Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Roadshow mladých vedcov tentokrát v okolí Košíc a Prešova

Monika Tináková

Roadshow mladých vedcov SAV

Na hodine chémie, biológie a občianskej náuky opäť nahradil učiteľa mladý vedec, ktorý si pripravil vyučovanie v súlade s osnovami, s ohľadom na aktuálne dianie a trendy, a najmä s prvkami interaktivity a vyzdvihnutím skúseností z praxe. Symbolicky sa na Medzinárodný deň žien vybrali v rámci projektu do Košíc, Prešova a Vranova nad Topľou 3 vedkyne z košických ústavov SAV. Pripravili si zaujímavé prednášky a súčasťou hodín boli aj diskusie s pedagógmi, ale najmä žiakmi.

„Rozprávala som študentom o tom, ako sa človek môže uplatniť po tom, ako doštuduje a snažila som sa im dať veľa praktických tipov, ako na to. Existuje množstvo rôznych spôsobov, ako sa môžu študenti navzájom odlíšiť od svojich rovesníkov, čo všetko môžu urobiť pre svoju budúcnosť, aby mali prácu, ktorá ich bude reálne baviť, zaujímať, v ktorej sa budú cítiť dobre a budú užitoční. Ja si myslím, že všetky 3 vedkyne, ktoré sme sa dnes zapojili do projektu, robíme vedu, ktorá nás zaujíma a ktorá nás baví. Čiže toto je môj cieľ aj v živote, pomáhať ľuďom nájsť svoje smerovanie, aby boli šťastní, spokojní a úspešní,“ povedala Zuzana Kožárová zo Spoločenskovedného ústavu SAV, ktorá odučila hodinu občianskej náuky.

Na jej hodinách boli žiaci, ktorí sa už rozhodujú, kam pôjdu študovať na vysokú školu, no boli aj takí, ktorí ešte vôbec nevedia, čo chcú v živote robiť.

„Záujem majú. Pýtala som sa ich, či ich to bavilo, zaujímalo, čo si z toho odnášajú a väčšina reagovala, že to bolo pre nich prínosné. Jedna žiačka mi povedala, že by ma počúvala aj dve hodiny a z toho som bola úprimne šťastná. Vidno, že majú záujem a vidia, že to nemusí byť také ľahké, po skončení školy sa uplatniť. Myslím si, že každá rada je pre nich dobrá a zaujímavá. Tak isto som so študentmi komunikovala, pýtala som sa ich a potom za mnou prišli dve študentky ohľadom psychológie. Pýtali sa ma, aká bola moja cesta, že oni by tiež chceli ísť tým smerom, že či by som vedela pomôcť. Takže som si so sebou odniesla aj kontakty, aby som mohla týmto školákom pri rozhodovaní aj ďalej pomáhať,“ dodala Zuzana.

Zuzana Bártová prednášala žiakom o aktuálnom projekte Vrakunská skládka. Na vyriešení problémov s kvalitou pitnej vody a znečisteným prostredím sa podieľa aj ústav Geotechniky SAV.

„Moja prednáška bola o kvalite podzemnej vody na Slovensku a akými faktormi je ovplyvňovaná. Či už sú to klasické prirodzené faktory, alebo antropogénne, čiže súvisiace s ľudskou činnosťou. Najmä som sa zameriavala na najznámejší príklad Vrakunskej skládky, keďže je to aktuálne najmedializovanejší príklad, veľmi dôležitý pre Slovensko,“ povedala Zuzana Bártová z Ústavu geotechniky SAV, ktorá odučila hodinu chémie.

Mária Bačová sa žiakom snažila viac priblížiť centrálnu nervovú sústavu a poškodenie tohto komplexného systému.

„Na koniec prednášky som im hovorila aj o svojom vlastnom projekte, na ktorom teraz pracujem, aký je reálny výstup z neho a prečo som sa dostala tam, kde som sa dostala, aká bola moja cesta na doktorandské štúdium,“ povedala Mária Bačová z Neurobiologického ústavu SAV, ktorá odučila hodinu biológie.

Mladí vedci nahradili v rámci projektu počas vyučovanie učiteľov už takmer vo všetkých krajoch Slovenska. V apríli a v máji sa chystajú ešte do okolia Trenčína a Žiliny.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Facebook SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky