Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenská akadémia vied ocenila svojich najlepších vedcov

Monika Tináková

Smolenický zámok

V priestoroch Smolenického zámku si Slovenská akadémia vied aj tento rok uctila osobnosti, ktoré sa významným spôsobom pričinili o výnimočný progres v oblasti ľudského poznania. Akadémia udeľovala Ceny SAV a oceňovala aj špičkové publikácie. Všimla si ale aj tých, ktorí nielen radi skúmajú, ale o svojej práci aj radi rozprávajú, a tak boli ocenení aj laureáti Ceny SAV za popularizáciu. Ceny Slovenskej akadémie vied sú najvyššou formou ocenenia tvorivej činnosti vedcov a udeľujú sa každoročne.

„Slovenská akadémia vied dnes ocenila typ výskumu, o ktorom sa v spoločnosti veľa hovorí. My tu neustále riešime, či máme robiť základný výskum, alebo sa venovať len aplikovanému, alebo vôbec, či spoločenské a humanitné vedy majú miesto v našej spoločnosti. Ocenili sme všetky tri typy tohto výskumu. Napríklad pán doktor Kormanec je na konci základného výskumu a zistil, že niektoré biomolekuly, ktoré dlhodobo vyvíja, sú možno potenciálne aplikovateľné v praxi. Ale na to, aby k tomu došiel, bolo treba ten základný výskum posunúť,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

Cenu si odniesol aj kolektív vedcov pod vedením Jána Tkáča, ktorý je jediným slovenským držiteľom prestížneho európskeho ERC grantu. Biochemik sa snaží o zjednodušenie diagnostiky rakoviny prostaty a vyvíja unikátne diagnostické kity.

„Doktor Tkáč je výnimočná osobnosť nielen v rámci SAV, ale v rámci celej vedeckej komunity na Slovensku. Z môjho pohľadu je to typický príklad, ako by to mohlo fungovať. Vyštudoval vysokú školu na Slovensku, odišiel do zahraničia, kde strávil niekoľko rokov. Keď skončil v zahraničí, rozhodol sa vrátiť domov a jeho skúsenosti v zahraničí využil nielen na to, že priniesol novú problematiku na Slovensko, ale rozhodol sa aj podať žiadosť práve pre projekt ERC. Získal ho nepochybne aj preto, lebo sa vo svete naučil, ako sa píšu takéto projekty, zdokonalil sa v manažmente a bol úspešný. Keď už získate tento projekt, môžete si ho odniesť kam chcete. On je na meno, nie na inštitúciu a pán doktor Tkáč sa rozhodol, že tento projekt bude realizovať na Chemickom ústave SAV, za čo sme mu vďační a sme na neho hrdí. Ja by som bol rád, aby fungoval ako príklad pre tých, ktorí odchádzajú do zahraničia a hovoria, že na Slovensku sa nedá robiť špičková veda,“ povedal predseda SAV.

tím doktora Tkáča

Cenu SAV si odniesli aj historici Miroslav Londák a Slavomír Michálek za kolektívnu monografiu Dubček. Medzi laureátmi boli aj etnológovia Boris Divinský a Tatiana Zachar Podolinská za participáciu na projekte Dunajský kompas, ktorý rieši problematiku ekonomickej migrácie.

„Častokrát sa pýtame, či je pre nás dôležitý výskum spoločenských a humanitných vied a ja hovorím, že áno, pretože spoločnosť potrebuje mať odpovede na otázky, ktoré ju nevyhnutne tlačia. Ocenený tím pána doktora Divínskeho a pani doktorky Podolinskej o ekonomickej migrácií sú pravou odpoveďou na tieto otázky,“ povedal Pavol Šajgalík.

 predseda SAV Pavol Šajgalík

Cena SAV za popularizáciu vedy bola udelená Zuzane Kusej zo Sociologického ústavu SAV za súbor tlačových správ a mediálnych vystúpení spojených s popularizáciou výsledkov sociologického výskumu. Získal ju aj Ondrejovi Ficeri zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied za výskum udalostí r. 1918 – „Reflexie prelomového roku 1918 v stredoeurópskych súvislostiach“. Mediálne známa je nepochybne Sibyla Mislovičová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, ktorá má mimoriadne zásluhy na popularizácii výsledkov vedeckého výskumu v oblasti spisovného jazyka. Cenu si prevzala aj Margita Klobušická, bývalá pracovníčka Biomedicínskeho centa SAV za popularizáciu výsledkov výskumu rakoviny a vedenie Nadácie pre výskum rakoviny. Aj tento rok si Slovenská akadémia vied všimla príslušníka mediálnej komunity a za popularizáciu vedy ocenila dlhoročného moderátora RTVS Ľubomíra Bajaníka, ktorý v spolupráci s Historickým ústavom SAV pripravuje reláciu SK Dejiny.

Za všetkých ocenených sa prihovorila riaditeľka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV Tatiana Zachar Podolinská. „Ocenenie našej domovskej inštitúcie si veľmi vážime. Je pre nás veľkou satisfakciou za častokrát niekoľkoročnú úmornú, vyčerpávajúcu, avšak určite kreatívnu, naplňujúcu a inšpiratívnu prácu, ktorá nás v prvom rade strašne baví. Na Slovensku nás povedzme baví dvakrát viac tak, ako v Česku, možno trikrát tak viac ako v okolitých krajinách,“ povedala s úsmevom v príhovore.

V kategórií oceňovania špičkových vedeckých publikácií vyzdvihla inštitúcia celkovo 15 prác, ktoré dosiahli mimoriadny ohlas nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky