Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme laureátov ocenenia Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2022/2023

VEDA NA DOSAH

Odborná porota vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 96 nominácií v 13 kategóriách.

Laureáti ocenenia Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2022/2023.

Laureáti ocenenia Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2022/2023. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

Devätnásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska spoznal svojich laureátov za akademický rok 2022/2023. Podujatie sa organizuje pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied (SAV). Porota bola pre posudzovanie nominácií zložená z odborníkov menovaných garantmi projektu. Cenu si prevzali laureáti v 13 kategóriách v Pálfiho paláci 14. decembra 2023.

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Odborná porota vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 96 nominácií v 13 kategóriách.

Hlavným organizátorom projektu je občianske združenie JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia), partnerská organizácia Junior Chamber International, jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200-tisíc členov v 115 krajinách sveta. JCI-Slovensko organizuje rôzne aktivity na podporu talentovaných študentov vysokých škôl a mladých podnikateľov na Slovensku.

Laureáti Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2022/2023

 • Fridrich Egyenes z Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave, laureát kategórie Elektrotechnika, priemyselné technológie s Petrou Gregušovou z Vertiv Slovakia. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Fridrich Egyenes z Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave, laureát kategórie Elektrotechnika, priemyselné technológie s Petrou Gregušovou z Vertiv Slovakia. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková
 • Katarína Pauerová z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, laureátka kategórie Hutníctvo, strojárstvo, energetika s Danielou Ježovou zo Slovenskej akadémie vied (Slovenská učená spoločnosť). Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Katarína Pauerová z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, laureátka kategórie Hutníctvo, strojárstvo, energetika s Danielou Ježovou zo Slovenskej akadémie vied (Slovenská učená spoločnosť). Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková
 • Denis Kozerawski z VŠVU v Bratislave, laureát kategórie Kultúra, umenie s Mariánom Bonom z Orange Slovensko. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Denis Kozerawski z VŠVU v Bratislave, laureát kategórie Kultúra, umenie s Mariánom Bonom z Orange Slovensko. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková
 • Katarína Alexandra Daňková z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. laureátka kategórie Právo s Katarínou Čechovou z Čechová & Partners. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Katarína Alexandra Daňková z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. laureátka kategórie Právo s Katarínou Čechovou z Čechová & Partners. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková
 • Aneta Ševčíková z Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. laureátka kategórie Lekárske vedy s Andreou Szabó z Pfizer Slovensko. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Aneta Ševčíková z Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. laureátka kategórie Lekárske vedy s Andreou Szabó z Pfizer Slovensko. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková
 • Katarína Sujová z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, laureátka kategórie Farmácia s Mariánom Meškom z JCI-Slovensko. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Katarína Sujová z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, laureátka kategórie Farmácia s Mariánom Meškom z JCI-Slovensko. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková
 • Miroslava Mališová z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, laureátka kategórie Prírodné vedy, chémia s Adriánom Ďurčekom zo Správnej rady Nadácie SPP. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Miroslava Mališová z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, laureátka kategórie Prírodné vedy, chémia s Adriánom Ďurčekom zo Správnej rady Nadácie SPP. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková
 • Tomáš Krajčovič zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave, laureát kategórie Stavebníctvo, architektúra s Matejom Kubincom z Prvej stavebnej sporiteľne. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Tomáš Krajčovič zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave, laureát kategórie Stavebníctvo, architektúra s Matejom Kubincom z Prvej stavebnej sporiteľne. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková
 • Alžbeta Demianová z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, laureátka kategórie Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo s Margarétou Nosáľovou z COOP Jednota Slovensko. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Alžbeta Demianová z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, laureátka kategórie Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo s Margarétou Nosáľovou z COOP Jednota Slovensko. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková
 • Martin Haba z Filozofickej fakulty UCM v Trnave, laureát kategórie Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika s Petrom Feilerom z EY Slovensko. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Martin Haba z Filozofickej fakulty UCM v Trnave, laureát kategórie Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika s Petrom Feilerom z EY Slovensko. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková
 • Vladimír Held z Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave, laureát v kategórii Informatika, matematicko-fyzikálne vedy (cenu prebral za neho brat) so Simonou Vaculovou z Asseco Central Europe. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Vladimír Held z Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave, laureát v kategórii Informatika, matematicko-fyzikálne vedy (cenu prebral za neho brat) so Simonou Vaculovou z Asseco Central Europe. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková
 • Peter Watter z Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, laureát kategórie Ekonómia s Milanom Janásikom z J&T Banky. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Peter Watter z Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, laureát kategórie Ekonómia s Milanom Janásikom z J&T Banky. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková
 • Dávid Líška z Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, laureát kategórie Šport (cenu prebrala za neho Prof. Jančoková z fakulty) s Petrom Korčokom zo Slovenského olympijského výboru. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Dávid Líška z Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, laureát kategórie Šport (cenu prebrala za neho Prof. Jančoková z fakulty) s Petrom Korčokom zo Slovenského olympijského výboru. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková
 • Hamid Ur Rahman Himat z Lekárskej fakulty UK v Bratislave, držiteľ čestného uznania s Mariánom Meškom z JCI-Slovensko. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Hamid Ur Rahman Himat z Lekárskej fakulty UK v Bratislave, držiteľ čestného uznania s Mariánom Meškom z JCI-Slovensko. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková
 • Viktoria Kyshkarova z Ústavu geotechniky SAV v Bratislave, držiteľka čestného uznania s Danielou Ježovou zo Slovenskej akadémie vied (Slovenská učená spoločnosť). Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Viktoria Kyshkarova z Ústavu geotechniky SAV v Bratislave, držiteľka čestného uznania s Danielou Ježovou zo Slovenskej akadémie vied (Slovenská učená spoločnosť). Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková
 • Miroslava Mališová, držiteľka Ceny UNIQA za udržatelnosť s Mariánom Lorinčíkom z UNIQA poisťovňa. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Miroslava Mališová, držiteľka Ceny UNIQA za udržatelnosť s Mariánom Lorinčíkom z UNIQA poisťovňa. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková
 • Katarína Sujová, držiteľka Ceny Rádio Slovensko s Romanom Bombošom zo Slovenského rozhlasu. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Katarína Sujová, držiteľka Ceny Rádio Slovensko s Romanom Bombošom zo Slovenského rozhlasu. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková
 • Aneta Ševčíková, držiteľka Ceny JCI-Slovensko za významný prínos pre spoločnosť s Jozefom Metkem z JCI-Slovensko. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Aneta Ševčíková, držiteľka Ceny JCI-Slovensko za významný prínos pre spoločnosť s Jozefom Metkem z JCI-Slovensko. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková
 • Miroslava Mališová, absolútna víťazka Študentskej osobnosti Slovenska za akad.r. 2022/2023 s Katarínou Slobodovou-Novákovou zo Slovenskej rektorskej konferencie. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Miroslava Mališová, absolútna víťazka Študentskej osobnosti Slovenska za akad.r. 2022/2023 s Katarínou Slobodovou-Novákovou zo Slovenskej rektorskej konferencie. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková
 • Miroslava Mališová , absolútna víťazka Študentskej osobnosti Slovenska za akad.r. 2022/2023 s Pavlom Šajgalíkom zo Slovenskej akadémie vied. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Miroslava Mališová , absolútna víťazka Študentskej osobnosti Slovenska za akad.r. 2022/2023 s Pavlom Šajgalíkom zo Slovenskej akadémie vied. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková
 • Laureáti ocenenia Študentská osobnosť Slovenska za akad. r. 2022/2023. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

  Laureáti ocenenia Študentská osobnosť Slovenska za akad. r. 2022/2023. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

 

Absolútna víťazka sa venuje vývoju bionafty ekologickým spôsobom

Absolútne víťazstvo a titul TOP Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2022/2023 získala Ing. Miroslava Mališová, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ktorá zároveň získala aj ocenenie v kategórii Prírodné vedy, chémia.

Ing. Miroslava Mališová, absolútna víťazka Študentskej osobnosti Slovenska za akad.r. 2022/2023 s Katarínou Slobodovou-Novákovou zo Slovenskej rektorskej konferencie.

Ing. Miroslava Mališová, PhD., absolútna víťazka Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2022/2023, s Katarínou Slobodovou Novákovou zo Slovenskej rektorskej konferencie. Zdroj: JCI-Slovensko, Autorka: Zuzana Halvoníková

Miroslava Mališová sa už od svojho bakalárskeho štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave venuje výskumu pokročilých motorových palív. Jej hlavným cieľom je vývoj bionafty pripravenej ekologickým spôsobom z nepotravinárskych zdrojov ako alternatívneho paliva k motorovej nafte.

Ešte pred začiatkom doktorandského štúdia reprezentovala Slovensko ako delegátka na fóre pre mladých budúcich lídrov organizovaného Svetovou petrolejárskou radou. Počas vedeckej stáže, ktorú absolvovala na Katedre fyzikálnej chémie Technickej univerzity vo Viedni, sa venovala tematike katalytického spracovania skleníkového plynu CO2 na hodnotné suroviny.

Ako členka Young Scientist Committee sa spolu s výskumníkmi zo svetových prestížnych univerzít, napríklad z Yalovej či Princetonskej univerzity, podieľala na spoluorganizovaní prestížneho celosvetového kongresu o katalýze. Po získaní doktorského titulu sa naplno venuje výskumu a pedagogike.

Absolútna víťazka Ing. Miroslava Mališová, PhD., získala aj mimoriadnu Cenu UNIQA za udržateľnosť.

Ďalšie špeciálne ceny

Odborná porota tento rok odovzdala špeciálne ceny trom ďalším finalistom, ktorí dosahujú v oblastiach svojho pôsobenia vynikajúce výsledky.

Cena Rádia Slovensko putovala do rúk Mgr. Kataríny Sujovej z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave. Katarína Sujová je súčasne laureátkou v kategórii Farmácia a zaoberá sa molekulovým modelovaním liečiv. Tak pri iných antiinfektívach, ako aj v prípade antivirotík predstavuje značný problém rezistencia. Z tohto dôvodu je potrebné neustále vyvíjať nové liečivá. Ako doktorandka na Katedre fyzikálnej chémie liečiv FaF UK sa Mgr. Katarína Sujová venuje molekulovému modelovaniu inhibítorov guanín-N7-metyltransferázy SARS-CoV-2, ktorá predstavuje nádejný inovatívny cieľ v terapii ochorenia COVID-19.

Cenu BMW Slovenská republika za umenie získal mladý umelec Mgr. art. Denis Kozerawski z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorý je zároveň aj laureátom v kategórii Kultúra a umenie. Popri vlastnej tvorbe sa Denis Kozerawski venuje organizačnej a kurátorskej praxi, pracuje s filmom, videom a virtuálnymi prostrediami. Po obsahovej stránke ho zaujíma, ako dokážu médiá prispievať k formovaniu povedomia o vylúčených komunitách na Slovensku. Za svoj film KAMBIUM1492 získal v roku 2023 Cenu Nadácie Tatra banky v kategórii Mladý tvorca.

Cenu JCI-Slovensko za významný prínos pre spoločnosť a ocenenie v kategórii Lekárske vedy získala Mgr. Aneta Ševčíková z Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Pod odborným vedením školiteľky RNDr. Sone Čiernikovej, PhD., a v spolupráci s Národným onkologickým ústavom sa venuje analýze zloženia črevného mikrobiómu u onkologických pacientov. Cieľom ich práce je odhaliť prepojenie medzi kompozíciou črevného mikrobiómu a účinnosťou a tiež toxicitou protinádorovej liečby, najmä chemoterapie.

Výskum zameraný na inovatívne materiály, životné prostredie, architektúru aj potraviny

Ocenenie v kategórii Elektrotechnika, priemyselné technológie získal Mgr. Fridrich Egyenes, PhD., z Elektrotechnického ústavu SAV. Fridrich Egyenes navrhol nový prístup prípravy monoklinického oxidu galitého na cudzom substráte a odhalil kľúčový problém v rámci elektronickej štruktúry, ktorej znalosť je potrebná pre správne fungovanie súčiastok na báze takéhoto polovodiča. Podrobná znalosť fyziky materiálov odhaľuje obmedzenia a výhody študovaných subjektov, čím umožňuje novým technológiám efektívne napredovať.

Ing. Katarína Pauerová z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach sa počas doktorandského štúdia venuje možnostiam rafinácie odpadu tvrdého zinku pochádzajúceho z kusového žiarového zinkovania. Za svoj výskum, ktorého cieľom sú rafinácia zinku, zvýšenie hodnoty odpadu, šetrenie primárnych surovín a zníženie negatívnych dosahov na životné prostredie, získala ocenenie v kategórii Hutníctvo, strojárstvo, energetika.

Ocenenie v kategórii Informatika a matematicko-fyzikálne vedy získal Mgr. Vladimír Held, PhD., z Fyzikálneho ústavu SAV, ktorý skúma materiál s vysokým potenciálom využitia vo fotovoltike, tzv. perovskit, a vo svojej práci sa venoval štúdiu rastu perovskitových tenkých vrstiev. Výskum realizoval aj vo viacerých zahraničných synchrotrónových zariadeniach, napríklad vo Francúzsku, v Nemecku a Taliansku. V súčasnosti skúma tenké perovskitové vrstvy a ich využitie v tandemových solárnych článkoch ako výskumný pracovník v Inštitúte molekulárnych vied (ICMOL) na Univerzite vo Valencii v Španielsku v špičkovom výskumnom tíme MOED (Molecular Opto-Electronic Devices).

V kategórii Stavebníctvo, architektúra porota ocenila Tomáš Krajčoviča zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Laureát študuje pozemné stavby a architektúru na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Zameriava sa na problematiku architektúry a konštrukčného navrhovania stavieb, pričom sa sústreďuje na tvorbu harmonických a funkčných priestorov. Na medzinárodnej súťaži Inspireli Awards obhájil so svojím projektom, v rámci ktorého vypracoval komplexnú štúdiu návrhu prístavu a pobrežia dovolenkového rezortu v Chorvátsku, prvé miesto.

Laureátka kategórie Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo Ing. Alžbeta Demianová, PhD., absolvovala bakalárske a inžinierske štúdium v odbore bezpečnosť a kontrola potravín na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a následne doktorandské štúdium v študijnom programe technológia potravín. V súčasnosti sa vo svojom výskume zameriava na inovatívne analytické a štatistické prístupy a tvorbu modelov autentifikácie potravín rastlinného pôvodu. Okrem iného bola úspešná aj v projektoch European Institute of Innovation and Technology (EIT). Na podujatí EIT Foodhaton v roku 2019 vo Varšave obsadila ako člen tímu VIPill druhé miesto.

Medzinárodné právo, pomoc v núdzi a ekonómia

Laureátkou ocenenia v kategórii Právo sa stala Bc. Katarína Alexandra Daňková z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá sa zameriava na verejné i súkromné medzinárodné právo. V rámci svojho štúdia sa dvakrát zúčastnila na medzinárodnom simulovanom súdnom spore All European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition v slovinskej Ľubľane, kde postúpila spolu so svojím tímom do štvrťfinále. Podieľala sa aj na spoluorganizovaní Letnej školy medzinárodného práva Ivana Krna, ktorá sa konala pod gesciou Kancelárie prezidenta SR a Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo.

Laureát v kategórii Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, psychológia Martin Haba z Filozofickej fakulty UCM v Trnave študuje odbor ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii. Posledný rok a pol aktívne pôsobí ako komunitný tlmočník mimovládnej organizácie Liga za ľudské práva. Aktívne sa zapája do pomoci ukrajinským odídencom, a to nielen v Asistenčnom centre pomoci pre Ukrajincov, ale aj na oddelení cudzineckej polície PZ SR a v iných štátnych orgánoch.

Ing. Peter Watter, študent Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, ktorý sa venuje štúdiu kvantitatívnych metód v ekonómii, bol ocenený v kategórii Ekonómia a zároveň získal Cenu J&T Banky za ekonómiu. Počas štúdia nadobudol skúsenosti ako ekonóm a finančný analytik vo viacerých firmách, ako aj prostredníctvom medzinárodných stáží. Jeho stáž v OECD v Paríži mu poskytla v oblasti dátovej analytiky cenné medzinárodné perspektívy a odborné poznatky, ktoré využíval pri tvorbe oficiálnych OECD dokumentov. Výskumná práca Petra Wattera zahŕňa významné príspevky v oblasti potravinovej bezpečnosti.

Ocenený bol aj výskum v oblasti športu

PhDr. Dávid Líška, PhD., z Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici získal ocenenie v kategórii Šport. Na Fakulte zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave vyštudoval študijný program fyzioterapia a na Katedre telesnej výchovy a športu Univerzity Mateja Bela študijný odbor vedy o športe. Pracuje ako športový fyzioterapeut, ktorý spolupracuje s elitnými športovcami, napríklad Matejom Tóthom a Anastasiou Kuzminovou. Je mimoriadne aktívny aj vo vedeckej oblasti, svoju oblasť výskumnej aktivity zameriava hlavne na vedy o športe a rehabilitáciu viacerých ochorení.

Okrem hlavnej skupiny laureátov odovzdala porota aj čestné uznanie, ktoré získali dvaja zahraniční študenti za mimoriadne výsledky v študijnej, ako aj vo vedeckovýskumnej oblasti. Boli nimi Hamid Ur Rahman Himat z Lekárskej fakulty UK v Bratislave a Viktoriia Kyshkarova, PhD., z Ústavu geotechniky SAV.

Zdroj: TS JCI-Slovensko

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky