Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nové granty pomôžu pri zmenšovaní rozdielov v oblasti excelentnosti výskumu v rámci Európy

VEDA NA DOSAH

EÚ dnes oznamuje nové granty, ktoré pomôžu zmenšiť rozdiely v oblasti excelentnosti výskumu medzi členskými štátmi a posilniť konkurencieschopnosť a rast v Európe. Nový nástroj na spájanie do tímov, v rámci ktorého sa tieto granty udeľujú, pomôže zlepšiť výsledky výskumu a zvýšiť investície v krajinách, ktoré majú nižšie hodnotenie v oblasti excelentnosti výskumu. Vďaka finančným prostriedkom z programu Horizont 2020 bolo teraz z takýchto krajín vybraných 31 projektov, v rámci ktorých sa majú pripraviť operačné plány pre nové centrá excelentnosti, ktoré sa realizujú prostredníctvom spájania sa do tímov so špičkovými inštitúciami z celej Európy.

Carlos Moedas, európsky komisár pre výskum, vedu a inováciu, povedal: „Stručne povedané chceme, aby z finančných prostriedkov programu Horizont 2020 malo prospech čo najviac európskych univerzít a výskumných ústavov. Naším cieľom je, aby v oblasti výskumu a inovácie nezaostávala žiadna časť Európy.Spájanie do tímov nám pomáha tento cieľ dosiahnuť vytváraním partnerstiev medzi najkvalitnejšími inštitúciami a inštitúciami s najväčším potenciálom. Program Horizont 2020 podporuje excelentnosť a predovšetkým snahu o jej dosiahnutie.“

Prvé projekty v rámci spájania do tímov, ktoré boli vybrané na financovanie, povedú výskumné inštitúcie alebo agentúry, prípadne celoštátne alebo regionálne orgány. V prvej etape tohto opatrenia bude pre projekty vyčlenených celkovo 14,5 milióna EUR (maximálne 500 000 EUR na projekt), ktoré sú určené na vypracovanie operačných plánov pre nové centrá excelentnosti alebo aktualizáciu existujúcich plánov.

Medzi financované projekty patria partnerstvá z celej Európy. Napríklad Slovinský inštitút sa spojí do tímu s Karolínskym inštitútom vo Švédsku s cieľom vytvoriť centrum excelentnosti v oblasti lekárskych inovácií. Ďalší úspešný návrh predstavuje úsilie Bulharského inštitútu zriadiť centrum excelentnosti v oblasti udržateľných technológií na biologickej báze v partnerstve so Spoločnosťou Maxa Plancka v Nemecku.

Viac sa dočítate na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3885_sk.htm

Zdroj: Tlačová správa Európskej komisie

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky