Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nadácia ESET spúšťa nové ocenenie, ktorým podporí osobnosti slovenskej vedy

VEDA NA DOSAH

Predstavenie nového ocenenia ESET Science Award (Tlačovej konferencie sa zúčastnia predstavitelia spoločnosti ESET a Nadácie ESET Richard Marko a Paulína Böhmerová a predseda Slovenskej akadémie vied, profesor Pavol Šajgalík)

ESET Science Award je nové ocenenie určené výnimočným osobnostiam slovenskej vedy, ktoré udeľuje Nadácia ESET. Cieľom ocenenia je podporiť vedu na Slovensku, predstaviť výnimočné osobnosti slovenskej vedy a ukazovať spoločenské vzory aj z vedeckého prostredia. Tohtoroční víťazi dvoch hlavných kategórií, Výnimočná osobnosť slovenskej vedyVýnimočný mladý vedec   do 35 rokov, budú vyhlásení počas slávnostného galavečera v októbri 2019. O výnimočných vedeckých osobnostiach pôsobiacich na Slovensku bude rozhodovať medzinárodná porota zložená z renomovaných vedcov.

Projekt má ambíciu vzbudiť v slovenskej spoločnosti záujem o vedu a tak prispieť k jej popularizácii, predstaviť výnimočné osobnosti slovenskej vedy a zvýšiť ich prítomnosť vo verejnej debate. Generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko vysvetľuje dôvody, prečo Nadácia ESET založila toto ocenenie: „Výnimoční vedci si zaslúžia pozornosť, úctu a uznanie. Mali by sa stať inšpiráciou pre celú spoločnosť a najmä pre mladých ľudí. Je to jeden zo spôsobov, ako sa Slovensko môže posunúť vpred.“

To, že poznanie vedeckých osobností je na Slovensku nízke vyplýva aj z prieskumu, ktorý pre Nadáciu ESET na vzorke všeobecnej verejnosti uskutočnila agentúra 2muse vo februári 2019. Takmer 80 percent respondentov nepozná žiadnu súčasnú osobnosť slovenskej vedy a dve tretiny opýtaných si nespomína na žiadny relevantný slovenský vedecký úspech. Na druhej strane, až 2/3 opýtaných má o vedu záujem, avšak informácie o vede si nevyhľadávajú aktívne a veda si k nim musí nájsť cestu sama. Ambíciou ocenenia je priniesť informácie o výnimočných vedcoch pôsobiacich na Slovensku práve tomuto publiku. Nadácia ESET plánuje oceňovať výnimočných vedcov každoročne a tak dlhodobo zlepšovať ich postavenie na Slovensku.

Eset Science Award

V prvom ročníku udelí Nadácia ESET ocenenie v dvoch kategóriách: Výnimočná osobnosť slovenskej vedyVýnimočný mladý vedec do 35 rokov. Ocenenie je určené vedeckým pracovníkom pôsobiacim v jednej z nasledujúcich oblastí: prírodné vedy, technické vedy, lekárske a farmaceutické vedy a pôdohospodárske vedy. Víťazov vyberie medzinárodná komisia zložená z uznávaných vedcov, ktorej členom je napríklad Dan Shechtman, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu.

Do oboch hlavných kategórií je možné zaslať nominácie do 30. apríla 2019, pričom víťazi budú vyhlásení počas slávnostného galavečera v októbri 2019. Víťaz hlavnej kategórie Výnimočná osobnosť slovenskej vedy získa finančnú odmenu 100 000 eur a v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov získa jej víťaz 5 000 eur. Okrem dvoch kategórií ocenenia nadácia pripravuje aj doplnkovú kategóriu, ktorú vyhlási neskôr.

Nadácia ESET vyhlasuje aj novú grantovú výzvu, ktorej cieľom je podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu na Slovensku. Žiadateľom rozdelí tento rok sumu 30 000 eur

Vďaka novej grantovej výzve podporí nadácia neziskové projekty, ktoré aktívne popularizujú vedu a výskum na Slovensku, majú verejnoprospešný dopad, dlhodobý prínos a slúžia širšej komunite ľudí. Príjemcom grantu sa môže stať nezisková organizácia, združenie, komunita, verejná vysoká škola a iná právnická osoba s projektom s verejnoprospešným dopadom.

Prioritným poslaním nadácie boli doteraz oblasti vzdelávania a budovania lepšej občianskej spoločnosti, do roku 2017 aj oblasť zdravotníctva a charity. Od svojho vzniku v roku 2011 podporila nadácia 479 projektov celkovou sumou viac ako 2 200 000 eur. Súčasťou podporených vzdelávacích projektov boli aj vedeckovýskumné projekty. Nadácia ESET je napríklad dlhoročným generálnym partnerom Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity, programu FIRST LEGO League, podporujúceho záujem o vedu a technológie u detí, aj partnerom podujatia Noc výskumníkov – festivalu vedy, za ktorým stojí Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity. Medzi organizácie, ktoré Nadácia ESET podporuje, patria aj Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity či občianske združenie Žijem vedu. Rozšírenie oblastí pôsobenia nadácie aj na oblasť vedy a výskumu je tak prirodzeným vyústením doterajších aktivít.

„Som veľmi rada, že sa nám popri pilotnom ročníku ESET Science Award v tomto roku podarilo spustiť aj grantovú výzvu na podporu vedy a výskum. Verím, že výzva zaujme organizácie, ktoré, rovnako ako Nadácia ESET, majú ambíciu vzbudiť v slovenskej spoločnosti záujem o vedu a výskum a svojimi projektami napomôžu k ich popularizácii,“ hovorí Lucia Marková, členka správnej rady Nadácie ESET.

Na grantovú výzvu na podporu vedy a výskumu v roku 2019 vyčlenila Nadácia ESET sumu 30 000 eur, pričom maximálna výška finančného príspevku na jeden projekt je 5 000 eur. Žiadosti môžu záujemcovia posielať od 7. marca 2019 do 15. apríla 2019, a to prostredníctvom online formulára.

Formulár spolu s ďalšími informáciami nájdete na stránke https://www.nadaciaeset.sk/.

Viac informácií o ocenení ESET Science Award, ako aj prihlasovací formulár sú dostupné na stránke www.esetscienceaward.sk

O Nadácii ESET

Nadácia ESET vznikla v roku 2011 a medzi jej primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas úspešných siedmich rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania. Viac informácií nájdete na: www.nadaciaeset.sk.

O spoločnosti ESET

Spoločnosť ESET už vyše 30 rokov vyvíja popredný bezpečnostný softvér pre firmy i domácich používateľov na celom svete. Vďaka riešeniam chrániacim koncové a mobilné zariadenia a servery, šifrovaniu a dvojfaktorovej autentifikácii umožňuje firmám a organizáciám využívať plný potenciál ich technológií. ESET drží rekord v počte VB100 ocenení, ktoré udeľuje britský Virus Bulletin, vysoko-rešpektovaná nezávislá testovacia organizácia. Týždenník Trend ocenil ESET šesťkrát titulom Firma roka.

ESET sídli v Bratislave, regionálne pobočky má v Prahe, ČR; Jene, Mníchove, Nemecko; Bournemouthe, Veľká Británia; San Diegu, USA; Toronte, Kanada; Buenos Aires, Argentína; Sydney, Austrália, Singapure a japonskom Tokiu. Výskumné a vývojové centrá sú okrem Bratislavy, Košíc, Žiliny, Prahy a Brna aj v poľskom Krakove, britskom Tauntone, kanadskom Montreale a rumunskom Jasy. ESET má zastúpenie vo viac ako 200 krajinách a územiach sveta. Viac informácií nájdete na: www.eset.sk.

 

Informácie poskytla: Silvia Hrinková, spoločnosť Seesame

Spracovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky