Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rok 2017 – Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj

VEDA NA DOSAH

Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj.

Otázka odstraňovania chudoby, ochrany životného prostredia, zlepšenia kvality života ako aj uľahčenie ekonomickej emancipácie žien a mladých ľudí – toto všetko môže turizmus priaznivo ovplyvniť. Aj z tohto dôvodu Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) vyhlásilo rok 2017 za Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj.

Vyhlásením roku 2017 za obdobie, ktoré má prostredníctvom turizmu a vzájomného spoznávania rôznych kultúr a krajín zlepšiť situáciu najmä v menej rozvinutých krajinách, chce OSN pripomenúť význam a zmysel turistického ruchu na medzinárodnej úrovni. Za podstatu turistického ruchu považuje skutočnosť, že podporuje a napomáha porozumeniu medzi národmi, umožňuje spoznávať kultúrne dedičstvo a rôzne civilizácie a tým významne prispieva k posilneniu mieru vo svete.

Päť dôležitých oblastí

Podmienka trvalo udržateľného rozvoja, má za cieľ nielen sprístupniť rôzne krajiny a ich lokálne tradície, zvláštnosti, gastronómiu, kultúrne pamiatky a prírodné krásy, ale tieto aktivity vykonávať tak, aby ciele turistického ruchu ostali zachované, nezmenené a nepoškodené aj pre nasledujúce generácie. Verejnosť, návštevníci, ako aj hostiteľské krajiny majú využiť všetky možnosti, aby z cestovného ruchu vytvorili katalyzátor zmien, ktoré povedú k pozitívnym krokom. Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj je zameraný na päť dôležitých oblastí: udržateľný inkluzívny ekonomický rast, sociálnu inklúziu, zamestnanosť a odstraňovanie chudoby, rozumné používanie zdrojov, ochranu životného prostredia a klimatické zmeny, na kultúrne hodnoty, diverzitu a dedičstvo a napokon na vzájomné porozumenie, mier a bezpečnosť.

Spoznať, porozumieť, podporiť

Svetová organizácia cestovného ruchu – UNWTO očakáva, že Medzinárodný rok 2017 povzbudí zúčastnené strany a jednotlivé krajiny k novým politikám cestovného ruchu, k prehodnoteniu obchodných praktík, a Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvojzodpovednejšiemu správaniu sa spotrebiteľov v zmysle trvalo udržateľného rozvoja. Rozvoj cestovného ruchu vo významnej miere ovplyvňuje zvýšenie verejných príjmov a umožňuje investície do miestnej infraštruktúry. V oblastiach, ktoré nie sú hospodársky rozvinuté poskytuje potrebné pracovné miesta, čím napomáha k zvyšovaniu kúpyschopnosti obyvateľstva. V rámci sociálnych štruktúr je turistický ruch významným stabilizačným faktorom a predstavuje platformu pre udržiavanie pôvodných remesiel, umenia a tradícií. Z environmentálneho pohľadu predstavuje turistický ruch dôležitý fenomén pri zachovávaní historických pamiatok, prírodných rezervácií, k výstavbe alebo k rekonštrukcii objektov a infraštruktúry.

Svetová organizácia cestovného ruchu bola zvolená a poverená organizáciou podujatí v rámci Medzinárodného roku trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj, v spolupráci s vládami jednotlivých krajín, organizáciami pôsobiacimi v rámci systému OSN, ďalšími medzinárodnými aj regionálnymi organizáciami a všetkými ostatnými stranami zainteresovanými v danej oblasti.

 

Spracovala: Barbora Hrvolová

Zdroj / Foto:UNWTO (http://www2.unwto.org/en)

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky