Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenské plynárenské múzeum organizuje Deň otvorených dverí

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Múzeum, ktoré už 20 rokov mapuje históriu i súčasnosť plynárenstva na Slovensku, pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí.

Prvá plynáreň na území dnešného Slovenska na výrobu svietiplynu bola založená v roku 1856 v Bratislave, na dnešnom Kollárovom námestí, ktorá zabezpečovala osvetlenie mesta. O osemdesiat rokov neskôr bola vybudovaná nová plynáreň na Mlynských nivách. A práve v časti komplexu zachovaných budov tejto plynárne z roku 1936 sa vybudovalo Plynárenské múzeum. Neskoršie pribudli ďalšie plynárne na výrobu svietiplynu v Košiciach (1868), v Banskej Štiavnici (1880), v Nitre (1891), v Trnave (1900), v Komárne (1901), v Nových Zámkoch (1902) a v Novom Meste nad Váhom (1909). Slúžili pre miestne využívanie svietiplynu (plyn, ktorý vzniká pri spaľovaní dreveného uhlia).

Štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel  založil v marci 1996 pri príležitosti 140. výročia vzniku plynárenstva na Slovensku Plynárenské múzeum. Od roku 2007 sa nazýva Slovenské plynárenské múzeum. Základom jeho vzniku bola zbierka Pavla Hrádka a ďalších bývalých pracovníkov bratislavskej plynárne, vďaka ktorým sa zachovali mnohé dobové exponáty.

Pri príležitosti 20. výročia svojho otvorenia organizuje Slovenské plynárenské múzeum Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 22. marca 2016 v čase od 10.00 do 18.00 hod. v Slovenskom plynárenskom múzeu. Adresa: Mlynské Nivy 5501, Ružinov, Bratislava.

Súčasťou osláv plynárov bude aj súťaž Noc v múzeu, ktorej sa môžu zúčastniť všetky školopovinné deti i dospelí. Výherca získa súkromnú prehliadku múzea v sprievode zakladateľa a kurátora plynárenského múzea Pavla Hrádka. Okrem putovania históriou a objavovaním kurióznych vecí, sa výherca spolu s priateľmi zmenia aj na pátračov. Budú hľadať tajný poklad, ktorý podľa legendy zakopali plynári v okolí múzea a získajú aj drobné darčeky.

Záujemcovia sa môžu zapojiť do súťaže tým, že odpovedia na tri kvízové otázky o múzeu prostredníctvom webovej stránky www.sppolocne.sk/muzeum. Žrebovanie výhercu sa uskutoční 22. marca 2016 počas Dňa otvorených dverí. Výsledky súťaže budú uverejnené na www.spp.sk, a na facebooku Vaše SPP.

Čo uvidíte v múzeu?

Slovenské plynárenské múzeum je rozčlenené na niekoľko expozícií. Pavilón histórie je venovaný histórii svietiplynu. Kancelária prokuristu dáva príležitosť nahliadnuť do dobovej atmosféry najvýznamnejšieho fabrického úradníka v plynárni zo začiatku 20. storočia. Expozícia Laboratória dotvára ucelený obraz prevádzkovej spoľahlivosti výroby svietiplynu.

V múzeu sú zhromaždené fotografie, dobové dokumenty, odborná literatúra, plynárenské časopisy a videozáznamy. Pavilón súčasnosti stále rozširuje zbierku exponátov, ktoré dokumentujú plynárenské zariadenia na ťažbu, prepravu, úpravu a využitie zemného plynu. Vzhľadom sa svoje rozmery a obmedzený priestor, expozície sú zdokumentované v modeloch a maketách.

Koncom roka 2010 pribudla Vonkajšia expozícia so zbierkou 18-tich historicky vzácnych plynárenských zariadení s reálnymi rozmermi. Začiatkom roku 2013 bola dokončená rekonštrukcia celého komplexu uličného osvetlenia, ktoré reprezentujú dve vzácne repliky plynových uličných lámp – Pražský typ SUGG z konca 19. storočia.

Historické dedičstvo Slovenského plynárenského múzea umocňuje budova, ktorá bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Slovenské plynárenské múzeum je sprístupnené všetkým návštevníkom v pracovných dňoch od 10.00 do 14.00 hod. a v Deň otvorených dverí do 18.00 hod. Vstup do múzea je voľný.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)  je najväčším dodávateľom energií  na Slovensku, ktorý v oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na 160-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 úspešne pôsobí aj na trhu dodávky elektriny. V roku 2002 založil SPP neziskovú organizáciu Nadácia SPP, ktorá sa zameriava najmä na pomoc, podporu a poskytovanie finančných príspevkov na filantropické či iné verejnoprospešné projekty.

 

 

Z podkladov spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: http://www.sppolocne.sk/muzeum/

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky