Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

TOP 5 najsledovanejších videí v roku 2019

Marta Bartošovičová

Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

Na portáli VEDA NA DOSAH boli v roku 2019 najsledovanejšie videá zamerané na autizmus, ľudskú agresivitu z pohľadu forenznej psychológie, kvantové počítače, objavy slovenskej archeológie a depresiu. Prednášky na uvedené témy odzneli vo vedeckej kaviarni Veda v Centre alebo v Bratislavskej vedeckej cukrárni, ktorých organizátorom je Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Autizmus – výzva pre spoločnosť (Daniela Ostatníková)
https://youtu.be/FlFYMuvwiaQ

Prof. MUDr. Daniela Ostatniková, PhD., vo svojej prednáške pod názvom „Autizmus – výzva pre spoločnosť“ okrem iného povedala, že autizmus je celospoločenský problém. Patrí k neurovývinovým ochoreniam a tieto spolu s neurodegeneratívnymi ochoreniami, ku ktorým patrí napríklad demencia, sú výzvou pre budúcnosť. Populácia starne, celosvetovo je veľmi atakovaná mnohými nezdravými jedlami, nezdravým vzduchom, nezdravou pôdou a to všetko nás robí veľmi senzitívnymi na rôzne chemické látky, ktoré ovplyvňujú náš genetický kód a spôsobujú mnohé ochorenia už dávno predtým než sa deti narodia. Jedným z takých ochorení je práve autizmus. Prednáška odznela vo vedeckej kaviarni Veda v Centre dňa 25. 2. 2019 v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

Ľudská agresivita z pohľadu forenznej psychológie (Anton Heretik)
https://youtu.be/J6By1IaPFyY

Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., v prednáške na tému „Ľudská agresivita z pohľadu forenznej psychológie“ hovoril o metódach forenznej agresológie, cieľoch forenzno-psychologickej agresológie, motivácii trestných činov, rodinnej a osobnej anamnéze páchateľov, výstupoch pre klinickú a spoločenskú prax atď. Pravdepodobnosť, že sa nejaký konflikt skončí fatálnym činom, súvisí s podmienkami a či je po ruke zbraň. Dve tretiny páchateľov vrážd majú poruchu osobnosti. Psychoanalytici hľadajú chybu v ranom detstve. Každý by sa mal zaoberať vlastnou agresivitou. Motivácia páchateľov a popis ich osobnosti sa berie do úvahy pred súdom a zohľadňuje sa pri vymeraní trestu. Alkohol nepochybne ovplyvňuje konanie človeka, ale nie je to poľahčujúca okolnosť. Prednáška odznela vo vedeckej kaviarni Veda v Centre dňa 28. 1. 2016 v CVTI SR v Bratislave.

Kvantové počítače, chyméra alebo bežná realita zajtrajška (Martin Plesch)
https://youtu.be/rAzUi7eATok

Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., vo svojej prezentácii, okrem iného, vysvetlil, že v kvantovom počítači je každá jednotka informácie – kvantový bit, skrátene qubit – reprezentovaná jednou elementárou časticou, napríklad fotónom. To spôsobuje, že počítače sú veľmi náchylné na chyby. Stačí, aby sa táto časť zničila či poškodila a informácia je nenávratne stratená. Na druhej strane nám však umožňujú, aspoň teoreticky, robiť efektívne výpočty, ktoré klasické počítače nedokážu. Asi najznámejšou je schopnosť faktorizovať veľké čísla. Táto schopnosť by umožnila rozbiť v súčasnosti hodne používané RSA šifrovanie. Kvantové počítače by však boli užitočné aj v oblasti simulácie komplexných systémov, či už sú to chemické látky alebo lieky. Momentálne sa testujú vo fáze prvých prototypov. Prednáška odznela v Bratislavskej vedeckej cukrárni dňa 16. 4. 2019. v CVTI SR v Bratislave.
 
Objavy slovenskej archeológie (Matej Ruttkay)
https://youtu.be/lZrkxYTDn7w

Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ Archeologického ústavu SAV, v prednáške hovoril o archeologickom výskume a najvýznamnejších archeologických objavoch na Slovensku i v Kuvajte. Moderné medzinárodné výskumné projekty zásadne zmenili doterajšie pohľady na vývoj ľudskej spoločnosti na našom území. V tejto súvislosti spomenul veľkomoravské hradiská, Bojnú, Majcichov, Bíňu, Bratislavu – Rusovce, nemecko-slovenský výskum vo Vrábľoch, či kniežaciu hrobku z konca 4. storočia v Poprade – Matejovciach. Dozvedeli sme sa tiež, že výskum v Kuvajte (presnejšie na ostrove Failaka v Perzskom zálive) priniesol aj prekvapivé výsledky v podobe najstaršieho systému klimatizácie. Prednáška na tému Nové objavy slovenskej archeológie (Pozitíva a úskalia archeologického výskumu na Slovensku) sa uskutočnila v Bratislavskej vedeckej cukrárni dňa 21. 6. 2016 v CVTI SR v Bratislave.

Depresia – epidémia 21. storočia (Anton Heretik, Ján Pečeňák)
https://youtu.be/6c9hXQ6C6wc

Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD., klinický psychológ z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., psychiater, prednosta Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, boli hosťami vedeckej kaviarne Veda v Centre dňa 17. 10. 2019 v CVTI SR v Bratislave, kde hovorili na tému Depresia – epidémia 21. storočia. Okrem iného zdôraznili, že depresia je jednou z najčastejších psychických porúch, ktorá postihne počas života takmer každého štvrtého človeka. Môže zahŕňať pocity smútku, beznádeje, celkovej únavy, pokles sebavedomia, poruchy spánku a mnohé rôzne bolesti. Je to vážny duševný stav, ktorý si vyžaduje liečbu. Je tiež jednou z najčastejších príčin invalidity vo vyspelom svete. V posledných rokoch sa dosiahli významné pokroky v efektívnej liečbe depresie, najmä v oblasti farmakologickej liečby tzv. antidepresívami.

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová

Foto a videá: NCP VaT pri CVTI SR
 
 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky