Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Profesor Kalifornskej univerzity Joseph Wang si prevzal čestný doktorát UK

VEDA NA DOSAH

Profesor Kalifornskej univerzity Joseph Wang si prevzal čestný doktorát UK (Zdroj UK, Vladimír Kuric)

Uznávaný americky vedec a vynálezca v oblasti nanobioelektroniky a nanostrojov profesor Kalifornskej univerzity v San Diegu (UCSD) Joseph Wang si 19. júna prevzal čestný doktorát Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Stal v poradí už 123. nositeľom čestného titulu Doctor honoris causa (Dr. h. c.).

Ako nás informovala Lenka Miller z Oddelenie vzťahov s verejnosťou UK, profesor Joseph Wang je vedúcim Katedry nanoinžinierstva na Kalifornskej univerzite v San Diegu (UCSD) a riaditeľom Centra pre prenosné senzory školy elektroinžinierstva UCSD. Jeho vedecké záujmy sú zamerané na nanobioelektroniku a na nanostroje s dôrazom na vývoj progresívnych nanomotorov, nanorobotov, nanoprevodníkov, bioelektroniku, elektrochemické biosenzory, prenosné senzory a progresívne materiály pre akumuláciu energie. Je autorom viac ako 1050 článkov, ktoré boli citované viac ako 95 000-krát (Google H Index = 151)

„Doktor Wang považuje za najvzrušujúcejšiu na svojom výskume schopnosť napredovania k novým témam a skúmaniu hraníc. Sme veľmi radi a sme hrdí, že takéto vzrušujúce bádanie prežíva aj s našimi vedcami a doktorandmi. Ako aktuálny odkaz slovenskej spoločnosti a jej politickej reprezentácii by som rád aj na tomto mieste uviedol jeho výrok ‚investície do vedy, technológií a všeobecne do vzdelania sú kľúčové pre hospodársky rast‘,“ povedal počas slávnosti rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

Pohľad na oceneného (Zdroj UK )

Prof. Wang sa významnou mierou pričinil o spoluprácu so slovenskými vedcami z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK): „Na vývoji biosenzorov s ním spolupracujeme od roku 1997, teda už 20 rokov. Počas tohto obdobia sme riešili dva projekty v rámci programu NATO v oblasti prírodných vied a v rámci programu NATO Science for Peace, kde bol prof. Wang hlavným riešiteľom. Aj vďaka týmto projektom sa podarilo vybaviť oddelenie biofyziky Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK novými vedeckými prístrojmi,“ priblížil dekan FMFI UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. Od roku 2016 spolupracujú spolu s prof. RNDr. Tiborom Hianikom, DrSc., na novom projekte FORMILK v rámci programu EÚ Horizont 2020.

Vedci UK v spolupráci s prof. Wangom vydali viacero spoločných článkov v karentovaných časopisoch. Ako spoluredaktori v roku 2009 vydali špeciálne číslo časopisu Electroanalysis, ktoré bolo zamerané na biosenzory na báze DNA aptamérov. V rámci spoločných projektov boli na pracoviskách prof. Wanga v USA školení viacerí doktorandi z FMFI UK.

„Som hlboko poctený, že som získal čestný doktorát z tejto historickej a slávnej univerzity, inštitúcie s dlhoročnou tradíciou akademickej excelencie, ktorá sa nachádza v jednom z najkultúrnejších a najkrajších miest v Európe. Prijímam toto ocenenie s najväčšou vďačnosťou a hrdosťou. Univerzita Komenského má veľký vplyv na celoštátnej i medzinárodnej úrovni. Som veľmi hrdý na našu úzku a dlhodobú spoluprácu so slovenskou vedeckou komunitou – predovšetkým s Univerzitou Komenského,“ uviedol vo svojej ďakovnej reči prof. Wang.

 

Informácie poskytla: Lenka Miller z Oddelenie vzťahov s verejnosťou UK v Bratislave

Foto: UK (Vladimír Kuric)

Foto: Vladimír Kuric

Redigovala: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky