Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Univerzitu Komenského v Bratislave povedie profesor Marek Števček

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok Univerzita Komenského v Bratislave (Zdroj: UK Bratislava)

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave zvolil na svojom zasadnutí dňa 14. novembra 2018 za kandidáta na rektora UK prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. Ziskom 38 zo 62 hlasov v druhom kole viac ako trojpätinovým podielom zvíťazil nad druhým kandidátom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc. Univerzitu Komenského v Bratislave povedie vo funkčnom období od 1. februára 2019 do 31. januára 2023. Do funkcie rektora ho vymenuje prezident Slovenskej republiky.

„Chcem byť rektorom, ktorý zjednocuje, a nie rozdeľuje,“ povedal tesne po vyhlásení výsledkov profesor Marek Števček. „Sekundu po vyhlásení výsledkov neexistujú tábory, sme všetci na jednej lodi a ja pre to urobím naozaj všetko,“ dodal. Profesor Marek Števček z Právnickej fakulty UK v súčasnosti zastáva funkciu prorektora UK pre legislatívu. Súčasne je predsedom Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva.

Na právoplatné voľby kandidáta na funkciu rektora je potrebná prítomnosť aspoň dvoch tretín členov akademického senátu. V prvom kole získal kandidát profesor Marek Števček 36 hlasov a kandidát profesor Jozef Masarik 26 hlasov. Keďže ani jeden kandidát nezískal potrebné tri pätiny hlasov, voľby pokračovali druhým kolom.

Prof. Judr.Marek Števček, PhD., prorektor pre legislatívuProf. JUDr. Marek Števček, PhD., sa narodil 20. februára 1976 v Bratislave. Po ukončení štúdií na Právnickej fakulte UK v roku 1999 nastúpil na Katedru občianskeho práva Právnickej fakulty UK, kde pôsobí doteraz. Okrem toho pôsobil aj na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ako vedecký pracovník v Ústave štátu a práva SAV v Bratislave. Občianske právo procesné prednášal aj na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Internú ašpirantúru v odbore občianske právo ukončil v roku 2006, v roku 2012 sa habilitoval na docenta v odbore občianske právo a v roku 2017 bol v tomto odbore vymenovaný za profesora. V rokoch 2012 – 2015 bol predsedom Rekodifikačnej komisie pre nové civilné procesné právo. Po dovŕšení rekodifikácie bol ministrom spravodlivosti od 1. júla 2015 vymenovaný za predsedu Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, ktorej prvoradou úlohou je pripraviť návrh nového slovenského Občianskeho zákonníka. Vo vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje širokému spektru problémov občianskeho práva. Publikoval niekoľko desiatok odborných a vedeckých statí nielen v domácej periodickej a knižnej tlači, ale aj v zahraničí. Zúčastnil sa na mnohých vedeckých konferenciách doma i v zahraničí. Spoluautorsky sa tiež podieľal na vydaní niekoľkých knižných prác, učebníc (občianskeho práva hmotného i procesného, rodinného práva či medzinárodného procesného práva), ako aj Encyklopédie Beliany. Je členom Vzdelávacieho kolégia Slovenskej advokátskej komory i redakčných rád viacerých odborných časopisov. Od 1. apríla 2017 zastáva funkciu prorektora Univerzity Komenského pre legislatívu.

 

Prof. JUDr. Marek Števček, PhD., sa narodil 20. februára 1976 v Bratislave. Po ukončení štúdií na Právnickej fakulte UK v roku 1999 nastúpil na Katedru občianskeho práva Právnickej fakulty UK, kde pôsobí doteraz. Okrem toho pôsobil aj na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ako vedecký pracovník v Ústave štátu a práva SAV v Bratislave. Občianske právo procesné prednášal aj na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Internú ašpirantúru v odbore občianske právo ukončil v roku 2006, v roku 2012 sa habilitoval na docenta v odbore občianske právo a v roku 2017 bol v tomto odbore vymenovaný za profesora. V rokoch 2012 – 2015 bol predsedom Rekodifikačnej komisie pre nové civilné procesné právo. Po dovŕšení rekodifikácie bol ministrom spravodlivosti od 1. júla 2015 vymenovaný za predsedu Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, ktorej prvoradou úlohou je pripraviť návrh nového slovenského Občianskeho zákonníka. Vo vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje širokému spektru problémov občianskeho práva. Publikoval niekoľko desiatok odborných a vedeckých statí nielen v domácej periodickej a knižnej tlači, ale aj v zahraničí. Zúčastnil sa na mnohých vedeckých konferenciách doma i v zahraničí. Spoluautorsky sa tiež podieľal na vydaní niekoľkých knižných prác, učebníc (občianskeho práva hmotného i procesného, rodinného práva či medzinárodného procesného práva), ako aj Encyklopédie Beliany. Je členom Vzdelávacieho kolégia Slovenskej advokátskej komory i redakčných rád viacerých odborných časopisov. Od 1. apríla 2017 zastáva funkciu prorektora Univerzity Komenského pre legislatívu.

Informácie poskytla: Lenka Miller z oddelenia vzťahov s verejnosťou Rektorátu UK v Bratislave

Uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Univerzita Komenského v Bratislave

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky