku vychováva ročne stovky študentov, z ktorých mnohí odchádzajú za lepšími podmienkami do zahraničia. Rektor Miroslav Fikár apeloval, že tento trend musí krajina zvrátiť.

„Chcel by som zdôrazniť, že Slovensko nemá zlato, ani ropu, ale čo máme, to sú šikovní mladí ľudia. My potrebujeme budovať našu výskumnú infraštruktúru, potrebujeme zabezpečiť pre našu krajinu lepšiu budúcnosť. Budeme spolupracovať práve aj z tohto dôvodu. Chceme vyslať do spoločnosti silný signál, že budeme robiť spoločnú vedu, spoločný výskum. A ďalšie moje posolstvo smeruje do sveta. Chceme ako silnejšia vedeckovýskumná inštitúcia dať do sveta správu, že ideme intenzívnejšie spolupracovať,“ povedal Miroslav Fikár.

Miroslav Fikár, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pri podpise memoranda

Väčšinu vedy na Slovensku dnes tvoria prevažne pracovníci Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a Slovenskej akadémie vied. V databáze Web of Science produkujú spolu viac ako polovicu všetkých evidovaných publikácií.

Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík vníma v problematike odlivu mozgov do zahraničia aj blízkosť výskumných inštitúcií v Brne, ktoré sú pre mladých slovenských vedcov lákavé a atraktívne. Memorandum by podľa neho mohlo nastaviť tomuto problému bariéru.

„Keď sa nám podarí užšie spolupracovať pri výchove doktorandov, som presvedčený, že aj výskum v našich inštitúciách bude napredovať. Potrebujeme mať väčší priestor v samotnom európskom výskumnom priestore, či už sa to týka projektov Horizontu 2020, alebo iných. Táto cirkulácia doktorandov nepochybne pomôže novej kvalite vzťahov. Taktiež je veľmi rozumné, aby vybudované špičkové vedecké pracoviská mali spoločné zastrešenie a aby prechod ľudí medzi inštitúciami, ktorí sa chcú spolupodieľať na prebiehajúcich výskumoch, bol bezproblémový,“ povedal Pavol Šajgalík.

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied pri podpise memoranda

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Tomáš Madeja, Univerzita Komenského v Bratislave

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky