Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Start-up show na DANUBE UP v Bratislave

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Zo sprievodných podujatí 7. Európskeho summitu regiónov a miest, ktoré sa pod názvom DANUBE UP uskutočnia v dňoch 8. – 9. júla 2016, tentoraz vyberáme Start-up show – atraktívnu prezentáciu inovatívnych riečnych projektov a start-upov. Show sa uskutoční v piatok 8. júla 2016 od 16.35 do 17.45 hod. na Námestí Milana Rastislava Štefánika (Eurovea) v Bratislave.

 

Projekty sú zo Slovenska, Nemecka, Rakúska a Holandska.

Slovensko: 3E MILL a. s.

Slovenské celosvetovo unikátne patentované riešenie vyrába elektrickú energiu z vody plávajúcim vodným kolesom – zariadením 3E MILL, a zároveň chce aktívne prispieť k záchrane našej planéty. Ide o ekologicky šetrné riešenie výroby elektrickej energie, pri ktorom je dopad na riečne prostredie minimálny. Vyrába obnoviteľnú energiu s takmer nulovým trvalým dopadom na riečne prostredie. Nie je potrebné prehradzovať rieky a vytvárať vzdutú hladinu, no napriek tomu vytvára pre elektrickú sieť stabilný a predvídateľný zdroj elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Ekočističky

Ekologické čističky odpadových vôd sú izolované štrkové polia, do ktorých sa privádza znečistená odpadová voda. V štrku sú vysadené vodné rastliny, slúžiace na vyčistenie vody. Rastliny prečistia vodu za pomoci svojich koreňov a aeróbnych baktérií žijúcich v okolí koreňov. Baktérie žijú s rastlinami v harmónii a symbióze. Koreňové čističky odpadových vôd recyklujú vodu a chránia životné prostredie.

Slovak Diamond Group

Projekt ekologického čistenia vôd pomocou bórom dopovaných diamantových elektród využíva pre skvalitnenie životného prostredia najmodernejšie nanotechnológie vyvíjané tímom mladých vedcov na Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU v Bratislave. Metóda je ako jedna z mála schopná odbúrať z vody aj tie najzložitejšie a najškodlivejšie molekuly, akými sú liečivá, pesticídy či drogy.

Nemecko: RiverApp

Inovatívny produkt umožňujúci ľahký prístup cez mobilné zariadenia k najaktuálnejším riečnym dátam v reálnom čase (ako napr. výška, prietok a teplota vody) z viac ako 30 hydrologických ústavov v Európe a Severnej Amerike. Snaží sa vyriešiť problém, ktorý je v rámci EÚ vysoko aktuálny, a to je obrovská fragmentácia zdrojov a foriem riečnych dát. RiverApp centralizuje tieto údaje na jednom mieste a v jednej aplikácii. Navyše obohacuje tieto údaje o cenné informácie pre ľudí prevádzkujúcich vodné športy (kajakári, rybári) a tiež umožňuje ľahkú interpretáciu týchto dát pre laikov. Poskytnutím správnych a zrozumiteľných informácií umožňuje bezpečnejší prístup do riek. Zároveň pomáha objavovať nové regióny pre vodné športy a podporuje rozvoj lokálneho turizmu.

Rakúsko: PegelAlarm

Najnovšie štúdie odhadujú, že do roku 2050 sa náklady na škody spôsobené extrémnymi povodňami v Európe zdvojnásobia. V porovnaní s celkovým množstvom prírodných rizík spôsobujú povodne najväčšie škody, napr. vo Švajčiarsku, Rakúsku či v Nemecku, kde žije až 2 milióny 400 tisíc ľudí v povodňami ohrozených a rizikových riečnych zónach. Strach z povodní však môže byť porazený včasnými informáciami, ktoré umožnia prijať opatrenia skôr ako dôjde k záplavám a zabrániť obrovským škodám. Preto je potrebný systém, ktorý zhromažďuje aktuálne údaje (výška vody, predpoveď jej hodnôt, dážď a jeho intenzita, obrázky z webkamier a pod.). Aplikácia PegeAlarm zhromažďuje tieto dáta a aktívne ľudí varuje, dokonca špecificky s ohľadom na ich polohu a vzdialenosť od rieky, a to aj počas spánku.

V súčasnej dobe existuje len niekoľko malých systémov, ale žiadne riešenie naprieč krajinami. Keďže rieky nerešpektujú hranice, PegelAlarm dokáže dodať informácie v reálnom čase poisťovniam, online spravodajstvám, federálnym inštitúciám (od štátov po malé mestá), núdzovým inštitúciám (hasiči, civilná obrana atď.), priemyselným podnikom, vodákom, rybárom, rovnako aj farmárom a samozrejme všetkým ľuďom žijúcim v zónach ohrozených riekami. Poisťovne tak napr. môžu rozdávať informácie svojim zákazníkom tým, že im vyšlú varovanie cez aplikáciu, aby sa minimalizovalo poškodenie.

Holandsko: RanMarine Technology. Cleaner Waters. Better Business

Pôvodom juhoafrický start-up sa zameriava na management nakladania s odpadmi v prístavoch a námornom priemysle, pričom k zberu povrchového odpadu v rámci mestských vodných plôch a prístavov využíva automatizované námorné drony. Vyvíja tiež produkt – WasteShark, autonómny aqua dron, ktorý zbiera odpad z prístavov a odvádza ho do oficiálneho systému zberu odpadov v prístave. Cieľom je obmedziť prepúšťanie množstva plastov a iných ekologicky škodlivých produktov z prístavu do voľného mora. WasteShark prezentuje jedinečnú schopnosť zhromažďovať a zbierať odpad 24 hodín denne bez ohľadu na poveternostné alebo pracovné obmedzenia.

 

STRÁNKA PODUJATIA a PROGRAM DANUBE UP

 

Informácie poskytla: Miriam Šlosárová, projektová manažérka, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)

Ilustračné foto: Pixabay.com

Redigovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky