Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pripojte sa na online Festival vedeckých filmov 2020!

VEDA NA DOSAH

Pozvánka. Zdroj: CVTI

Svetlá, svetlá, kamera, akcia! Ešte viac svetla! V rámci siedmeho ročníka Festivalu vedeckých filmov – FVF 2020 vám prinášame dokumentárne filmy venované aktuálnym témam. FVF 2020 sa uskutoční v stredu 11. novembra 2020, výnimočne v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku prostredníctvom bezplatného online vysielania.

Svetelné znečistenie… Čo nám hrozí?

Túto otázku si kladie čoraz viac ľudí. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli tejto téme venovať v rámci tohtoročného FVF 2020. Na podujatí budú streamované dva vedecké dokumentárne filmy o problémoch s nadbytočným svetlom. Strata prirodzene tmavej oblohy ovplyvňuje mnoho oblastí ľudského života a čím ďalej, tým viac sa vynárajú otázky o hrozbách svetelného smogu a jeho dopade na náš organizmus. Odpovede na ne budeme hľadať v dokumentárnych filmoch a následných diskusiách s odborníkmi.

Temná strana svetla (DE/2009)

Premietanie o 16.00 hod.

Nemecký dokument je venovaný hrozbám umelého svetla, ktoré je zodpovedné za úhyn obrovského množstva hmyzu, negatívne ovplyvňuje sťahovanie vtákov a komplikuje život zvieratám v našom okolí. Prebytočné svetlo z nesprávne nainštalovaných lámp a reklamných pútačov má, samozrejme, nepriaznivé účinky aj na nás samotných. Ľuďom totiž spôsobuje psychosomatické problémy.

Po filme bude nasledovať moderovaná diskusia s uznávaným vedcom, vedúcim Katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave prof. RNDr. Michalom Zemanom, DrSc., ktorý ako expert na svetelnú kontamináciu priblíži problematiku nadbytočného svetla. Z pozície odborníka na výskum hmyzu vám vedecký pracovník Ústavu zoológie SAV Mgr. Marek Semelbauer, PhD. vysvetlí negatívne dopady svetelného znečistenia na prírodu.

Vo svetle noci (SK/2020)

Premietanie o 18.00 hod.

Premiéra autorského filmu Mateja Poka z produkcie CVTI SR. Svetelné znečistenie je globálny problém dnešnej spoločnosti, ktorý z roka na rok narastá. Vedecký dokumentárny film zisťuje jeho stav priamo na Slovensku. Pomenúva problémy, ktorým celý deň, ale aj počas noci čelíme, a hľadá možné riešenia, ako neustálej žiare reflektorov uniknúť.

Do diskusie po premietaní prijali pozvanie dvaja hostia. Popredný astronóm a astrofyzik doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., ktorý pôsobí na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie so zameraním na malé telesá slnečnej sústavy. Stále väčšiu podobnosť dňa s nocou, teda účinky vystavenia sa 24-hodinovému svetlu vysvetlí MUDr. Martin Kucharík, primár neurológie, ktorý pôsobí v Centre intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE).

Link na živé vysielanie je:

https://archive.tp.cvtisr.sk/livestreams.php?str=147960E8M92OSY37##videoplayer.

Počas oboch prednášok bude možné klásť otázky prostredníctvom aplikácie Slido alebo na stránke www.sli.do po zadaní hesla tyzdenvedy.

FVF 2020 organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Kompletný program, ako aj všetky ďalšie potrebné informácie o filmovom festivale nájdete na stránke www.fvf.cvtisr.sk. Tento rok sa FVF koná mimoriadne ako súčasť Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Prístup na všetky online podujatia je bezplatný.

Hlavnými organizátormi Týždňa vedy a techniky na Slovensku sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Spoluorganizátorom podujatia je AMAVET. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, NextechZážitkové centrum vedy Aurelium.

Zmena programu vyhradená. Podujatie sa uskutoční v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie a v súlade s pandemickými opatreniami platnými na území SR.

Zdroj: Tlačová správa CVTI SR

(LK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky