Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenenia za moderné a inšpiratívne vzdelávacie prístupy odovzdané

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto / rubiková kocka

Cena Generácia 3.0 za rok 2017 pozná svojich víťazov. Učenie novými spôsobmi pomáha dnešným deťom pripraviť sa viac na život v 21. storočí. Inšpiratívne vzdelávacie prístupy pomáhajú nielen samotným žiakom, ale aj ich učiteľom. Učenie sa s radosťou a entuziazmom je veľkým poďakovaním sa za prácu, ktorú učitelia dennodenne vykonávajú. Zámerom Ceny Generácia 3.0 je oceniť práve tieto moderné vzdelávacie prístupy, ktorých dosah má zároveň aj potenciál rozšírenia sa do škôl po celom Slovensku.

Počas podujatia sa predstavilo 15 projektov, ktoré do užšieho výberu odporučila odborná porota. V jednotlivých prezentáciách vysvetlili riešitelia projektov ciele a prínosy svojich vzdelávacích prístupov, ktoré už v súčasnosti realizujú. 

„Je úžasné vidieť, ako mnohým školám a mimovládnym organizáciám záleží na tom, aby naše deti chodili do školy s radosťou a učili sa prijateľnou formou. Mnohokrát idú za hranice svojho komfortu a obetujú aj svoj voľný čas, aby priniesli do vyučovania niečo nové. Preto si zaslúžia celospoločenské uznanie,“ hovorí Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis.

Ako ďalej dodáva, s víťazmi bude Nadácia Pontis pracovať aj naďalej. „Chceme zmerať dopad prístupov a otestovať ho na malých vzorkách. Vďaka tomu budeme môcť dať Ministerstvu školstva, vedy a výskumu SR do pozornosti overené a zmerané riešenia,“ vysvetľuje L. Surotchak. Pokračovaním bude aj septembrové podujatie Generácia 3.0 Fórum, na ktorom sa strenú nielen ocenení, ale aj ďalší odborníci na školstvo. „Systémovú zmenu dosiahneme rýchlejšie, ak sa spojíme,“ dodáva L. Surotchak.

Víťazi Ceny Generácia 3.0 za rok 2017

Projekt: Program rozvoja charakteru a premena gymnázia C. S. Lewisa na inkluzívnu komunitu (organizácia: Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa)

„Na otázku, odkiaľ deti vedia tak dobre po anglicky, odpovedali, že z internetu a zo sledovania seriálov. Ale sú veci, ktoré nás internet nikdy nenaučí,“ uviedol projekt Dušan Jaura, riaditeľ gymnázia C. S. Lewisa. Cieľom školy je, aby z absolventov boli osobnosti s pevným charakterom a kvalitným vzdelaním. Aj preto je charakterové vzdelávanie súčasťou celého kurikula školy. Uplatňuje sa naprieč všetkými predmetmi a na všetkých úrovniach – od žiakov, cez učiteľov až po vedenie. Počas piatich rokov štúdia dostanú študenti rôznou formou  otázky  ich motivácie (čo je to úspech?), identity (kto som?), poslania (prečo som sa narodil?), viery (čomu verím?) a uplatnenie nadobudnutých zručností a postojov do budúcnosti (čo s tým všetkým spravím v ďalších 50-tich rokoch?). Na ne sa spolu s mentormi – učiteľmi, snažia nachádzať odpovede. „Počas 5 rokov štúdia strávia naši žiaci s učiteľmi viac času, ako so svojimi rodičmi,“ povedal D. Jaura. Porota ocenila komplexnosť prístupu, ktorý je postavený nielen na nadobúdaní poznatkov, ale aj na charakterovej a hodnotovej výchove. Gymnázium považuje za príklad toho, ako sa odvážne pustiť aj do tém, ktoré sú obchádzané.

víťazi Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

Projekt: Online živá knižnica (organizácia: Od emócií k poznaniu – EDUMA, n. o.)

Nezisková organizácia EDUMA si ako nástroj na vzdelávanie zvolila rozprávanie formou príbehu (tzv. storytelling). Ako uviedla autorka projektu Janette Motlová, nejde o žiadnu novú metódu. Nopak, je to rokmi osvedčený spôsob, ako čo najlepšie priblížiť akúkoľvek problematiku každému, a najmä deťom. Dôvod je prozaický, rozprávanie príbehov nám aktivizuje všetky časti mozgu. Organizácia vytvorila interaktívny portál Onlinezivakniznica.sk, na ktorom sa nachádzajú desiatky osobných výpovedí. Rozprávajú ich ľudia – živé knihy, ktorí kráčajú životom s určitými prekážkami v spoločnosti. Vďaka tomu, že sa deti stretnú s ich príbehmi, vedia sa lepšie vcítiť do ich situácie, získavajú nový pohľad na vec, učia sa empatii a posilňujú kritické myslenie. „Pochopila som, prečo študujem túto školu,“ cituje J. Mottlová reakciu študentky pedagogiky, ktorá sa stretla s projektom On-line živej knižnice. Príbehy živých kníh sú rozdelené do jednotlivých oblastí. Dajú sa tak použiť ako výučbový materiál na viacerých predmetoch. Porota ocenila aktuálnosť a potrebnosť projektu, ktorý búra predsudky voči inakosti. Učitelia môžu nástroj ihneď využívať, napríklad aj na otvorenie diskusií o zložitých témach.

víťazi EDUMA, n. o.

Projekt: ChemPlay (organizácia: SOVA – občianske združenie na podporu nadaných detí)

Autormi projektu ChemPlay sú študenti strednej školy Ivana Kravárová a Adrián Hegedűš, nadšenci chémie. Všimli si, že slovenskí študenti nie sú zvyknutí myslieť tvorivo. Prejavuje sa to najmä tým, že teoretické vedomosti nevedia prepájať s praxou. A hoci by to nikto nečakal, práve chémia dáva priestor na tvorivé spájanie súvislostí. Vymysleli preto spoločenskú stolovú hru s názvom ChemPlay, určenú pre ich spolužiakov, ale aj všetkých študentov chémie. Približuje im anorganickú chémiu, jej logiku a zákonitosti. Pri jej hraní žiaci zapájajú analytické a kritické myslenie a tímovú spoluprácu. „Hra pomohla pochopiť látku aj najslabšiemu študentovi,“ cituje A. Hegedűš reakciu učiteľky chémie. Hra sa ujala nielen na školách, ale je dostupná pre kohokoľvek, kto má o ňu záujem. V budúcnosti je v pláne mobilná aplikácia ChemPlay, ktorú mladí ľudia budú môcť hrať kedykoľvek a kdekoľvek. Porota ocenila, že autori hry sú aktívni mladí študenti, takí, akí by mali vychádzať z našich škôl. Veľmi zábavnou a účinnou formou pomáhajú svojim rovesníkom spoznávať krásu navonok nepríťažlivého predmetu. (Pozn. red.: Viac o hre ChemPlay aj na našom portáli, TAG: CHEMPLAY)

víťazi ChemPlay

 

O víťazoch rozhodovala na základe prezentácií v druhom kole odborná porota zložená z členov Poradnej rady Generácie 3.0 a externých hodnotiteľov. V porote sa tak nachádzali Vladimír Bužek, Saskia Repčíková, Štefan Klein, Lucia Šicková, Dušan Meško, Matej Šiškovič, Ivan Pavlov, Andrea Cocherová, Jozef Kokoška, Milan Ftáčnik, Martin Kuruc a Andrea Putalová. Hlavnými kritériami boli potenciál šíriteľnosti do ďalších škôl, možnosť merania dopadu a miera, do akej rozvíjali zručnosti potrebné pre život v 21. storočí.

Do prvého ročníka Ceny Generácia 3.0 sa mohli prihlasovať základné, stredné a vysoké školy, ako aj mimovládne organizácie.

 

Informácie a foto poskytla: Zuzana Schaleková, PR koordinátorka nadácia PONTIS

Spracovala a uverejnila: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky