Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Skráťte si čakanie na Týždeň vedy a techniky a hrajte o skvelé ceny

Tamara Leontievová

Do začiatku sedemnásteho ročníka celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku zostáva 9 týždňov. Na každý z nich sme pre vás na našej facebookovej stránke pripravili zaujímavé otázky a hlavolamy.

Plagát TVT SR 2020. Zdroj: CVTI SR

Súťažné úlohy budeme na našej FB stránke zverejňovať vždy v pondelok ráno. Odpovede píšte do komentárov pod príspevky.  Do záverečného žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odpovedia správne aspoň na 3 z 9 príspevkov. 

Vyhodnotenie a mená výhercov oznámime v pondelok 9. novembra, v prvý deň Týždňa vedy a techniky SR 2020, a odmeníme ich dvoma vstupenkami do Zážitkového centra vedy Aurelium a knihami v hodnote 50 eur.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cieľom tejto akcie, počas ktorej sa na Slovensku koná množstvo zaujímavých vedeckých prednášok a podujatí, je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky i o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

(TL)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky