Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenenia vedy, výskumu, ako aj transferu technológií – informujeme aj v Transfer technológií bulletine

VEDA NA DOSAH

Transfer technológií bulletin /TTb/ so štvrťročnou pravidelnosťou informuje o aktuálnom dianí v oblasti ochrany duševného vlastníctva a prenosu výsledkov výskumu do praxe. V poslednom, štvrtom vydaní roku 2014 patrí v TTb okrem odborných článkom, významné miesto aj informáciám  o oceneniach v oblasti vedy a výskumu. Práve tie nás presviedčajú o tom, že na Slovensku máme veľa šikovných ľudí, ktorí dokážu prispieť k rozvoju vedeckého poznania, a to aj v celosvetovom význame.  

Ocenenie vedeckej práce výrazne prispieva k celkovému vnímaniu vedy v spoločnosti. Nielen v zahraničí, ale i  nás sa udeľujú viaceré ocenenia, ktoré sú dôkazom toho, že kvalitná veda a výskum je riešená aj na Slovensku.

Aktuálne číslo Transfer technológií bulletin informuje o Cene za vedu a techniku, ktorá bola už tradične v rôznych kategóriách udeľovaná pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku v novembri 2014.,.      

Cena za transfer technológií. v minulom roku oslávila len svoje druhé narodeniny, pomaly sa ale stáva významným ocenením pre oblasť samotného procesu transferu technológií /TT/ na Slovensku. Oceňuje sa nielen proces TT, ale i prístup inovátora k tomuto procesu a vďaka nej spoznávame tiež nové slovenské technológie s najväčším potenciálom uspieť v praxi. Udeľovanie cien sa stalo súčasťou významnej slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou ̶ Konferencia NITT SK,* ktorá je zameraná na aktuálne trendy v oblasti TT. Cena za TT, ako aj Konferencia NITT SK 2014 sú taktiež témami štvrtého čísla TTb v roku 2014.

Ktoré slovenské priemyselno – chránené riešenie je mimoriadne hodnotné? Túto otázku si už po siedmykrát položila hodnotiaca komisia Ceny Jána Bahýľa. Tento rok sa hodnotilo dvadsaťosem priemyselných a dizajnérskych riešení. O tých víťazných, píše aj TTb.

Prevziať si ocenenie v priestoroch Európskeho parlamentu nie je tak úplne bežné, najmä ak si ho preberá Slovák. Profesor Ján Turňa, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR si prevzal začiatkom októbra minulého roka, ocenenie European Projects Awards za realizáciu europrojektov a národných projektov zameraných na podporu vedy a výskumu. V bulletine takáto informácia nemôže chýbať, keďže svedčí o tom, že Európa si všíma, čo sa deje v oblasti vedy a výskumu aj na Slovensku.

Samozrejme, v štvrtom čísle TTb, roku 2014 nie sú len informácie o oceneniach. K aktuálnym témam patrí práve spomínaná Konferencia NITT SK 2014, či premiérové podujatie, burza inovácií ̶ Trans Tech Burza (TTB), na ktorej sa stretli zástupcovia vedeckej komunity, ako aj zástupcovia z praxe.

K témam odborných článkov patrí napríklad podnikateľský zámer a jeho prepojenie s priemyselným vlastníctvom či informácie ako sa transferujú poznatky na našej Prešovskej univerzite, či na tej v Kodani.

Autor: Mgr. Eva Vašková

Editor: Mgr. Zuzana Čeplíková

 

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky