Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenská akadémia vied ocenila najlepších vedcov

Monika Tináková

PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. z Historického ústavu SAV

Slovenská akadémia vied si každoročne ctí svojich úspešných zamestnancov a aj ich odmeňuje. Z rúk predsedu SAV a podpredsedov si v utorok 03. júla 2018 prebrali výročné Ceny SAV vedci, vedkyne, ale aj kolektívy za mimoriadne výsledky, ktoré dosiahli v oblasti svojho bádania v uplynulom období. Prostredie Kongresového centra SAV v priestoroch Smolenického zámku dodalo slávnostnému aktu dôstojnú atmosféru.

Prvou ocenenou bola PhDr. Dagmar Smreková, CSc. z Filozofického ústavu SAV, ktorá získala Cenu SAV za vedeckú monografiu: „Filozofický príbeh odpustenia. Odpustenie a neodpustiteľné u V. Jankélévitcha, J. Derridu a P. Ricœura.“ Nasledovala ju ďalšie žena – Cenu SAV za tvorivú činnosť a výsledky vedeckovýskumnej práce získala aj PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. z Historického ústavu SAV a celý autorský kolektív za monografiu: „Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť.“ 

Mladým vedeckým pracovníkom sa za uplynulý rok stal Mgr. Jakub Drábik, PhD. z Historického ústavu SAV, ktorý získal cenu za vedeckú monografiu: „Fašista. Příběh Sira Oswalda Mosleyho.“ Mladý historik zachytil životopis jednej z najpozoruhodnejších postáv britských dejín 20. storočia.

„Ide síce o životopis, ale autor vo svojej knihe prevedie čitateľa nielen Mosleyho životom, ale plasticky vykreslí aj pohnuté britské a európske dejiny. Odhaľuje vnútorné pocity, individuálnu motiváciu a mentálny horizont človeka, ktorý zahodil sľubnú politickú kariéru a stal sa presvedčeným fašistom. Ide teda o unikátne spojenie mikro a makro histórie. Jakub Drábik v diele rovnako zaujímavo a dobre analyzuje podmienky britského parlamentarizmu a politickej kultúry, ktoré boli preventívnymi faktormi chrániacimi spoločnosť pred reálnym úspechom fašistického hnutia,“ uviedol v laudáciu podpredseda SAV pre III. oddelenie vied RNDr. Miroslav Morovics, CSc.

Bez popularizácie vedy by spoločnosť o výsledkoch práce vedcov nevedela. Každoročne sa preto udeľujú ceny aj v tejto kategórií. Kolektív  v zložení: Ing. Miroslav Ferko, PhD.  z Centra experimentálnej medicíny SAV, Ing. Martin Nosko, PhD.  z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, Mgr. Silvia Podhradská, PhD. z Ústavu polymérov SAV, Ing. Alena Šišková, PhD. z Ústavu polymérov SAV a Ing. Pavol Farkaš, PhD. z Chemického ústavu SAV, získali cenu za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja, osobitne za aktivity spojené s organizovaním projektu „Nájdi v sebe vedca“.

„Nesmierne nás táto cena potešila a dodáva nám to motiváciu pokračovať v projekte aj ďalšie roky. Chceli by sme do tejto myšlienky zapojiť aj ďalšie ústavy SAV, aby sme otvárali dvere SAV stále väčšiemu počtu školákov,“ povedala Mgr. Silvia Podhradská, PhD. z Ústavu polymérov SAV.

Kolektív projektu „Nájdi v sebe vedca“

Kolektív z Archeologického ústavu SAV v zložení: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., PhDr. Peter Bednár, CSc., PhDr. Karol Pieta, DrSc., Mgr. Zbigniew Robak, PhD., PhDr. Marián Soják, PhD., Mgr. Miriam Jakubčinová, PhDr. Jaroslava Ruttkayová, Mgr. Michal Holeščák, PhD. získal cenu za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja, osobitne za projekt „Prezentácia kultúrneho dedičstva prostredníctvom budovania archeoparkov v Bojnej, Nitre a Štrbe Šoldove“.

„V predmetných archeoparkoch je návštevník situovaný nielen do času, ale aj do priestoru, ktorý bol v minulosti osídlený t. j. tam, kde sa pamiatky pôvodne vyskytovali a vychádzajú z preskúmaných situácií. Myšlienky vybudovať archeoskanzeny na uvedených lokalitách vznikli aj vďaka záujmu a podpore miestnych obyvateľov. Výborná spolupráca verejnosti a vedeckej inštitúcie tak získala nový kvalitatívny rozmer. Tieto múzeá v prírode sa stali vyhľadávanými nielen vďaka jedinečnej prezentácii, ale aj kvôli sprievodným akciám, ktoré sa v nich konajú,“ uviedol v laudáciu člen Predsedníctva SAV a predseda Komisie SAV pre komunikáciu a médiá RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Kolektív z Archeologického ústavu SAV

Slovenskú akadémiu vied popularizuje aj Ing. Juraj Majtán, PhD. z Ústavu molekulárnej biológie SAV, RNDr. Monika Vrzgulová, CSc. z Ústavu etnológie SAV a Mgr. Michal Herceg z RTVS, redaktor Rádia Regina Západ.

Ing. Juraj Majtán, PhD. z Ústavu molekulárnej biológie SAV

Ceny SAV sa v tomto roku odovzdávali spolu s oceňovaním pracovníkov, ktorí vydali špičkové publikácie s množstvom citácií v prestížnych vedeckých časopisoch.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Vlado Šimíček, SAV

Uverejnila. VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky