Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rozhovor s Matejom Pokom z CVTI SR a premiéra jeho dokumentu „Písmená, ktoré tvoria svet“ na FVF 2019

VEDA NA DOSAH

ukážka z filmu

Festival vedeckých filmov 2019 (FVF 2019) sa rýchlo blíži, vypukne už koncom tohto mesiaca v termíne 27. – 28. mája. S kameramanom Matejom Pokom z CVTI SR sme sa rozprávali o jeho autorskom filme „Písmená, ktoré tvoria svet. Nekonečný príbeh chemických prvkov“, ktorý bude mať na festivale premiéru.

Šiesty ročník FVF 2019, ktorý organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, opäť predstaví zaujímavé slovenské vedecko-populárne filmy na aktuálne témy z domáceho i zahraničného prostredia. Festival bude rozdelený do dvoch tematických dní zameraných na chémiu a klimatológiu. Hlavným lákadlom chemickej časti je spomínaný dokument „Písmená, ktoré tvoria svet“, ktorý pojednáva o jednom z najväčších prírodných zákonov – Mendelejevovej periodickej sústave chemických prvkov. Práve v roku 2019 sa dožíva 150 rokov. Film obsahovo približuje zaujímavosti o pôvode prvkov, ich histórii v dejinách ľudstva a významných objavoch, ktoré ešte stále nie sú konečné. Zároveň sa snaží aj obrazovo odkomunikovať chémiu tak, aby zaujala rôzne generácie súčasne.

Viac o tom, ako vznikol nápad na natáčanie tohto filmu a aj o ďalšom programe tohtoročného Festivalu vedeckých filmov nám povedala Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR: „Musím pripomenúť, že tento rok je Medzinárodným rokom periodickej tabuľky chemických prvkov. Jej odhalenie bolo významným posunom ľudstva v objavovaní sveta okolo nás. Pomocou vedecko-populárneho dokumentu sme chceli priblížiť nielen minulé objavy, ale tiež súčasné bádanie a budúcnosť. Aj keď na to často zabúdame, chemické prvky hrajú nesmiernu úlohu v každodennom živote ľudí a sú rozhodujúce aj pre našu planétu a celý vesmír. Verím, že film zaujme čo najširšie publikum a vyvolá veľa otázok. Celý prvý festivalový deň bude patriť staronovým výzvam v oblasti chémie. Druhý deň sa pozrieme na klimatológiu. Po zaujímavom dokumente s názvom ´Bude nám horúco?´ budeme hovoriť o príčinách a dôsledkoch zmeny klímy vo svete aj na Slovensku. Návštevníci Festivalu vedeckých filmov 2019, ktorý sa bude konať už tradične u nás v CVTI SR, sa okrem zaujímavých filmov zo slovenskej produkcie môžu tešiť aj na diskusie s poprednými slovenskými vedcami.“

Tvorca filmu „Písmená, ktoré tvoria svet. Nekonečný príbeh chemických prvkov“ Matej Pok pochádza z Bratislavy. Študoval Filmovú produkciu na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Pôsobil 10 rokov v slovenskom filmovom priemysle ako kameraman a asistent kamery. Z projektov na ktorých pôsobil vyberáme:

TV relácie: 1890 (JOJ), Hudba made in Slovakia (RTVS), Česko Slovensko má talent (JOJ), Za sklom, Dr.Ludsky (JOJ)

Celovečerné filmy: Trhlina, Čistič.

Momentálne pracuje v Centre vedecko-technických informácií SR, kde nakrúca najmä videá predstavujúce prácu slovenských vedcov, ako aj krátke dokumentárne filmy z vedeckého prostredia.

L. KRALOVIČOVÁ: Matej, vedel by si nám povedať, čo bolo tvojim cieľom pri natáčaní tohto filmu? Komu je primárne určený?

M. POK: Cieľom filmu nie je ukazovať chémiu do podrobností, všetci sme sa ju predsa učili na školách, niektorí ľudia s ňou stále pracujú – pre tých film určený nie je. Informácie by sa im totiž mohli zdať povrchné. Dokonca si myslím, že nie je určený ani stredoškolákom, ktorí prichádzajú s chémiou dennodenne do kontaktu, je skôr adresovaný ľuďom, ktorí na chémiu možno už zabudli od strednej školy, neboli s ňou v kontakte a týmto spôsobom sa môžu pozrieť na zaujímavé momenty, ktoré sa vo vývoji chémie udiali.

L. K.: Čo môžu návštevníci festivalu od filmu čakať?

M. POK: Filmom ukazujeme históriu chémie, vznik periodickej tabuľky, pristavujeme sa pri zaujímavých a kurióznych situáciách. Divák si môže o konkrétnych udalostiach zistiť viac, keď ho téma zaujme. Hlavnou inšpiráciou a takým celkovým mottom je otázka, ktorá zaujíma ľudí odjakživa – z čoho sa skladá svet okolo nás? Keď sa nad tým zamyslíte hlbšie a začnete to analyzovať, dostaneme sa k vývoju a histórii chémie, fyziky a dokonca aj vedy všeobecne.

L. K.: Ako si vizuálne spracoval túto tému? Z čoho si čerpal inšpiráciu?

M. POK: Vždy je náročné, keď chcete ukazovať človeku niečo, čo nie je priamo viditeľné. V našom prípade sú to dobové udalosti, ku ktorým neexistuje žiaden obrazový materiál, ale aj sub-atomárne zloženie látok. Ako tvorcu vás to vedie uchýliť sa napríklad k moderným počítačovým animáciám alebo k rekonštruovaniu historických dejov. Ja som si skúsil vybrať inú cestu a chcem skôr prinútiť divákov, aby rozhýbali svoju vlastnú fantáziu. Uvidíme, či táto cesta bude úspešná.

ukážka z filmu

L. K.: V čom vidíš silu vedecko-populárneho filmu a jeho výpovede?

M. POK: Vedecko-populárny film je určite dôležitý pre širokú verejnosť, samozrejme niektorí ľudia, ktorých téma zaujíma si dajú námahu s hľadaním vedeckej literatúry, prednášok, atď. To je ale malé percento populácie. Pre širokú verejnosť by mali byť tvorené vedecké a odborné filmy. Dôležité je, spracovať tému na takej úrovni, aby bola pochopiteľná, nebola triviálna a príliš populárna, a zároveň aby sme neskĺzli do prílišnej odbornosti. Nastaviť si tú úroveň odbornosti je vždy veľmi náročné.

L. K.: A ako to prebiehalo u Teba?

M. POK: Ja som sa zamyslel nad témou z  hľadiska človeka, ktorý mal chémiu štandardne na strednej škole, ale potom s ňou už ďalej neprichádzal do kontaktu. Keď si však človek položí základné otázky o ktorých sme hovorili, tak sú tam veľmi zaujímavé momenty, ktoré sa dajú vytiahnuť a ľuďom priblížiť.

L. K.: Vo filme spolupracuješ so slovenskými vedcami, ktorí sú svetovo ocenení. Ich pohľad nebol veľmi odborný?

M. POK: Asi najdôležitejším vedcom, ktorý vo filme vystupuje je pán Martin Venhart z Fyzikálneho ústavu SAV. Jedná sa o špičkového vedca, ktorý pracuje v CERN-e, no napriek tomu vie tému spopularizovať ľudskou rečou. Najzaujímavejšia pre mňa bola jeho prednáška, ktorú mal u nás v CVTI SR asi dva roky dozadu o vývoji chemických prvkov, o ich hľadaní, o tom akým spôsobom sa postupne v histórii odkrývali a objavovali.

Vo filme som spolupracoval aj s prof. Viktorom Milatom zo Slovenskej chemickej spoločnosti.

L. K.: Tvoj film trvá približne 30 minút a téma je rozsiahla, v podstate zachytáva celý vývoj chémie. Kam až si sa v problematike dostal?

M. POK: Cesta hľadania chemických prvkov nás logicky dovedie k dôležitému míľniku, ktorým je periodický zákon, Mendelejevov veľký objav. Rovnako zásadným objavom bol objav rádioaktivity, ktorý mal vplyv na celé 20. storočie… Táto cesta nás doviedla nakoniec až k objavovaniu nových prvkov, ktoré sa možno ľuďom zdá čisto ako „výskum pre výskum“, ktorý je energeticky, časovo aj finančne nákladný a pritom nie je až taký dôležitý. Vo filme sa snažíme ľuďom objasniť práve to, aký zmysel má toto hľadanie a ako nás to môže ďalej posunúť k ďalším veľkým objavom.

ukážka z filmu

L. K.: Ako tvorca a zároveň autor pracuješ na kamere, strihu, scénari, réžií. V čom vidíš výhodu, keď máš na starosti všetky zložky filmovej tvorby. V čom nevýhodu?

M. POK: Pracovať na filme štandardne v kolektíve, ako sa to zvykne robiť, čiže máte pri malých filmoch 10-členný štáb, pri veľkých filmoch aj viac ľudí a každý človek má svoj špecifický odbor, je samozrejme vysoko profesionálna práca, ale nesie to so sebou aj svoje riziká a nevýhody. Tento dokument som tvoril ako čisto autorský film, čiže som zastúpil všetky tvorivé a odborné zložky. Je to určite omnoho náročnejší spôsob, na druhej strane má ale človek príležitosť zahĺbiť sa do témy, môže na nej dlho pracovať, pretože má omnoho viac času na spracovanie témy, ako keby to robil v kolektíve ľudí. Tým pádom môže vzniknúť subjektívnejší, ale možno aj zaujímavejší film.

L. K.: Bolo pre teba ťažké natočiť tento film?

M. POK: Vedeckým filmom som sa predtým vôbec nevenoval, čiže je to pre mňa prvotina, ale je to veľmi zaujímavá tematika, pretože tu má človek šancu venovať sa čisto obsahu. V dnešnej dobe sociálnych sietí je zámerom mnohých audiovizuálnych diel byť len pútavý a osloviť čo najširšiu verejnosť, no je to robené len pre efekt. Tieto diela nemajú veľkú hodnotu a určite neformujú intelekt divákov. V CVTI SR ale staviame na prvé miesto obsah, čo je určite nespornou výhodou aj pri tvorbe dokumentárneho vedeckého filmu.

L. K.: Nakrúcalo sa v hlavnom meste. Našiel si tu pre svoj film niečo vizuálne zaujímavé?

M. POK: Zaujímavé je, že v Bratislave máme jedno vynikajúce umelecké dielo, ktoré sa viaže priamo na Mendelejeva – jeho sochu pred Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU, ktorá sa pri príležitosti 150. výročia periodickej tabuľky dokonca dostala aj na obálku prestížneho časopisu Science. Keď to bolo možné, snažil som sa využiť lokácie, ktoré v okolí existujú a spojiť ich s koncepciou filmu.

L. K.: Chcel by si niečo dodať na záver?

M. POK: Rád by som poďakoval vedeniu NCP VaT za tú možnosť, že mi dali tvorivú slobodu a dostatok času na výrobu takéhoto diela.

L. K.: Ďakujem za rozhovor.

 

Film „Písmená, ktoré tvoria svet. Nekonečný príbeh chemických prvkov“ (Slovensko, 2019, 30 min.) si diváci môžu pozrieť v pondelok 27. mája 2019 v dvoch termínoch, o 9.00 a o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A. Hosťom v diskusii bude Mgr. Martin Venhart, PhD. – Oddelenie jadrovej fyziky, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied.

Celý program a viac informácií o FVF 2019

Zhovárala sa: Mgr. Lucia Kralovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: FVF, Matej Pok

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky