Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

UPJŠ v Košiciach privítala malých študentov v rámci projektu Univerzita bez hraníc

VEDA NA DOSAH

Projekt Univerzita bez hraníc

Vzdelanie je jedným zo základných predpokladov pre dobré fungovanie a rozvoj spoločnosti. Vzbudzovať záujem o vzdelanie a podporovať  túto myšlienku sa snaží aj Univerzita bez hraníc – projekt organizovaný Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

„Vo februári roku 2010 bola prijatá v Bruseli Deklarácia EUCU.NET  (sieť detských univerzít v Európe), ktorá podporuje vznik projektov detských univerzít, a ktorej myšlienky sa snažíme aplikovať do života aj my realizovaním projektu Univerzita bez hraníc. Oproti projektom podobného charakteru je Univerzita bez hraníc koncepčne zameraná na sprístupnenie sveta vedy a vzdelania deťom pochádzajúcim aj zo sociálne vylúčených vrstiev našej spoločnosti s cieľom podporiť tak rozvoj ich talentu, schopností a zručností,“ uvádzajú organizátori. 

Ich snahou je šíriť osvetu prostredníctvom kvalifikovaných pedagógov z rôznych oblastí lekárskych, prírodovedných, právnych či filozofických vied a práve toto podujatie je jedinečnou príležitosťou, ako žiakom priblížiť „vážny a seriózny“ akademický svet hravou formou a vzbudiť tak detský záujem o nové poznatky. Podujatie je určené žiakom 5. a 6. ročníka základných škôl.

Tak napríklad Fakulta verejnej správy pripravila prednášky ako Občianstvo Európskej únie „Som občanom Európskej únie – čo to pre mňa znamená?, ale aj Právo na voľný pobyt a voľný pohyb „Ak chcem, dostanem sa tam i tam“ či Volebné právo „Poďme voliť starostu obce!“. Ústav telesnej výchovy a športu zastrešil prednášku „Výprava na koniec sveta“, Lekárska fakulta „Nauč sa hravo ako jesť zdravo“, „Kreatívna škola pipetovania“, „Parazity: Pamätaj, že nie si nikdy sám“ či „Zdravé zúbky po celý život“.

Právnická fakulta sa prezentovala témami ako „Čo je právny poriadok a prečo ho potrebujeme“, „Základné práva a slobody v našom živote“ , Simulovaný súdny proces „Kde sa paragrafy sypali a zákon lial“; Prírodovedecká fakulta sa zas ukázala niečím takým ako „Krajina na dotyk“ , „Hady ako ich nepoznáme“, „Tekutina, či tuhá látka?“, „Človeče nehnevaj sa“, „Ako vzniká počítačová animácia“ alebo „Hráme sa s ťažiskom“.

Filozofická fakulta priblížila deťom „Príbeh starej povaly“, „Veľký brat sa pozerá!“ ,„Prečo sú osmičky dôležité pre históriu Slovenska?“ či „Učíme sa pomáhať druhým“ .

Projekt Univerzita bez hraníc je realizovaný ako denný detský tábor. Každý z účastníkov Univerzity bez hraníc dostal pri zápise skriptá, index, tričko a šiltovku, ktoré nosili počas celého trvania podujatia. Deťom zabezpečili celodenné stravovanie (desiata, obed, olovrant), pitný režim, poistenie, dozor. Podujatie skončilo v piatok slávnostnou promóciou detských absolventov za prítomnosti rodičov a príbuzných. Počas piatich dní (9. – 13. 7. 2018) bol malým nadšencom priblížený vysokoškolský život na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach formou interaktívnych prednášok vysokoškolských pedagógov piatich fakúlt UPJŠ a univerzitných pracovísk. Program bol doplnený o praktické ukážky a experimenty, prehliadky priestorov univerzity a ďalšie prekvapenia. Témy boli prispôsobené veku a záujmom detských účastníkov.

 

Informačný a foto zdroj:

https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/univerzita-bez-hranic/program/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky