Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prihláste sa do 25. ročníka medzinárodnej umeleckej súťaže Zelený svet

Marta Bartošovičová

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje 25. ročník súťaže Zelený svet. Mladí umelci môžu do súťaže prihlásiť diela s témou environmentálnych problémov a ich riešení. Novinkou je, že sa do súťaže po prvýkrát môžu zapojiť aj pedagógovia.

Zdroj ilustrácie: Pixabay.com

Súťaž Zelený svet vznikla v roku 1996. Odvtedy do nej zaslali mladí umelci viac ako 77 tisíc výtvarných a digitálnych prác. Okrem detí a študentov zo Slovenska sa do súťaže zapojili aj deti z Ruska, Grécka, Poľska, Maďarska, Českej republiky, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Rakúska, Slovinska, Srbska a Čiernej Hory, Indie, Číny a Indonézie. 

Nezmeškajte uzávierku v júni

Poslaním súťaže je vštepovať mladým ľuďom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter. Na počesť 25. ročníka sa organizátori rozhodli udeliť až 25 cien. 

Uzávierka súťaže je 26. júna 2020!

Podmienkou zaradenia prác a enviroaktivít do súťaže je registrácia cez online formulár a zaslanie prác a súťažných podkladov s náležitosťami, ktoré sú uvedené v propozíciách na stránke zelenysvet2020.sazp.sk

V dňoch 1. – 15. júla 2020 bude zasadať porota, ktorá rozhodne o víťazoch. Výsledky súťaže budú zverejnené v septembri 2020 na webovej stránke súťaže SAŽP. Víťazné práce budú vystavené počas festivalu environmentálnych výučbových programov Šiška 2020.

Slovenská agentúra životného prostredia požiadala o záštitu nad jubilejným ročníkom súťaže Zastúpenie Európskej komisie a Komisiu pre UNESCO na Slovensku.

Odpad v prírode. Zdroj foto: Pixabay.com

Téma ročníka hovorí o zodpovednosti

Tohtoročná súťaž na tému Je to v mojich rukách je zameraná na odpady. Organizátori pripomínajú, že dôsledky ľudského ega, túžby po moci a prepychu zapríčiňujú každodenné drancovanie a znečisťovanie prírody. Lesy sa menia na plantáže, ovzdušie je zamorené nadmernými emisiami, ohrozená je biodiverzita, rieky a moria sú zaplavené plastovým odpadom… 

Máme právo objavovať, skúmať, spracovávať a používať dary prírody, nie však iba vo svoj prospech, ale v prospech všetkých. V civilizovanom svete využívame prírodné zdroje, ktoré premieňame na tovary a služby pre svoje potreby. Spotreba vody a energie, spracovanie odpadu, prepravná vzdialenosť a mnoho iných faktorov ovplyvňuje kvalitu životného prostredia. 

Lokálne problémy sa menia na globálne a ovplyvňujú život na celej Zemi. Pritom stačí začať maličkosťami, zamýšľať sa nad vecami, ktoré každodenne robíme. Stojíme na križovatke a rozhodujeme sa, akú budúcnosť chceme. Práve teraz je čas vybrať si. Je to v našich rukách. Svojou troškou môže prispieť každý.

Súťažné kategórie aj pre pedagógov

Svoje diela môžete do súťaže prihlásiť v troch základných kategóriách. Žiaci a študenti môžu svoje práce odrážajúce aktuálnu tému zaregistrovať v 1. a 2. kategórii. Učitelia svoju tvorivosť preukážu formou enviroaktivít na tému Odpady v kategórii 3. Základné kategórie súťaže:

 • kresba, maľba, grafika, kombinované techniky a komiks, animovaný film:
  • kresba, maľba, grafika, kombinované techniky (materské školy, základné školy, základné umelecké školy (deti do 15 rokov), stredné školy (deti do 20 rokov), špeciálne školy),
  • detský animovaný film (základné školy, základné umelecké školy, stredné školy),
  • komiks (základné školy, základné umelecké školy, stredné školy).
 • literárna tvorba:
  • rozprávanie a opis (žiaci vo veku od 10 do 15 rokov),
  • krátka próza (poviedka, črta, bájka, humoreska, glosa, fejtón: študenti vo veku od 15 do 19 rokov).
 • tvorivý pedagóg:
  • každý pedagogický pracovník v súťažných kategóriách: materské školy;základné školy (B1: I. stupeň, B2: II. stupeň); stredné školy.

Členovia Zelenej poroty: 

 • Mgr. Alena Glončáková (*1983, Nová Baňa), pedagogička v odbore animovaná tvorba a propagačná grafika,
 • Prof. Miroslav Brooš, akad. maliar (*1952, Poprad), profesor v odbore výtvarné umenie,
 • Mgr. art. Marianna Mlynarcikova, ArtD. (*1971, Banská Bystrica), vizuálna umelkyňa, učiteľka grafického dizajnu.

(MB)
Zdroj: www.minzp.sk/aktuality/zeleny-svet-je-mojich-rukach.html; http://zelenysvet2020.sazp.sk
Ilustračný obrázok a ilustračné foto: Pixabay.com

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky