Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Noc, ktorá patrila vede a úspešným nápadom

Martina Pitlová

diváci na podujatí

Skupina ľudí z Connect Coworking spolu so SOVVA (Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity) pripravili večer, kde sa stretli úspešní slovenskí vedci s mladými ľuďmi, a porozprávali sa o vzťahu vedy a biznisu.

V stredu 23. 9. 2015 sa v industriálnom priestore bývalej továrne Cvernovka uskutočnil warm up Noci výskumníkov – najväčšieho festivalu vedy na Slovensku. V prednáškovej sále bola už pred začiatkom podujatia usedená asi  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.stovka prevažne mladých ľudí, ktorí si prišli vypočuť, čo nové sa udialo v rámci vedy na Slovensku, aký je jej súčasný stav, či úroveň financovania. Ako prvý z pozvaných hostí vystúpil s prednáškou „Biotechnológia – nový vzťah veda a biznis“ prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR a vedúci Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK. Vzťah vedy a biznisu ilustroval na príklade z druhej polovice 70-tych rokov z USA, kde sa objavil fenomén „Biotechnologických firiem“. Tie dokázali získať mnohomiliardové investície vďaka tomu, že pri ich vzniku stáli špičkoví vedci, poniektorí aj nositelia Nobelových cien. Prof. Turňa analyzoval, prečo sa tento model zatiaľ nepreniesol aj k nám na Slovensko a vysvetlil hlavné bariéry efektívnejšieho prenosu poznatkov z výskumu a malej podpory výskumu súkromným sektorom.

Prof. Ing. Pavol Alexy, PhD.Prof. Ing. Pavol Alexy, PhD. so svojím tímom vynašiel materiál na výrobu bio-obalov, ktoré sú rozložiteľné a pochádzajú z obnoviteľných zdrojov. V prednáške na tému „Bioplasty – ekologické aspekty využívania plastov a súčasný stav“ v úvode vysvetlil, v čom sú v súčasnosti používané plasty pre ekosystém a našu planétu škodlivé. Vysvetlil pojem bioplast, aké typy existujú a aké sú na trhu dostupné, tiež opísal výhody a nevýhody jednotlivých typov bioplastov. V závere prof. Alexy predstavil ich návrh technického riešenia bioplastov a priniesol so sebou aj vzorky, ktoré si diváci a diváčky mohli sami otestovať.

RNDr. Andrej Lúčny, PhD.S témou „Typy myslenia a možnosti ich technického využitia“ vystúpil RNDr. Andrej Lúčny, PhD., ktorý rozprával o umelej inteligencii a o tom, aké sú následky jej prenosu do praxe. Publiku predstavil Dennettovu klasifikáciu a spôsoby, ktorými sa dá inšpirovať pri tvorbe robotov. Spomenul dva základné prístupy pri ich tvorbe a tiež ich aplikáciu v praxi. Vďaka aplikácii bolo možné pochopiť významný rozdiel medzi uchopením témy umelej inteligencie v sci-fi, či verejnom diškurze na jednej strane, a vo vede na strane druhej.

Vladimír Wolf, PHD., MBAProstredníctvom videonahrávky sa na podujatí zúčastnil štvrtý z prednášateľov, Vladimír Wolf, PHD., MBA, ktorý je riaditeľom obchodného rozvoja biotechnologickej firmy Trophogen v USA. Keďže sa na nej nemohol zúčastniť osobne, nahral videonahrávku na tému „Rodia sa Eneterpreneuri, alebo sa vychovávajú a čo vyžaduje prechod z akadémie do industrie“. Svoje skúsenosti z Ameriky porovnával so situáciou na Slovensku.

Po každom vystúpení prednášajúceho mali návštevníci priestor na otázky ktoré vyvolali zainteresovanú diskusiu. Po prednáškach sa všetci zúčastnení záujemcovia stretli v priestoroch kaviarne, kde sa mohli voľne a neformálne porozprávať o prednesených témach a podeliť sa aj o svoje zážitky z tohtoročnej Noci Vedcov.

Autor: Martina Pitlová, CVTI SR

Foto: Martina Pitlová, CVTI SR

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky