Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Sledujte online finále Slovenskej debatnej ligy

VEDA NA DOSAH

Ani pandémia koronavírusu ich neumlčí. Už budúci týždeň v pondelok sa v online priestore proti sebe postavia dva najúspešnejšie tímy XXI. ročníka Slovenskej debatnej ligy.

Ilustračný obrázok: Slovenská debatná liga, Zdroj: SDA

Kedy?

Debata prebehne v pondelok 8. júna od 17.00 do 20.00.

Kde?

Online prostredníctvom livestreamu na stránke Slovenskej debatnej asociácie (SDA).

Téma

Téza tohtoročného finále znie: Vo veľkých firmách by malo byť členstvo v odboroch povinné.

Podujatie je podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež 2014 – 2020, ktorú administruje IUVENTA  – slovenský inštitút mládeže.

Zdroj: SDA

Foto: SDA

(DK)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.