Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Najväčšie Centrum vedy vo východnej Európe

Antónia Germanovová

Muzejko

Centrá vedy, určené najmä deťom a mládeži sú čoraz rozšírenejším vzdelávacím projektom po celom svete. Najnovšie sa jedno z takýchto centier otvorilo aj v bulharskej Sofii.

Už 1. októbra 2015 sa v hlavnom meste Bulharska otvorili brány najväčšieho náučného centra vo východnej Európe. V centre je umiestnených 13 výstav a cez 130 interaktívnych hier. Cieľom centra, ktoré nesie názov „Muzejko“ je poukázať na možnosť vnímania vedy zábavným a hravým spôsobom. Organizátori sa snažia projektom zaujať najmä deti a mládež, ktoré si budú môcť rôzne vedecké pokusy ako aj priebeh niektorých prírodných javov vyskúšať na vlastnú päsť. Príkladom je možnosť dozvedieť sa, či človek môže spôsobiť výbuch sopky alebo vyvolať zemetrasenie, alebo napríklad ako vyzerá človek v očiach žaby. Inštalácie a hry zaujmú detských ako aj dospelých návštevníkov. Deti, ktoré ešte nedovŕšili 12 rokov sú sprevádzané rodičmi, staršími súrodencami alebo kamarátmi. Centrum je pripravené tak, aby zaujalo celé rodiny. Ako sa vyjadrila Bistra Kirova, riaditeľka centra: ,,cieľom projektu je zaujať deti hravou formou, vzbudiť v nich prirodzený záujem o vesmír, prírodu, civilizáciu a celkovo o dnešný svet.“ V centre sa okrem stálych a krátkodobých výstav budú objavovať aj tematické výstavy, napríklad Deň energie, Deň organizácií a iné.

Náučné centrum sa rozprestiera na troch podlažiach, pričom každé z nich je venované inej vednej disciplíne. Stredom centra prechádza strom, ktorý symbolizuje prepojenie súčasnosti, budúcnosti a minulosti.

Prízemie je venované vedám, ktoré sa spájajú s minulosťou – geológia, paleontológia a archeológia.

Prvé poschodie predstavuje ukážky z dnešného sveta, prírodu, rastliny a živočíchy, ktoré v súčasnosti poznáme. Rovnako tak tu nájdete aj časť venovanú všetkým budúcim inžinierom, architektom a staviteľom.

Na druhom poschodí môžete nájsť inštalácie „Kto tvorí budúcnosť“, rozdelené na dve časti – Zem a Vesmír. Taktiež sa tu nachádza osobitné planetárium. Na streche centra sa rozprestiera zeleň a lezecká stena.

V centre je možné navštíviť aj časť venovanú tým najmenším deťom – teda do veku 4 rokov, v ktorej deti môžu skúmať svoje zmysly a ich spojenie s dospelými.

Prvé ohlasy po otvorení centra boli veľmi pozitívne, tak zo strany rodičov, ako aj fascinovaných detí. Nové náučné centrum sa nachádza v Sofii na ulici Profesora Bojana Kamenova 3. Celodenné vstupné sa pohybuje od 6 do 8 BGN pre deti (cca 3 – 4 €) a 10 – 15 BGN pre dospelého (cca 5 – 7,5 €).

Zdroj a foto: http://sofia.topnovini.bg/node/630487, http://sofia.topnovini.bg/node/632347, http://sofia.topnovini.bg/node/632154

Autor: Antónia Germanovová

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky