Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nezmeškajte marcovú Vedu v CENTRE o Benfordovom zákone

VEDA NA DOSAH

Čísla získané z reálneho sveta majú niekedy prekvapivé správanie. Ak si napríklad vypíšeme počty obyvateľov všetkých krajín, ako často budú podľa vás tieto počty začínať číslicou jeden?

Ako to vyzerá s prvými ciframi v číslach z daňových výkazov, veľkostí krajín, základných fyzikálnych konštánt alebo na titulných stranách novín? Na túto otázku nečakane úspešne odpovedá práve Benfordov zákon.

V prednáške si povieme, čo presne Benfordov zákon tvrdí. Overíme, či sa reálne dáta ozaj podľa neho správajú. Pokúsime sa tiež prísť na to, prečo funguje, ale aj zistiť, kedy nefunguje. Nakoniec si ukážeme, ako sa používa pri odhaľovaní podvodov.

Prednášku odvysielame prostredníctvom livestreamu 25. marca o 17.00 hod. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na Youtube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 24. marca 2021 na mail vnd@cvtisr.sk. Otázky bude možné klásť aj počas prednášky, a to prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla kaviaren.

Mgr. Samuel Rosa PhD., je matematik, pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje štatistiku a aplikovanú matematiku. V rámci svojho výskumu sa venuje teoretickej štatistike, najmä v oblasti štatistiky navrhovania experimentov. V roku 2018 získal Cenu akademika Schwarza od Slovenskej matematickej spoločnosti a v roku 2020 bol zaradený do rebríčka Forbes 30 pod 30 v kategórii veda a vzdelávanie.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný. Táto prednáška sa konala bez prítomnosti verejnosti.

(LDS, TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky