Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tvorivé dielne FABLAB – technológie v malíčku

VEDA NA DOSAH

Svetové stretnutie FabLabov FAB12 8 – 17. 8. 2016, Shenzhen, China

Myšlienka tvorivej dielne FABLAB vznikla úplnou náhodou. Na univerzite MIT (Massachusetts Institute of Technology) vymysleli profesori experimentálne zameraný semester, v ktorom študentom ponúkli možnosť robiť čokoľvek. Jedinou podmienkou bolo, že počas semestra museli študenti používať určené stroje a technológie a na jeho záver museli profesorom odovzdať nejaký „výrobok“. Zrazu sa tak na jednom mieste spolu s technológiami stretli umelci, dizajnéri, a ďalší študenti bez technického a technologického vzdelania a zamerania, ktorí stáli pred neľahkou úlohou. Na jednej strane nemali zadanie a nemuseli plniť nijaké študijné osnovy, na strane druhej, väčšina z nich nemala technické vzdelanie a tak boli odkázaní len sami na seba, vzájomnú pomoc a kreativitu. Experiment sa ukázal ako veľmi úspešný. Študenti na konci semestra ponúkli úžasné technologicky spracované a zrealizované výstupy a sami si nemohli vynachváliť ako za niekoľko mesiacov zvládli spoločne prejsť cestu od anti-technologických po technologicky zručných.

Na základe skúsenosti a úspechu spomínaného semestra vznikol koncept tvorivých dielni FABLAB, miesta otvorenej platformy pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť, ktoré ponúka priestor pre prácu s najmodernejšími výrobnými technológiami. Na jednom mieste sa môžete v tvorivej dielni FABLAB naučiť napríklad modelovať v 3D, gravírovať obrazce laserom do rôznych materiálov, ale najmä získate technologické zručnosti a naučíte sa pracovať na profesionálnych technologických zariadeniach, čím si osvojíte v súčasnosti toľko potrebné zručnosti.

FAB 12

Pri príležitosti stále sa rozvíjajúcich a vznikajúcich nových tvorivých dielní FABLAB po celom svete, sa už po niekoľký krát, aj tento rok uskutočnilo stretnutie zástupcov jednotlivých FABLAB tvorivých dielní. Počas niekoľkých dní si v čínskom meste Shenzhen, meste s vysokou koncentráciou najmä IT priemyslu, zástupcovia z jednotlivých krajín, aj za účasti FABLAB Slovensko, vymieňali skúsenosti a poznatky z fungovania FABLAB tvorivých dielní. Stretnutie konajúce sa pod záštitou Fab Foundation, neziskovou organizáciou koordinujúcou a združujúcou svetovú sieť Fablabov, prinieslo množstvo podnetov, informácií a zážitkov z takmer 700 Fablabov existujúcich po celom svete (pozn. redakcie: v súčasnosti je poddaných takmer 300 žiadostí na vznik FABLAB tvorivých dielní. Predpoklad je, že ku konci roku 2016 by malo na celom svete existovať okolo 1 000 FABLAB tvorivých dielní).

Možnosti realizácie vo Fablabe, predstavenie na FAB 12:

  • spolupráca tvorivých dielní a samospráv, miest a obcí;
  • zabezpečenie tvorivých dielní FABLAB strojovým vybavením, dostupnosťou pre verejnosť pracovať na zariadeniach, možnosti otvoreného prístupu k jednotlivým výstupom FABLAB tvorivých dielní po celom svete;
  • ukážky mobilných Fablabov – možnosti tvorivých dielní nie len na jednom mieste, ale napríklad aj na letných hudobných festivaloch;
  • možnosti tvorivých dielní ako priestoru na recykláciu technologického odpadu ako napríklad FABLAB v Afrike, kde recyklovali odpad z počítačov tak, že si z jednotlivých súčiastok vyrobili 3D tlačiareň;
  • výroba pomôcok pre nevidiacich;
  • zamerania FABLAB tvorivej dielne na biológiu, tzv. Bio Fablab;
  • prepojenie siete Fablabov a Červeného kríža;
  • vytvorenie siete dielní pre vývoj a výrobu protéz, Artilab;
  • a množstvo ďalších možností, ktoré tvorivé dielne FABLAB ponúkajú.
ukážka z FAB12 ukážka z FAB12

Vytváranie multifunkčných strojových zariadení

FAB 12 sa niesol aj v duchu ukážok novo vytvorených multifunkčných strojových zariadení, kde jedným z nich je aj robotické rameno DOBOT. DOBOT je robotické rameno určené do domácnosti, ktoré viete ovládať hlasom, ako aj myšlienkami. Tvorcovia DOBOT-a mysleli aj na jeho viac účelnosť a vytvorili zdieľanú knižnicu open source aplikácií, kde nájdete množstvo nových príkazov pre Vášho robota, ktorý Vám už v súčasnosti bez problémov natrie chlieb, pomôže ozdobiť tortu alebo sa bude učiť spolu s Vašimi deťmi.

FABLAB a mládež

Súčasťou tvorivých dielní FABLAB je aj myšlienka podpory a vzdelávania mládeže. Jedným z podnetných príkladov je Carnegie Science Center v Pittsburghu, ktorého časťou je aj tvorivá dielňa FABLAB. Myšlienka tvorivej dielne FABLAB v Centre vedy v Pittsburgu je unikátna. Okrem učenia detí a mládeže práce s technológiami, ponúka priestor a program aj pre rodiny s deťmi, ako aj deťmi so starými rodičmi. Na jednom mieste sa tak celá generácia rodiny spoločne naučí ako pracovať s technologickými zariadeniami. V spomínanom Fablabe vedú deti už od 6 rokov. V tomto veku deti vytvárajú jednoduché grafické návrhy, ktoré si následne vyrežú laserom a vytvoria si vlastnú stavebnicu. V 11-tich rokoch si deti už vedia stavať jednoduché lietajúce objekty, v 14 až 15 rokoch už súťažia v stavbe dronov a to všetko pod dohľadom vyškolených animátorov z FabAcademy.

 

Autor: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Autorizovali a redigovali:

Ing. Eva Kalužáková , CVTI SR, FABLAB Slovensko

Ing. Jozef Vaško, Fablab, CVTI SR, FABLAB Slovensko

Foto: Ing. Jozef Vaško, Fablab, CVTI SR, FABLAB Slovensko

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky