Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Popularizátorkou vedy je aj Mgr. Andrea Settey Hajdúchová

VEDA NA DOSAH

Mgr. Andrea Settey Hajdúchová

Neúnavným a osobným prístupom zvýšila citlivosť médií na témy z oblasti vedy a prispela k vyššiemu pokrytiu vedeckých tém a výsledkov práce vedcov a vedkýň v médiách. Cenu za vedu a techniku 2016 v kategórii Popularizátor vedy získava ako jedna z ocenených aj Mgr. Andrea Settey Hajdúchová.Toto ocenenie jej patrí za vytrvalú popularizáciu a masmedializáciu práce slovenských vedkýň a vedcov a úspešných vedeckých projektov.

Za vyvrcholenie podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku  sa považuje udeľovanie Ceny za vedu a techniku 2016. Cieľom podujatia je oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za dosiahnuté úspechy a ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií. Nominanti za jednotlivé kategórie si prevzali cenu z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana na slávnostnom galavečere dňa 10. novembra 2016.

Mgr. Andrea Settey Hajdúchová, ktorú na ocenenie navrhla Slovenská rektorská konferencia, dnes pôsobí ako odborník v oblasti masmediálnej komunikácie, má bohaté skúsenosti v médiách a PR. Potom, čo vyštudovala odbor žurnalistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, zastávala rôzne pozície v médiách, ale aj v PRoblasti, pôsobila tiež na tlačovom oddelení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, neskôr aj ako hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Dnes pracuje na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave ako manažérka pre komunikáciu. V rámci tejto pozície informuje médiá o výsledkoch práce vedcov, riešených vedeckých projektoch, úspešných patentoch, výsledkoch zmluvného výskumu. Promuje tiež výsledky práce aktívnych a úspešných študentov s cieľom posilniť záujem mladých ľudí o vedu či techniku a o štúdium týchto odborov na Slovensku. Úzko spolupracuje s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, s cieľom posilniť jeho snahy a nástroje na popularizovanie vedy medzi slovenskou verejnosťou. Je tiež členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Quark.

Práca, ktorá ozaj baví

Určite áno, odpovedá Mgr. Andrea Settey Hajdúchová na otázku, či ju zisk prestížneho ocenenia prekvapil. „Propagácia skvelých ľudí, vedkýň, vedcov, ich  zaujímavých výskumov a projektov je moja práca. A je to práca, ktorú mám rada a snažím sa ju robiť čo najlepšie… Je to navyše práca, ktorá mňa samu veľmi obohacuje – STU má veľmi rôznorodé fakulty, takže počúvam múdrych ľudí z oblastí od elektroniky cez nanotechnológie, informatiku, strojníctvo, chémiu, biotechnológie, potravinárstvo až po stavebníctvo, architektúru či dizajn…“

Zo svojej doterajšej práce by najviac vyzdvihla, že sa jej podarilo nadviazať intenzívnu spoluprácu s viacerými médiami, ktoré dnes majú vedecké prílohy a informujú nielen o výskumoch zahraničných univerzít, ale aj o vedcoch u nás doma, nielen na STU, ale aj na ďalších univerzitách a vedeckých inštitúciách. „Niektoré témy zarezonovali v médiách natoľko, že o reportáž prejavili záujem aj zahraničné médiá. Ide o jedinečné dnes už patentované bioplasty, interiérový dizajn, ktorý slúži ako prevencia civilizačných chorôb, niektoré IT aplikácie a startupy našich študentov, napr. speekle – pomôcka pre správnu výslovnosť, a pod… .“

Čo ju však najviac teší, je, že sa darí spájať tieto „dva svety“ a budovať medzi nimi dôveru – svet vedcov a svet mediálny. „A to je náročne, pretože obe strany v prvom rade musia dôverovať mne, že sa splnia ich očakávania, a ja ich nechcem a nesmiem sklamať.“

Mgr. Andrea Settey Hajdúchová

Ako spájať dva svety

Mgr. Andrea Settey Hajdúchová uviedla, že sa snaží spájať svet vedcov so svetom médií a prostredníctvom neho s verejnosťou. To si podľa nej vyžaduje pochopenie témy, sprostredkovanie primeraným jazykom a formou, avšak natoľko, aby nemali odborníci pocit prílišného zjednodušovania ich práce a výsledkov. „Ľudia na STU, a to vedci, učitelia, profesori, ale aj mnohí, naozaj mnohí študenti robia úžasné veci, ktoré majú ohlas v médiách. Ešte viac ma však teší, keď sa ohlásia odborníci z praxe, alebo verejnosť a pýtajú si kontakt na vedkyňu či vedca, o ktorom videli reportáž, pretože majú záujem o spoluprácu.“

A to je to, čo by rada videla v budúcnosti častejšie – aby mnohé projekty so skvelým výsledkom nekončili v zásuvke pre chýbajúce peniaze a meškajúce výzvy, aby mladí ľudia vo vede a na akademickej pôde neboli nešťastní z množstva nezmyselných povinností a prehnanej administratívy, z prekážok, s ktorými musia bojovať, aby si vytvorili priestor na prácu a na bádanie. „A pokiaľ ide o mňa osobne – pre mňa sú zatiaľ nevyužívanou výzvou nové médiá, využívanie nových komunikačných kanálov (sociálne siete, youtube kanál…) na sprostredkovanie informácií priamo verejnosti a konkrétnym cieľovým skupinám, ktoré nemám, bohužiaľ, kapacitu uchopiť.“

Ani „dobré PR“ nestačí

Mgr. Andrea Settey Hajdúchová je presvedčená, že slovenskú vedu sa pomalými krokmi darí stále viac popularizovať. „A to napriek tomu, že moja a aj snaha kolektívu CVTI SR – NCP VaT naráža na prúd informácii o tom, aké sú u nás nedostačujúce podmienky na vedu, aké je to na Slovensku neperspektívne a nedostatočne finančne aj spoločensky ocenené povolanie, aké úžasné podmienky vytvárajú vedcom v iných krajinách a v zahraničných inštitúciách a pod.“

To sú už podľa nej v mnohých prípadoch záležitosti, kde „dobré PR“ nestačí a ktoré komunikácia nezmení, tu už ide o presadzovanie potrebných zmien v tejto oblasti od legislatívnych cez nastavenie finančných mechanizmov, podporu a pozornosť zodpovedných. „Oblasť vedy a výskumu a oblasť vzdelávania a prípravy detí a mladých ľudí si zaslúži výraznejšiu pozornosť a podporu zodpovedných, pretože naozaj, nie je to klišé, majú perspektívu posunúť túto krajinu dopredu,“ uzavrela ocenená Mgr. Andrea Settey Hajdúchová.

 

Cena za vedu a techniku sa prvýkrát odovzdávala v roku 2014 a nahradila dovtedy odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Transformácia mala za cieľ zvýšiť spoločenskú prestíž udeľovania cien za vedu a techniku.

 

Zoznam všetkým ocenených v jednotlivých kategóriách nájdete na stránke podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku alebo v e-novinách Vedecký kaleidoskop

 

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Úvodné foto: z archívu Andrey Settey Hajdúchovej

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky