Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme termíny predmetových olympiád na školský rok 2020/2021

VEDA NA DOSAH

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže zverejnil termíny kôl predmetových olympiád a postupových súťaží na školský rok 2020/2021.

Presný časový harmonogram, kedy by mali prebehnúť jednotlivé súťaže, nájdete v časti Termínovník. O tom, ako budú prebiehať súťažné kolá počas pandémie COVID-19, bude inštitút priebežne informovať na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a odporúčaní odborníkov.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zaoberá sa prácou s mládežou mimo školy a rodiny a tiež mládežníckou politikou na Slovensku aj mimo neho. Poskytuje neformálne vzdelávanie, realizuje informačné semináre, administruje dotačný program MŠVVaŠ SR – Programy pre mládež. Koordinuje program Škola bez nenávisti. Je národným korešpondentom pre európsku encyklopédiu národných politík mládeže Youth Wiki. IUVENTA je sídlom informačnej siete pre mladých ľudí EURODESK a Národnou agentúrou Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, ktorá administruje programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky