Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Stále sa môžete zapojiť do súťaží Týždňa vedy a techniky

VEDA NA DOSAH

logo podujatia

Celoslovenské podujatie, pod názvom Týždeň vedy a techniky, sa nezadržateľne blíži. Pre návštevníkov sú pripravené zaujímavé podujatia, výstavy, exkurzie, dni otvorených dverí či rôzne súťaže nabité vedou a technikou, ktoré sľubujú množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Nahliadnuť do vedeckého sveta a odhaľovať jeho tajomstvá môžete od 9. do 15. novembra 2015.

Avšak Týždňa vedy a techniky sa nemusíte zúčastniť len ako návštevníci. Ešte stále sa môžete zapojiť do viacerých súťaží, a získať tak zaujímavé odmeny.

súťažné práce TVT 2014Pre tých mladších je pripravená Výtvarná súťaž s témou „Moje C/centrum vedy“, kde môžu deti od 11 do 16 rokov nakresliť predstavu vlastného Centra vedy. Môžu zhmotniť svoje predstavy, a tak aj nás starších inšpirovať, ako zhmotniť a priblížiť im vedecký svet. Študentom a doktorandom je určená Fotografická súťaž na tému „Kto/čo inšpiruje môj záujem o vedu a techniku“. Súťažiaci prostredníctvom autorskej fotografie predložia svojský pohľad na predmety, alebo osobnosti, ktoré ich výraznou mierou inšpirujú a motivujú k záujmu o vedu a techniku. Témou tretej, Grafickej súťaže „Symboly vedy a techniky“. súťažné práce TVT 2014Zapojiť sa môžu taktiež študenti a doktorandi. Ich úlohou je vytvoriť symbol charakteristický pre vedu, výskum, vedecké bádanie, či techniku a graficky ho znázorniť pomocou grafických programov. Do jednotlivých súťaží sa ešte stále môžete zapojiť. Uzávierka je 15. októbra 2015. Podmienky jednotlivých súťaží nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii O týždni vedy a techniky/Podujatia organizátorov

Novinkou pre tento rok je súťaž SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip 2015. V poradí 10. ročník sa stane tohto roku prvýkrát súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Témou obrázkových vtipov alebo komiksov je „Experiment“. Predmetom súťaže sú originálne obrázkové vedecké vtipy alebo komiksy, realizované ľubovoľnou výtvarnou technikou vo formáte A4. Prihlásiť sa môžete do 9. októbra 2015, viac informácií nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii O týždni vedy a techniky/Podujatia organizátorov.

Pre tých, ktorých zaujíma svet filmu a ich záľubou je natáčaniemiesto konania FVF 2014 sme pripravili Súťaž amatérskych filmárov. Súťaž má viacero kategórií a zúčastniť sa môžete so svojim krátkym filmom, ktorý bude venovaný téme „Cesta okolo svetla – svetlo okolo nás“. Svoje diela môžete prihlásiť do 11. októbra 2015. Pre odborníkov z oblastí médií je určená Súťaž o najlepšiu reportáž o slovenskej vede a technike. Reportáže môžete posielať taktiež do 11. októbra 2015. Viac informácií o oboch súťažiach, ako aj ich pravidlá nájdete na webovej stránke Filmového festivalu.

Organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

 

Autor: kolektív NCP VaT pri CVTI SR

Foto: archív NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky