Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rakúske predsedníctvo a jeho priority vo vede a výskume

VEDA NA DOSAH

logo rakúskeho predsedníctva

Polročného predsedníctva Európskej únie sa v júli ujalo Rakúsko. Po svojom predsedníctve v rokoch 1998 a 2006 Rakúsko prevzalo svoje tretie predsedníctvo v Rade Európskej únie 1. júla 2018. V oblasti vedy, výskumu a inovácií sa chce sústrediť najmä na vyjednávanie rámcového programu Horizont Európa, ktorý počíta s čiastkou 100 miliárd eur na obdobie 2021 – 2027. Ďalšími cieľmi rakúskeho predsedníctva je prijatie záverov k Európskemu výskumnému priestoru a podpora kľúčových aspektov politiky výskumu.

Iniciatívu Horizont Európa predstavila Európska komisia 7. júna 2018 ako doteraz najambicióznejší výskumný a inovačný program Európskej únie. Dodala pritom, že je potrebné dosiahnuť dohodu o dlhodobom rozpočte EÚ a jeho odvetvových návrhoch, aby prostriedky začali čo najskôr prinášať reálne výsledky. Rakúske predsedníctvo si kladie za cieľ dosiahnuť čiastočný všeobecný prístup k nariadeniu Horizont Európa vrátane pravidiel účasti do konca novembra 2018.Predsedníctvo chce podporiť iniciatívy pre digitalizáciu a novú vysokovýkonnú výpočtovú techniku, vytváranie systému pre otvorenú vedu European Open Science Cloud, sieť European University Initiative a tiež podporu programu Erasmus +.   Ďalší významný bod predstavujú diskusie o Európskom obrannom fonde (European Defence Fund). Fond s rozpočtom 13 miliárd eur má poskytnúť 4,1 miliardy na priame financovanie konkurencieschopných a kolaboratívnych výskumných projektov, a to najmä prostredníctvom grantov. Okrem výskumnej fázy by mal disponovať sumou 8,9 miliardy eur, z ktorej doplní investície členských štátov formou spolufinancovania nákladov na vývoj prototypov a nákladov na certifikáciu a testovanie.

Informal meeting of competitiveness ministers (research) on 17th July 2018 - Press Conference. Picturing Federal Minister Heinz Faßmann (right) and EU Commissioner Carlos Moedas (left). Copyright BKA/Martin Votava

Podpora vzniku pracovných miest

Počas rakúskeho predsedníctva by sa tiež malo diskutovať o novom programe InvestEU s 15,2 miliardami eur na podporu zamestnanosti, rastu a inovácií v Európe. Mal by podporiť vytváranie pracovných miest, investície a inovácie, najmä v štyroch oblastiach politiky: udržateľná infraštruktúra; výskum, inovácie a digitalizácie; MSP; sociálne investície a zručnosti. Podporovať by sa mali aj investície do rizikových aktivít v oblasti výskumu a inovácií. Rakúsko je presvedčené, že oblasť vedy a výskumu je potrebné zahrnúť do všetkých sektorových politík.

Všeobecné informácie o rakúskom predsedníctve nájdete na stránkach: https://www.eu2018.at/.

Konkrétne priority pre oblasť vedy a výzkumu nájdete v samostatnom dokumente.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje použitých informácií:

http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Rakouske-predsednictvi-v-Rade-EU-predstavilo-vyzkumne-priority/

https://www.eu2018.at/

Foto: https://www.flickr.com/photos/eu2018at/29598891258/in/album-72157671270075678/

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky