Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Sekcia Industry 4Science na AFO 2015

VEDA NA DOSAH

Festival Academia Film Olomouc ponúka jedinečnú príležitosť na stretnutie profesionálov z oblasti filmového televízneho priemyslu s popularizátormi vedy z rady popredných výskumníkov a akademických pracovníkov.

Divácky obľúbený festival AFO, odohrávajúci sa na pozadí barokových kulís jedného z najkrajších miest Európy, Industry 4Scienceje dokonalým miestom nielen pre nadväzovanie nových kontaktov, ale tiež utužovanie tých starých. Mimo panelov, prezentácií, workshopov a besied boli organizované tiež networkingové eventy. Organizátori kládli dôraz na kvalitnú organizáciu, atmosféru, na prirodzenosť, aby vytvorili dokonalé prostredie na stretávanie sa.

Ich ambíciou bolo prepájať svety audiovizuálneho priemyslu a vedy. Chceli stimulovať prostredie pre vznik nových populárno-vedeckých projektov.

V rámci Industry 4Scienceodborného programu Industry 4Science sa festival AFO dlhodobo venuje reflexii aktuálnych trendov v oblasti komunikácie vedy. Kľúčovým bodom programu bol blok Popularizácia vedy prostredníctvom nových médií, ktorého sa v minulých rokoch zúčastnili zakladateľka facebookovej stránky I Fucking Love Science Elise Andrew, Derek Muller prevádzkujúci na YouTube popularizačný kanál Veritasium alebo autorky podcastov Pamela Gay a Rebecca Watson.

Popularizátori a profesionáli z radov televíznych a filmových producentov tu pravideĺne vystupujú aj v rámci panelu Jak komunikovat vědu. V rokoch 2012 a 2013 tu vystúpili napríklad hlavný dramaturg BBC Horizon Aidan Laverty, biologička a moderátorka kanadskej CBS Jennifer Gardy, austrálska producentka Sonya Pemberton, producent a lektor Malcolm Love či špecialisti v oblasti vedeckej komunikácie Jack Lewis, Karl Byrne a Andrew Steele.

4Science sa zameriava tiež na oblasť audiovizuálneho priemyslu. Vedľa prednášok renomovaných filmových a televíznych producentov sa koná tiež workshop Camp 4Science, v rámci ktorého zdokonaľujú stredoeurópski filmári pod dohľadom skúsených tútorov svoje rozpracované projekty populárno-vedeckých filmov. Ako lektori sa v minulých rokoch zúčastnili Camp 4Science napríklad Christine Reisen, Sonya Pemberton, Laura Longobardi, Gregor Streiber a Florian Thalhofer.

Zdroj: AFO; Industry 4Science

Foto: AFO.cz; Industry 4Science

Spracovala: Mária Izakovičová

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky