Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pavol Šajgalík je od včera oficiálne „staronovým“ predsedom SAV

Monika Tináková

Menovanie prof. Pavla Šajgalíka do funkcie predsedu Slovenskej akadémie vied prezidentom SR Andrejom Kiskom

Prezident Andrej  Kiska vymenoval profesora Pavla Šajgalíka do funkcie predsedu Slovenskej akadémie vied 1. 6. 2017. Od včera mu oficiálne začalo plynúť jeho štvorročné obdobie. Snem SAV ho zvolil do funkcie 4. apríla 2017. Za jeho zvolenie hlasovali takmer štyri pätiny všetkých členov. Cieľom najväčšej vedeckej inštitúcie na Slovensku bude počas najbližších rokov približovať sa na úroveň českej či rakúskej akadémie vied.

„To najdôležitejšie, čo máme pred sebou, je aplikovať závery medzinárodnej akreditácie ústavov SAV. Z tohto kroku by mali vyplynúť akčné plány nášho ďalšieho rozvoja. Ďalej by sme mali pristúpiť k vnútornému programu, v ktorom by SAV sama vedela identifikovať na základe objektívnych pravidiel špičkové tímy a špičkových jednotlivcov, ktorí presahujú rámec Slovenskej republiky tak výrazne, že by sme vlastne na nich mohli stavať a výraznejšie sa presadzovať v európskom výskumnom priestore,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

Jednotlivé ústavy akadémie čaká transformácia na moderné výskumné inštitúcie, ak v najbližších týždňoch prejde návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcií v parlamente. Takáto právna forma prinesie SAV nové možnosti, ako plniť svoje poslanie. Podľa nového zákona budú môcť inštitúcie nakladať so svojím majetkom, sami si budú spravovať infraštruktúru výskumu a vývoja, užšie sa prepoja s vysokými školami a vznikne priestor aj na efektívnejšie odmeňovanie tých najlepších.

„Začleníme sa do prostredia, v ktorom inštitúcie tohto typu vo vyspelých krajinách už dávno fungujú. Umožní nám to na jednej strane oveľa jednoduchšiu komunikáciu s týmito inštitúciami na európskych projektoch, na druhej strane nám to otvorí možnosti užšej a tesnejšej spolupráce s hospodárskou praxou,“ povedal predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

rozhovor prof. Pavla Šajgalíka s prezidentom SR Andrejom Kiskom po menovaní do funkcie predsedu Slovenskej akadémie vied

Predseda akadémie zdôraznil aj väčšiu potrebu priblížiť sa mladej generácii, a to najmä v „postfaktuálnej dobe“, ktorá v mnohých prípadoch deformuje pohľad na svet.

„Pre nás je nesmierne dôležitá akceptácia spoločnosti. Bez nej nie sú možné zdroje, ktoré by umožnili to, aby ste boli špičkový výskumník na európskej, alebo svetovej úrovni. Potrebujeme sa dostať do intímneho kontaktu s požiadavkami spoločnosti, požiadavkami ľudí, ktorí žijú na Slovensku. Aby aj oni mali pocit, že SAV nerieši iba veci, ktoré sú pre nich marginálne a vzdialené, hoci z nášho pohľadu sú dôležité, ale že majú aj bezprostredný profit z činnosti SAV,“ dodal Pavol Šajgalík.

Pavol Šajgalík vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Katedra experimentálnej fyziky) a je uznávaným odborníkom v oblasti materiálového výskumu, konštrukčnej keramiky, keramických nanokompozitov, fázovej transformácie a mikroštruktúry. Celý svoj profesionálny život pracuje v SAV. Na Ústave anorganickej chémie pôsobil na rôznych pozíciách, aj ako riaditeľ. V roku 2013 sa stal členom Predsedníctva SAV a v období 2015 – 2017 ho po odvolaní predchádzajúceho predsedu zvolil Snem SAV na čelo inštitúcie.

Absolvoval mnohé zahraničné výskumné pobyty – v Japonsku, Nemecku, Taliansku, USA, Švédsku či Rakúsku. Je členom prestížnych vedeckých spoločností vo svete, získal mnohé ocenenia a vyznamenania. V roku 2015 mu prezident SR udelil Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, techniky a školstva. Štvorročné funkčné obdobie začína „staronovému“ predsedovi SAV plynúť od 6. júna 2017.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Marian Garaj, Prezidentská kancelária

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky