Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Premyslite si, či si dáte ďalší pohárik

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Vedeli ste, že Európa je oblasť s najvyššou spotrebou alkoholu na osobu vo svete? Informujte sa a zistite, prečo by ste vy a vaši priatelia mohli piť možno menej alebo dokonca vôbec.

Alkohol je druhým najväčším rizikom, ktorému sú v mimoriadnej miere vystavení najmä mladí ľudia. Každý rok v Európe zomiera viac ako 55 000 ľudí vo veku 15 až 29 rokov v dôsledku príčin súvisiacich s alkoholom.

Poznajte svoje hranice

V dvoch tretinách európskych krajín sa pivo a víno nesmie predávať osobám mladším ako 18 rokov a jednej pätine krajín osobám mladším ako 16 rokov. Tri krajiny nemajú vôbec žiadnu vekovú hranicu pre predaj alkoholu. Len vyše štvrtina občanov EÚ je schopná určiť zákonnú hranicu množstva alkoholu v krvi pri šoférovaní vo svojej krajine – a to aj napriek tomu, že všetky krajiny majú nejaké obmedzenie riadenia motorových vozidiel pod vplyvom alkoholu. Dokonca vás môžu potrestať za jazdu na bicykli pod vplyvom alkoholu.

HOVORTE O ALKOHOLE je webová lokalita s množstvom informácií a vecí, ktoré vás môžu zaujímať. Poskytuje informácie o tom, čo je alkohol, akým spôsobom ovplyvňuje správanie mladých ľudí a ktoré súvisiace právne predpisy by ste mali poznať. Pomôže vám vybudovať vlastný postoj k alkoholu. Ministerstvo zdravotníctva, agentúra verejného zdravia alebo najbližšie informačné centrum mládeže vo vašej krajine vám môžu poskytnúť ďalšie informácie.

ilustračné foto

 

Buďte aktívni a pomôžte ďalším rozhodovať sa na základe dostatočných informácií

Mládežnícka sieť politiky v oblasti alkoholu (APYN) je otvorená pre všetky mládežnícke organizácie a kluby, ktoré chcú pracovať na znižovaní škodlivých následkov požívania alkoholu, a ktorých sponzormi nie sú výrobcovia alkoholických nápojov.

Úlohou siete je mobilizovať mládež v celej Európe s cieľom pomôcť zvýšiť povedomie o témach súvisiacich s konzumáciou alkoholu a aby obhajovala a presadzovala lepšiu politiku v oblasti alkoholu na miestnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. APYN ponúka aj vzdelávanie, materiály a usmernenia, ktoré vám môžu pomôcť pri realizácii vášho projektu.

Active – triezvosť, priateľstvo a mier je európska mládežnícka organizácia  spájajúca vyše 500 mládežníckych skupín a 25 000 mladých ľudí, ktorí sa rozhodli žiť bez pitia alkoholických nápojov. Podporujú životný štýl bez alkoholu a ponúkajú alternatívu pre tých, ktorí neprijímajú alkohol ako prirodzenú súčasť našich kultúr. Active organizuje semináre, kurzy odbornej prípravy, stretnutia mládeže a sociálne aktivity a vyvíja politickú činnosť na podporu spoločnosti bez alkoholu a drog.

Ak chcete uskutočniť svoju vlastnú kampaň, celosvetová Nadácia pre svet bez drog ponúka bezplatné materiály a informačné nástroje, ako je napríklad brožúra „Pravda o alkohole“.

Program EÚ Mládež v akcii poskytuje podporu pre mládežnícke výmeny a iniciatívy a zameriava sa aj na podporu zdravých návykov.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

http://europa.eu/youth/eu/article/65/2540_sk

Súvisiace odkazy:

Alcohol and Youth – Fact sheet by the Assembly of European Regions

Eurobarometer – EU citizens’ attitudes towards alcohol

EU Youth Health Initiative

Uverejnila: ZVČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky