Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

SASPRO bude pokračovať

VEDA NA DOSAH

logo Programu SASPRO

Program SASPRO je programom Slovenskej akadémie vied určeným skúseným vedcom zo zahraničia, ktorí majú záujem pracovať v organizáciách Slovenskej akadémie vied. Program im umožňuje uchádzať sa o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v rámci ktorej môžu podávať prihlášku, nie je obmedzená.

Po úspešnom realizovaní Programu SASPRO, vďaka ktorému prišlo na Slovensko 38 domácich aj zahraničných vedcov, sa budú výskumné inštitúcie opätovne uchádzať o jeho pokračovanie. Do SASPRO 2 sa zapájajú už aj najväčšie slovenské univerzity – Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita. V októbri uplynulého roka podali zainteresované inštitúcie projekt na schválenie spolufinancovania. Koncom januára však Európska komisia informovala, že vzhľadom na vysoký počet súťažných projektov, limity rozpočtu a nedostatočné prepojenie výskumu s priemyslom, nebude projekt spolufinancovaný.

Aktuálne bežiaci Program SASPRO nám ukazuje, že mobilita vedcov prispieva k pozitívnym zmenám v rámci organizácií SAV. Chceme zabezpečiť preklenutie obdobia medzi ukončením Programu SASPRO a prípadným začiatkom nového Programu SASPRO 2, preto momentálne analyzujeme možnosti, ako takýto preklenovací program zafinancovať z vlastných zdrojov,“ uviedla Dr. Zuzana Hrabovská zo SAV, koordinátorka projektu.

Akadémia chce spolu s partnermi vynaložiť maximálne úsilie na odstránenie nedostatkov projektu, ktoré identifikovala Európska komisia. Opätovne podajú inštitúcie prepracovaný projekt v nasledujúcej výzve, ktorá by mala byť vyhlásená v apríli.

predseda SAV počas TK k téme projektov SASPROProgram SASPRO, ktorý sa končí v decembri 2018, považujeme za nesmierne úspešný. Na pôdu SAV sme dostali desiatky pracovníkov, ktorí tu rozvíjajú svoju kariéru, a preto aj tento čiastkový neúspech nás neodrádza od toho, aby sme projekt podali znova. Veríme, že spolu s UK a STU budeme oveľa úspešnejší,“ povedal predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Univerzita Komenského v Bratislave má naďalej eminentný záujem motivovať špičkových výskumníkov zo zahraničia k príchodu na naše pracoviská. Schéma programu Horizont 2020 je vhodný nástroj na spolufinancovanie takéhoto zámeru, a preto sa v spolupráci so SAV a STU budeme opätovne uchádzať o podporu tohto ambiciózneho projektu,“uviedol prof. Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

Ceníme si iniciatívu SAV a možnosť zapojiť sa do programu SASPRO. Aj na Slovenskú technickú univerzitu sa v uplynulom období vrátilo niekoľko vedcov zo zahraničia, napríklad odborník na nové antibiotiká P. Jakubec či odborníčka na nanomateriály M. Derzi. Tešíme sa, že vďaka projektu ich môže byť oveľa viac. Treba však povedať, že preto, aby sa mozgy vracali k nám  domov, je kľúčový najmä postoj krajiny k vede, aby sa vedci mohli vracať na špičkovo vybavené pracoviská a mali šancu získať financie na svoj výskum,“ povedal rektor STU Robert Redhammer.

Slovenská akadémia vied využíva množstvo príležitostí, ako prilákať vedcov zo zahraničia na Slovensko. Jedným z úspešných príkladov je aj chemik Peter Tatarko, ktorý sa v tomto období vrátil z Queen Mary University v Londýne vďaka schéme Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship. Na Ústave anorganickej chémie má k dispozícií špičkové prístrojové vybavenie, na ktorom bude počas najbližších rokov vyvíjať materiál pre hypersonické lietanie.

 

Informácie poskytla: Monika Hucáková za tlačový odbor SAV

Spracovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: predseda SAV počas Tlačovej konferencie k téme projektov SASPRO

 

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky