Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Spoznajte Orient devätnásteho storočia. Navštívte výstavu Syn púšte

VEDA NA DOSAH

Výstava približuje tvorbu cestovateľa a fotografa Aloisa Musila a jeho súčasníka Daniela Šusteka.

Maľba púštnej krajiny. Zdroj: SAV

Zdroj: SAV

Alois Musil bol moravský orientalista, cestovateľ, etnograf, biblista, spisovateľ a katolícky kňaz. Počas svojich ciest používal medzi Arabmi aj meno Músa ar Rueil. 

Nielen jeho tvorbu, ale aj tvorbu jeho súčasníka Daniela Šusteka, zameranú na fotografie z ciest po Oriente devätnásteho storočia, približuje výstava Syn púšte. 

Jej slávnostná vernisáž sa uskutoční v utorok 10. augusta o 16.00 hodine vo Výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave na Michalskej ulici. 

Pre verejnosť bude výstava prístupná každý deň od 11. augusta do 3. septembra 2021 od 10.00 do 18.00. 

Komisárkou výstavy je doktorka Margaréta Musilová, odborným garantom je doktor Miroslav Musil. 

Plagát k výstave Syn púšte - cestovateľ a fotograf Alois Musil (1868–1944) a jeho súčasník Daniel Šustek. Zdroj: SAV

Plagát k výstave Syn púšte – cestovateľ a fotograf Alois Musil (1868 – 1944) a jeho súčasník Daniel Šustek. Zdroj: SAV

Organizátormi výstavy sú Akademická spoločnosť Aloise Musila, Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV), Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, Nadácia Aigyptos a Univerzitná knižnica v Bratislave. 

Zdroj: Tlačová správa SAV

(DK) 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky