Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Štart Digitálnej koalície na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Štart Digitálnej koalície 26. 9. 2017

Myšlienka a iniciatíva budovania Národných koalícií pre digitálne zručnosti a povolania prichádza z Európskej komisie, ako pokračovanie iniciatívy Grand Coalition for Digital Jobs z roku 2013. Európska komisia identifikovala nedostatok až jeden milión IT špecialistov v roku 2020 a spustila aktivity smerujúce k riešeniu tohto problému, ktorý by zásadným spôsobom ohrozil prechod krajín na digitálnu ekonomiku a budovanie jednotného digitálneho trhu Európskej únie.

V decembri 2016 bola v Bruseli založená Koalícia pre digitálnej zručnosti a povolania (Digital Skills and Jobs Coalition) ako aktivita, ktorá rozširuje pôsobnosť Grand Coalition.

Na Slovensku sa v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR ujala tejto iniciatívy IT asociácia Slovenska. A to z viacerých dôvodov. Už dnes jednoznačne pociťujeme nedostatok IT špecialistov, aktuálne iba členom IT Asociácie Slovenska chýba asi 13 000 pracovníkov, a to sa digitalizácia podnikov ešte len rozbieha. Na základe dostupných podkladov očakávame, že až 20 000 špecialistov bude chýbať v roku 2020. Tento nedostatok už teraz spôsobuje predražovanie pracovnej sily a prípadne až nemožnosť zamestnať potrebných odborníkov pre mnohé firmy. Tento problém je ešte vypuklejší vo verejnom sektore, ktorý vďaka tabuľkovým platom nie je schopný zaplatiť ako informatikov, tak ani učiteľov informatických predmetov a pedagógov informatických študijných odborov.

Peter Pellegrini a Mário Lelovský

Digitálna koalícia, ktorej predsedom predstavenstva sa stal vicepremiér Peter Pellegrini, spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť Slovákov všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike.

Každý z 21 signatárov zakladajúceho Memoranda pri podpise Memoranda zároveň predstavil svoje detailné ciele. Sú zamerané na zlepšovanie digitálnych zručností študentov a na zvyšovanie digitálnej gramotnosti zamestnancov, ale aj nezamestnaných či podnikateľov.

Podpis Memoranda

Predsedom výkonnej rady sa stal prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský. Zoznam členov nájdete tu.

Dňom 26. 9. 2017 bola spustená aj webová stránka DK, kde budú dostupné všetky jej aktivity, záväzky členov a neskôr stav ich plnenia, ako aj ďalšie dôležité informácie.

Štart Digitálnej Koalície na Slovensku prebehol veľkolepým štýlom, pri zrode stálo už 21 členov, ktorí do projektu priniesli 87 záväzkov, ktoré potvrdili podpisom zakladajúceho Memoranda.

 

Informácie a fotografie poskytla: Monika Révayová PR & PA Consultant, GRAYLING

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Autor fotografií: Martin Šopinec

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky