Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

TOP študentský tím JA Aplikovanej ekonómie

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko) v spolupráci so Slovenskou obchodnou kanceláciou (SOPK) každoročne udeľuje ocenenie TOP študentský tím JA Aplikovanej ekonómie. Kritériom sú výsledky práce tímu po celý rok, účasť a umiestnenie v súťažiach, tvorivý a inovatívny prístup pri riadení firmy.

Prestížne ocenenie TOP študentský tím JA Aplikovanej ekonómie víťaznému tímuv tomto rokuudelila Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) na svojom výročnom zasadnutí pod záštitou predsedu SOPK Petra Mihóka dňa 19. apríla 2016 v Bratislave.

Ocenenie získala študentská firma MANSON z Gymnázia na Školskej ulici 2 v Dubnici nad Váhom za mimoriadnu tvorivosť, odvahu a podnikavosť. Členmi študentského tímu MANSON sú: Miroslav Baláž, Natália Gogová, Valentína Ihriská, Katarína Jánošíková a Samuel Matlovič. Pod vedením učiteľky Adriany Vančovej vymysleli dokovaciu stanicu na mobilné telefóny.

Ocenený študentský tím MANSON, JA Slovensko, 2016

 

Dokovacia stanica je tlačená na 3D tlačiarni z  recyklovateľného PLA materiálu, ktorý je biologicky plne odbúrateľný vďaka jeho zloženiu. Hlavnou výhodou oproti konkurencii je prirodzený 14° uhol medzi telefónom a stolom. Magnetický konektor zabezpečuje jednoduché pripojenie do stanice. Produkt vyrábali študenti sami.

Vzdelávací program JA Aplikovaná ekonómia ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie pre študentov vo veku 17 až 19 rokov. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby rozvíjal pracovné, sociálne a komunikačné kompetencie študentov. Learning-by-doing program pozostáva z troch základných pilierov – teória, JA Firma (študentská firma) a konzultant. Môžu byť doplnené ďalšími krátkodobými vzdelávacími projektmi.

Učitelia vyučujú teóriu prostredníctvom interaktívnej on-line učebnice, ktorá pomáha študentom prostredníctvom príkladov z praxe pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu.

Študenti si osvojujú teoretické vedomosti priamo v praxi – pod vedením učiteľa a konzultanta si zakladajú študentské firmy, ktoré simulujú činnosť akciových spoločností. V priebehu školského roka sa zoznamujú s praktickou stránkou podnikania a riadením firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Firma nie je fiktívna. Študenti pracujú s reálnymi peniazmi, ponúkajú reálne výrobky a služby.

Pre priblíženie reálneho ekonomického obrazu sú v programe zapojení dobrovoľní konzultanti odborníci z podnikateľského a manažérskeho prostredia. Konzultant navštevuje študentov v škole, delí sa s nimi o svoje skúsenosti, pomáha pri vedení ich študentskej firmy a dopĺňa teoretickú výučbu.

JA Aplikovaná ekonómia je určená pre študentov 1. – 4. ročníka všetkých typov stredných škôl. Predmet Aplikovaná ekonómia môže byť realizovaný ako jednoročný alebo dvojročný.Rozsah výučby je stanovený individuálne podľa potrieb predmetu a možností na škole – 2 až 4 hodiny týždenne. Počet študentov v študentskej firme/triede je maximálne 25. Program Aplikovaná ekonómia si môžete vyskladať podľa potrieb z niekoľkých modulov. Materiály sú chránené autorskými právami JA Worldwide.

Zaujal vás tento program? Viac informácií si môžete prečítať na stránke JA Aplikovaná ekonómia.

 

JA Slovensko, n. o., už od roku 1992 poskytuje mladým ľuďom nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie formou zážitkového učenia. Programy ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže. JA Slovensko, n. o., má viac ako 280-tisíc absolventov.

 

Spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a foto: www.jaslovensko.sk

ilustračné foto: www.pixabay.com

Uverejila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky