Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Univerzita Komenského bude diskutovať o vedeckej spolupráci s ázijskými univerzitami

VEDA NA DOSAH

logo UK v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) bude v dňoch 20. – 22. apríla 2015 hostiť stretnutie zástupcov siete ASEA-UNINET, ktorá združuje univerzity zo 16 krajín Európy a juhovýchodnej Ázie. Hlavnou témou stretnutia, na ktorom nebudú chýbať zástupcovia z Rakúska, Indonézie, Malajzie, Pakistanu, Filipín, Thajska, Vietnamu či Mjanmarska, bude spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti s ázijskými univerzitami.

Rokovania siete ASEA-UNINET, ktoré sa konajú striedavo v Ázii a Európe, sa prvýkrát odohrajú na pôde najstaršej a najväčšej slovenskej univerzity. „Naša univerzita je jediným reprezentantom Slovenskej republiky v tomto združení. Je pre nás cťou, že môžeme privítať predstaviteľov univerzít z Ázie, s ktorými chceme nadviazať intenzívnejšiu vedeckú spoluprácu,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Okrem pracovnej časti programu v Bratislave je pre zahraničných hostí pripravený aj zaujímavý sprievodný program. Jeho súčasťou je výlet do Kremnice spojený s návštevou Mincovne Kremnica, z ktorej pochádzajú aj insígnie Univerzity Komenského. Reprezentanti siete ASEA-UNINET navštívia aj Banskú Štiavnicu, ktorá bola v roku 1993 zapísaná do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Sieť ASEA-UNINET vznikla v roku 1994 s cieľom iniciovať a realizovať spoluprácu medzi akademickými inštitúciami, a to nielen v oblasti mobility študentov a učiteľov, ale aj v oblasti vedeckovýskumnej spolupráce partnerských európskych a ázijských univerzít. V súčasnosti ASEA-UNINET združuje viac ako 70 univerzít zo 16 krajín Európy a juhovýchodnej Ázie. Vo februári 2013 sa členom tohto združenia stala aj Univerzita Komenského v Bratislave ako jediný zástupca Slovenska.

Bližšie informácie:

PhDr. Andrea Földváryová

vedúca

Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Univerzita Komenského v Bratislave

www.uniba.sk

www.facebook.com/Comenius.University

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky