Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Richard Dawkins ako hlavný hosť AFO50

VEDA NA DOSAH

Richard Dawkins je v prvom rade evolučný biológ a zoológ, významný zástanca evolučnej teórie Charlesa Darwina a jeden z najvplyvnejších intelektuálov súčasnosti. Je členom Kráľovskej literárnej spoločnosti aj Kráľovskej prírodovedeckej spoločnosti a ako profesor pôsobil na univerzite v Oxforde.

Koncom 70. rokov na seba výrazne upozornil svojou prevratnou knihou Sebecký gén, ktorá spôsobila revolúciu v evolučnej biológii. Ponúkol v nej svoj vlastný provokatívny pohľad na vzťah medzi organizmami a ich génmi a prišiel vtedy s myšlienkou, že naše gény nás tvoria a udržujú k svojej vlastnej reprodukcii.

„Dawkins prišiel ešte pred Stephenom Hawkingsom so špičkovou a prelomovou odbornou prácou, ktorá bola zároveň zrozumiteľná širšej verejnosti. Vďaka tomu je dnes legendou v oblasti komunikácie a popularizácie vedy,“ hovorí programový riaditeľ festivalu Jakub Ráliš.

Evolučnej teórii sa Dawkins podrobne venuje vo svojom bestselleri Najväčšia show pod slnkom, kde píše, že biologická evolúcia nie je len teória, ale predovšetkým skutočnosť, ktorá počas niekoľkých miliárd rokov zapríčinila vznik mnohých životných foriem. Preto ju tiež označuje za najväčšiu show na Zemi – za predstavenie, ktoré pritom nikdy nepotrebovalo žiadneho režiséra.

V roku 2006 silne rezonovala aj Dawkinsova kniha Boží blud, ktorá sa v prestížnom rebríčku Foto: Richard Dawkinsbestsellerov The New York Times držala celý rok. Dawkins v nej rozviedol zásadné myšlienky tzv. nového ateizmu, teda presvedčenia, že akákoľvek forma náboženstva musí byť podrobená kritickému racionálnemu mysleniu. V knihe vykresľuje náboženstvo ako nebezpečný jav obmedzujúci ľudské myslenie a presvedčivo ide za cieľom zvýšiť sebavedomie ateistov, ktorých pozícia je podľa neho na úrovni homosexuálov pred 50-timi rokmi. V tom istom roku založil neziskovú nadáciu Richard Dawkins Foundation for Reason and Science na „podporu vedeckého vzdelania, kritického myslenia a chápania sveta na základe vedeckých dôkazov, za účelom prekonať náboženský fundamentalizmus, poverčivosť, intoleranciu a utrpenie.“

V sobotu 18. 4. 2015 rozhovor s Richardom Dawkinsom na ČT24.

Zdroj: AFO

Foto: Richard Dawkins Facebook

Spracovala: Mária Izakovičová

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky