Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

O vede nielen jeden týždeň v roku

VEDA NA DOSAH

TVT 2016

Tradične aj tento rok sa bude začiatkom novembra konať podujatie Týždeň vedy a techniky na Slovensku (TVT),  ktoré prináša všetkým záujemcov, ale aj zvedavcom, mnoho podujatí venovaných vede a technike. Počas najbližšieho týždňa (7. – 13. 11. 2016) bude po celom Slovensku organizovaných viac ako 410 podujatí, ktoré si pre verejnosť pripravili univerzity, SAV, ako aj rôzne verejné vedecko-výskumné inštitúcie. Podujatie sa ako každý rok zameriava na diskusie, prezentácie, rôzne ukážky v laboratóriách, pozorovania oblohy, exkurzie, súťaže a nechýbajú ani ocenenia.

MOTTO TVT 2016: Zaži vedu naživo

Podujatie Týždeň vedy a techniky na Slovensku síce prebieha len jeden týždeň  v roku, no veda ako  taká, sa nás dotýka a konfrontujeme sa s ňou každý deň.  „Veľká časť vedcov pracuje na témach, ktoré bezprostredne súvisia s denným životom každého z nás.  V oblasti  zdravotníctva ako vývoj nových diagnostických metód. Dnes si nevieme predstaviť život bez mnohých komunikačných pomôcok, bez užitočných softvérov, bez množstva elektroniky v domácnosti, toto všetko by bez vedcov a ich práce nebolo možné.“, vyjadril sa generálny riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. počas TVT 2015. A ako je to so životom vedca? Podľa vyjadrení viacerých z nich, nikdy nie je jednotvárny. Každý deň sa vo svojej práci venujú rôznorodým úlohám, ktoré nám v konečnom dôsledku zjednodušujú a uľahčujú život. Práca vedca je o podmienkach, schopnostiach, ale predovšetkým o nadšení a entuziazme. Ako povedal generálny riaditeľ CVTI SR počas TVT 2015, „…nie je to zamestnanie s osemhodinovou pracovnou dobou, je to v podstate životný štýl, druh života.“ Neváhajte a príďte sa počas „otvorených dverí“ pozrieť do života našich vedcov, pretože najmä oni sami vám vedia najlepšie objasniť a vysvetliť tajomstvá vedy, s ktorými sa všetci stretávame každý deň.

 

 

Pri príležitosti konania 13. ročníka TVT, sme oslovili aj jednu z hlavných organizátorov podujatia, Mgr. Andreu Putalovú, riaditeľku Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR a položili jej pár otázok.

Z. V. Č.: V roku 2016 sa  bude konať už 13. ročník TVT. Ako sa podľa Vás za posledných 13 rokov zmenil prístup verejnosti, médií, ale aj samotných vedcov pri vnímaní a prezentovaní vedy a techniky na Slovensku?

A. PUTALOVÁ: „Z môjho pohľadu, vedci určite vnímajú popularizáciu vedy v súčasnosti inak ako pred 13-timi rokmi. Je to ďaleko jednoduchšie ako to bývalo, pretože v minulosti nebola popularizácia vnímaná ako dôležitá. V súčasnosti vedci prikladajú väčší význam aj prezentácii ich práce verejnosti. Čo sa týka médií, určite by som si vedela predstaviť bližšiu spoluprácu, ale musím povedať, že v poslednej dobe vnímame nárast informácií z oblasti vedy a techniky, aj z tohto prostredia.  A prístup verejnosti? Určite sa viac zaujímajú o to, čo sa v oblasti vedy deje v porovnaní s tým, ako to bolo v minulosti. Minimálne sa o tom ďaleko viac rozpráva, verejnosť má viac informácií a spätná väzba je iná, ľudia radi chodia na aktivity týkajúce sa vedy a techniky“.

Z. V. Č.: Súčasťou slávnostného otvorenia TVT 2016 bude aj otvorenie zážitkového centra vedy Aurelium verejnosti? Aké je jeho hlavné zameranie?

A. PUTALOVÁ:  „Hlavné zameranie Centra vedy Aurelium je zaujímavou, pútavou, vtipnou, hravou formou predstaviť zákonitosti prírody alebo prírodné javy, ako aj ukážky technológií a technických vied. Aurelium je určené verejnosti, od malých detí, najideálnejšie je od školského veku, až po ich starých rodičov. Majú priestor kde sa dá zabaviť, zahrať a popritom sa aj niečo nové naučiť.“

Z. V. Č.: Moja posledná otázka je, aká je najzaujímavejšia alebo najdôležitejšia myšlienka TVT 2016?

A. PUTALOVÁ: „Jedným z poslaní podujatia ako takého, je jednak predstaviť prácu vedcov, jednak ich dostať do povedomia ľudí, aby neboli celebritami len ľudia, ktorí sú v oblasti kultúry, ale aby sa celebritami stali aj vedeckí pracovníci. A samozrejme, aby bola práca vedcov ďaleko viac ocenená verejnosťou, pretože je pre nás naozaj dôležitá.“

 

Mobilné planetárium, jeden zo stánkov počas podujatia Veda netradične

 

Čo všetko sa môžete počas TVT 2016 dozvedieť

Zaujíma Vás ako vyzerá Vaše telo pred pôrodom? Chcete sa dozvedieť niečo bližšie o marketingu, PR a ako to funguje v živote novinárov či už v printe, rozhlase alebo na televíznych obrazovkách? Fascinuje Vás prostredie laboratórií, ukážky experimentov alebo samotné výsledky vedecko-výskumných pracovníkov? Tak neváhajte a príďte sa pozrieť na podujatia určené práve Vám, či už do Prešova, Trnava, Bratislavy, Košíc, Banskej Bystrice, ako aj do ďalších zaujímavých miest. Zoznam všetkých podujatí podľa jednotlivých krajoch už tradične nájdete na webovej stránke Týždeň vedy a techniky na Slovensku.

 

 

Spracovala, rozhovor pripravila a uverejnila: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT pri CVTI SR

Videozdroj: rozhovor generálneho riaditeľa CVTI SR prof. RNDr. Jána Turňu, CSc. počas TVT 2015

 

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SRNárodným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Generálny partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky